Czy wyniki ekonomiczne uzbeckiej gospodarki przyciągną inwestorów?

Uzbekistan systematycznie zaskakuje kolejnymi inicjatywami i inwestycjami gospodarczymi. Po rozpoczęciu budowy największej na świecie farmy wiatrowej i wielu innych inwestycji w odnawialne źródła energii, kraj może pochwalić się kolejnym krokiem na drodze promowania zielonych technologii.

Publikacja: 10.11.2023 13:53

Stolica Uzbekistanu - Taszkent - szybko się rozwija.

Stolica Uzbekistanu - Taszkent - szybko się rozwija.

Foto: Adobe Stock

Podpisana właśnie umowa z chińskim potentatem na rynku aut elektrycznych BYD umożliwi otwarcie pierwszej w Azji Centralnej fabryki takich aut o docelowej produkcji na poziomie 300 tys. pojazdów. Działania władz uzbeckich są więc wyraźnie ukierunkowane na dorównanie w poziomie rozwoju gospodarczego dotychczasowemu regionalnemu liderowi - Kazachstanowi. Przy tym trzeba zauważyć, że uzbecka ofensywa w kierunku ekologicznych technologii już w zasadzie zdystansowała pod tym względem północnego sąsiada.

Optymistyczne prognozy gospodarcze

Wyzwaniem dla Taszkentu jest podtrzymanie dynamiki rozwoju gospodarczego. Oprócz czynników ekonomicznych, na które władze uzbeckie mają marginalny wpływu, jak choćby ceny nośników energii, istotne są decyzje w polityce zewnętrznej. I tu rysuje się zdecydowana przewaga Uzbekistanu nad Kazachstanem i innymi postradzieckimi republikami w Azji Centralnej. Chodzi o poziom uzależnienia od gospodarki rosyjskiej, co w obecnej sytuacji stało się kulą u nogi republik regionu. Uzbekistan nie jest bowiem członkiem kierowanych przez Rosję militarnej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i ekonomicznej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Czytaj więcej

Kazachstan stawia na MSP. Również polskie

Wieloletni dystans do Rosji, który był cechą rządów Islama Karimowa oraz realizowana obecnie przez prezydenta Szawkata Mirzijojewa wielowektorowa polityka zagraniczna pozwalają optymistycznie patrzeć w gospodarczą przyszłość kraju. W ostatnich dniach ministerstwo gospodarki opublikowało prognozę kształtowania kluczowych wskaźników ekonomicznych na 2024 r. oraz cele gospodarcze na lata 2025-2026. Ministerstwo spodziewa się wzrostu PKB w 2024 r. na poziomie 5.6-5.8% (w tym roku spodziewane jest 5.3%), a w 2025 r. 6.2% i 6.4% w roku 2026. Głównym motorem napędowym uzbeckiej gospodarki ma być przemysł, którego wzrost w przyszłym roku szacowany jest na 6% oraz usługi 6.1%. Istotną rolę wciąż będzie odgrywać rolnictwo, które w ostatnich latach przeszło szereg modernizacji poprawiających efektywność gospodarowania w tym sektorze. Zmodyfikowany został m.in. system irygacyjny, aby ograniczyć straty wody podczas jej transportu oraz wprowadzono inteligentny system pomiaru nawodnienia i nawożenia pól w oparciu o dane satelitarne. Wzrost produkcji rolnej w przyszłym roku szacowany jest na 4%.

Rząd uspokaja, ale nie wyjaśnia

Nieco gorzej wygląda walka z inflacją, która w przyszłym roku ma utrzymać się na poziomie 8-10%, czyli w optymistycznej wersji będzie niższa od tegorocznej o ok. 2 pp. Jeszcze w 2025 r. inflacja utrzyma się na poziomie 7.5-8.5%, a dopiero w roku 2026 zakładany jest jej spadek do 5.7%. Zakładane jest też stopniowe zmniejszenie deficytu budżetowego z obecnych 5% do 4% w 2024 i o kolejny 1 pp rok później. Nie jest do końca jasne jakie wydatki zostaną budżetowe zostaną ograniczone, bo raczej nie należy się spodziewać, że spowoduje to wyłącznie prognozowany wzrost gospodarczy. Być może rząd zamierza zrealizować projekt liberalizacji rynku energetycznego, co oznaczałoby podwyżki cen nośników, ale też mniejsze dopłaty z budżetu centralnego.

