Gwarancje napędzają mikro-, małe i średnie firmy

Sześć na dziesięć mikro-, małych i średnich firm ma problem z pozyskaniem kredytu, podaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Szansą dla nich są gwarancje de minimis od BGK. Od początku programu w gospodarce pojawiło się 32,7 mld zł dodatkowego kredytu.

Publikacja: 17.02.2020 21:51

Gwarancje napędzają mikro-, małe i średnie firmy

Foto: Adobe Stock

Sześć na dziesięć mikro-, małych i średnich firm (MŚP) w Polsce miałoby utrudniony dostęp do kredytu bankowego, gdyby nie realizowany przez BGK program gwarancji de minimis. Co czwarta firma w ogóle nie miałaby szans na kredyt. A co trzecia uzyskałaby go na gorszych warunkach, podał w raporcie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Gwarancje dla 160 tys. firm

Jak dotąd z programu gwarancji de minimis skorzystało już ok. 160 tys. firm. Przyczynił się on do utworzenia bądź utrzymania ponad 200 tys. miejsc pracy. A całkowita wartość kredytu objętego gwarancjami sięga 120 mld zł. Zdecydowana większość przedsiębiorstw deklaruje też, że efektem programu była stabilizacja sytuacji finansowej firmy, poprawa jej sytuacji rynkowej i wzrost obrotów.

""

źródło: BGK

firma.rp.pl

– Blisko 160 tys. mikro, małych i średnich i przedsiębiorców skorzystało już z programu gwarancji de minimis. BGK udzielił w tym programie gwarancji na ponad 70 mld zł. To jest ogromny zastrzyk pieniędzy, który napędza gospodarkę – podkreśla Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancje de minimis to instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Ułatwia im dostęp do finansowania. Jest realizowany z rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. A gwarancje udzielane są w ramach pomocy de minimis.

CZYTAJ TAKŻE: Ułatwienia w programie gwarancji de minimis

BGK udziela mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dla firm, które nie mają długiej historii kredytowej albo wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu, gwarancje BGK są często jedyną drogą do jego uzyskania. Dodatkowo, objęcie kredytu gwarancjami BGK pozwala firmie uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania. To np. dłuższy okres finansowania czy też niższa marża lub prowizja.

32,7 mld zł dodatkowego kredytu w gospodarce

W grudniu 2019 r. wartość kredytu objętego gwarancjami była bliska 120 mld zł. A od początku realizacji programu w gospodarce pojawiło się 32,7 mld zł dodatkowego kredytu. Nie powstałby on bez gwarancji de minimis (2,2 mld zł inwestycyjnego i 30,5 mld zł kredytu obrotowego).

– Gwarancje są skutecznym instrumentem finansowania małych i średnich firm. To zwłaszcza one cierpią na brak kapitału i zabezpieczenia, którego mogą użyć jako gwarancji spłaty swoich kredytów. Mikrofirmy, które często są biznesem rodzinnym, mogą uzyskać kredyt,  dzięki temu, że jego spłata jest zabezpieczona, przynajmniej częściowo, przez gwarancje de minimis – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

CZYTAJ TAKŻE: 95 mln zł dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku

Gdyby nie uczestnictwo w programie gwarancji de minimis, sześć na dziesięć polskich przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania.

– Jedna czwarta firm bez tej gwarancji w ogóle nie dostałaby żadnego finansowania. Kolejne 36 proc. uzyskałoby finansowanie na gorszych warunkach: droższe, mniejsze albo na krótszy czas. Dla pozostałych gwarancja stanowi po prostu zabezpieczenie, możliwość oddechu, że w przypadku niepowodzenia ktoś przejmie za nich część zobowiązań – podaje Mateusz Walewski.

""

źródło: BGK

firma.rp.pl

Z gwarancji de minimis najczęściej korzystają mikro firmy (76 proc.) i małe przedsiębiorstwa (18 proc.).

– Gwarancje de minimis pokrywają w tej chwili około 10 proc. całkowitej kwoty gwarancji dla MŚP na rynku. Można więc powiedzieć, że co dziesiąta złotówka kredytu bankowego w firmach jest pokryta z gwarancji de minimis. To pokazuje, że są one na rynku bardzo popularne – mówi Mateusz Walewski.

Szeroki wpływ wsparcia dla MŚP

Jak pokazują badania BGK, program gwarancji de minimis ma ważne znaczenie dla finansowania rozwoju MŚP w Polsce i jest widoczny również w skali makro. Przyczynił się też do utworzenia lub utrzymania ponad 200 tys. miejsc pracy.

– Jeżeli spojrzymy na wszystkie gwarancje, którymi administruje i które oferuje BGK, to jest ok. 170 mld zł, więc są to już poważne środki. Kwota kredytu, który wygenerowaliśmy dzięki gwarancjom, to w sumie ok. 1 proc. PKB – podkreśla główny ekonomista BGK.

Z badań BGK wynika również, że program gwarancji de minimis znacząco przyczynia się do stabilizacji finansowej (tak deklaruje 83 proc. przedsiębiorstw) i zwiększenia obrotów firmy (68 proc.), które bez gwarancji nie mogłyby liczyć na kredyt obrotowy. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa deklarują też, że efektem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego objętego gwarancjami była poprawa sytuacji rynkowej firmy. Z kolei co piąta firma (22 proc.) utworzyła dzięki temu dodatkowe miejsca pracy.

CZYTAJ TAKŻE: Startują granty na eurogranty dla małych i średnich przedsiębiorstw

– Misją BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego Polski, a jednym z jego wymiarów jest rozwój tych podstawowych jednostek biznesowych, jakimi są małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa. Jest on możliwy dzięki istnieniu systemu, który wspiera finansowanie ich działalność. Dzięki współpracy sektora bankowego, reprezentowanego przez banki komercyjne i spółdzielcze, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przyczyniamy się do tego, że przedsiębiorstwa w Polsce się rozwijają – podkreśla Włodzimierz Kocon.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizuje strategiczne projekty rozwojowe. Finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań. A także pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Sześć na dziesięć mikro-, małych i średnich firm (MŚP) w Polsce miałoby utrudniony dostęp do kredytu bankowego, gdyby nie realizowany przez BGK program gwarancji de minimis. Co czwarta firma w ogóle nie miałaby szans na kredyt. A co trzecia uzyskałaby go na gorszych warunkach, podał w raporcie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Gwarancje dla 160 tys. firm

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
PARP pomoże polskim firmom wypromować się w Azji
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Finanse
Druga szansa na dofinansowanie inwestycji w branży HoReCa
Finanse
Czy polskie firmy są gotowe na unijny Data Act?
Finanse
KPO: więcej czasu na realizację inwestycji w zakresie wsparcia dla firm
Finanse
Pieniądze z KPO dla firm na transformację ekologiczną