Czytaj więcej

Uzbekistan rozważa skrócenie tygodnia pracy

Taki ruch wiązałby się jednak z ryzykiem wzrostu kosztów produkcji, a więc obniżeniem atrakcyjności inwestycyjnej Uzbekistanu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w średnim okresie znacząco wzrośnie udział OZE w produkcji energii elektrycznej, co z kolei wzmocni niezależność energetyczną republiki. Oprócz spodziewanego zewnętrznego finansowania deficytu budżetowego, rząd planuje pozyskanie dodatkowych środków z ogłoszonej już prywatyzacji aktywów państwowych, w tym podmiotów rynku gazowego. Dodatkowo od 2024 r. wprowadzony ma być podatek drogowy dla pojazdów powyżej 10 ton.

Czytaj więcej

Rolnictwo i doradztwo - Uzbekistan może być ciekawym kierunkiem

Uzbecki rząd potwierdza, że w swych działaniach kieruje się wytycznymi Światowej Organizacji Handlu (ang. WTO) w zakresie harmonizacji systemu podatkowego i polityki budżetowej. W kolejnych latach nie są planowane żadne zmiany w systemie podatkowym, za wyjątkiem wprowadzanych ulg podatkowych dla inwestorów w pożądanych branżach i regionach. Obecna kondycja budżetowa państwa jest dobra, co potwierdza relacja długu publicznego do PKB wynosząca na koniec 2022 r. 36.4%. Nie ulega wątpliwości, że tego niskiego poziomu nie da się utrzymać, jeśli Taszkent chce intensyfikować dynamikę wzrostu gospodarczego. Rząd gwarantuje jednak, że w żadnym roku nie zostanie przekroczona bariera 60%, a w średnim okresie będzie się kształtować nawet poniżej 50%.

Szansa dla polskich firm

Stabilizacja uzbeckiej gospodarki, która notowała wzrost nawet w okresie pandemicznej zapaści jest dobrym zwiastunem dla inwestorów, w tym z Polski. Na rynku uzbeckim są już obecne od lat polskie firmy. To przedsiębiorstwa głównie z branży spożywczej, ale otwiera się też szansa dla innych branż, zwłaszcza takich jak: IT, farmaceutyczna czy mechaniczna. Rynkiem uzbeckim warto się też zainteresować w kontekście dywersyfikacji rynków eksportowych czy relokowania produkcji. Uzbecka gospodarka wydaje się być zdecydowanie bardziej odporna na geopolityczne zawirowania, niż inne gospodarki regionu czy nawet nasza krajowa. Warto zwrócić na wyższy poziom zaawansowania transformacji gospodarczej Uzbekistanu w kierunku zerowej emisyjności, niż ma to miejsce w Polsce czy wielu innych państwach Europy. A wszystko wskazuje na to, że ten właśnie aspekt działalności gospodarczej w niedługim czasie będzie miał kluczowe znaczenie dla konsumentów, ale też przełoży się na niższą finalną cenę produktów.

Podpisana właśnie umowa z chińskim potentatem na rynku aut elektrycznych BYD umożliwi otwarcie pierwszej w Azji Centralnej fabryki takich aut o docelowej produkcji na poziomie 300 tys. pojazdów. Działania władz uzbeckich są więc wyraźnie ukierunkowane na dorównanie w poziomie rozwoju gospodarczego dotychczasowemu regionalnemu liderowi - Kazachstanowi. Przy tym trzeba zauważyć, że uzbecka ofensywa w kierunku ekologicznych technologii już w zasadzie zdystansowała pod tym względem północnego sąsiada.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Azja centralna
Kazachstan inwestuje w Korytarz Środkowy i szuka partnerów w Europie
Azja centralna
Kazachstan to nie tylko surowce, to również nowoczesne usługi finansowe
Azja centralna
Rok 2024 może stać się okresem nowego otwarcia w relacjach Polski z Uzbekistanem
Azja centralna
Kazachstan pokazuje jak dbać o małych i średnich inwestorów
Azja centralna
Kazachstan stawia na MSP. Również polskie