EXPO Live czeka na pierwszego polskiego laureata

Światowa wystawa EXPO 2020 w Dubaju to nie tylko okazja do zaprezentowania osiągnięć krajowych gospodarek i organizacji, ale też do zdobycia grantów o wartości do 100 tys. dolarów przez start-upy oraz firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Chodzi o pieniądze z Programu EXPO Live, a więc dofinansowanie do 100 tys. dolarów oferowane w ramach tego programu przez organizatora światowej wystawy EXPO 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W połowie lipca ruszył kolejny nabór do EXPO LIVE – konkursu wspierającego innowacyjne rozwiązania z całego świata, niezależnie od tego z jakiego sektora i kraju pochodzą. Pieniądze mogą otrzymać zarówno start-upy, firmy z sektora MŚP, osoby fizyczne, małe organizacje oraz firmy społeczne, które zaprezentują rozwiązania będące odzwierciedleniem głównego hasła wystawy światowej w Dubaju, która będzie pierwszą zorganizowaną w kraju arabskim.

EXPO 2020, w którym udział zapowiedziały już 192 państwa zostanie zorganizowane pod hasłem: Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Temat przewodni rozwijają zaś trzy podtematy: opportunity (szanse), mobility (mobilność) i sustainability (zrównoważony rozwój) i to w ich ramach poszukiwane są nowoczesne rozwiązania z szansami na dofinansowanie. Organizatorzy dokonali własnej interpretacji znaczeniowej tych podtematów tj.:

• szanse – to hasło zakłada odnalezienie i odblokowanie potencjału i kreatywności, które drzemią w ludziach i w społeczeństwach, po to, by ukształtować lepszą przyszłość, to hasło obejmuje takie obszary jak edukacja, zatrudnienie, nowe technologie, kapitał finansowy czy zarządzanie;

• mobilność – skupia się na mądrzejszym i bardziej efektywnym wykorzystaniu mobilności ludzi oraz wymiany dóbr i pomysłów, to hasło zakłada współpracę w takich tematach jak transport, podróże, badania, logistyka i łączność cyfrowa;

• zrównoważony rozwój – to życie w zgodzie i w równowadze z naszą planetą, hasło zakłada innowacje i działania mające na celu ochronę ekosystemów, efektywne zarządzanie zasobami, ochronę środowiska naturalnego i ekosystemów w celu złagodzenia i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Co istotne innowatorzy mogą zdobyć nie tylko pieniądze, ale też możliwość prezentacji projektu podczas EXPO 2020, które będzie najbardziej prestiżowym wydarzeniem kulturalno-gospodarczym na świecie z niezwykle liczną widownią. Organizatorzy EXPO w Dubaju spodziewają się 18 mln zwiedzających, głównie z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowej.

– Zwycięstwo w konkursie gwarantuje pozyskanie dofinansowania, ale jednocześnie daje szansę na promocję projektu i jego autorów w ramach wystawy. To niepowtarzalna okazja, aby za sprawą EXPO Live poznać lokalne i globalne środowisko start-upowe, uczestniczyć w kampaniach komunikacyjnych i marketingowych organizatorów wystawy. Szansę na grant mają projekty z wielu obszarów m.in. takich jak: edukacja, zatrudnienie, finanse, transport i mobilność osobista, turystyka, logistyka, łączność cyfrowa czy zielone technologie. Wszystkie te, które są odpowiedzią na globalne problemy świata, mogą wpłynąć na poprawę życia i postęp – mówi Monika Dyląg-Sajór, koordynatorka projektu EXPO 2020 w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), która odpowiada za przygotowanie udziału Polski w wystawie światowej.

Do tej pory w czterech edycjach Programu EXPO Live, którego budżet sięga 100 mln dolarów o granty ubiegało się ponad 6900 projektów ze 174 państw. Pieniądze przyznano już 121 globalnym innowatorom z 65 państw w czternastu sektorach. Niestety wśród dotychczasowych zwycięzców nie było ani jednego projektu z Polski.

– Czekamy na pierwszego polskiego laureata! Piąta edycja jest kolejną, być może ostatnią szansą, na dofinansowanie i promocję w ramach EXPO 2020 innowacyjnych projektów z Polski, o których warto opowiedzieć światu, a tym samym wzmocnić wizerunek naszego kraju na największym wydarzeniu gospodarczym 2020 r. – podkreśla Monika Dyląg-Sajór. I wskazuje, że zgłoszone do programu projekty mogą być zarówno w fazie prototypowej, jak i takiej, która zakłada budowę efektu skali.

Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zależy na sukcesie polskich firm, gdyż Program EXPO Live jest przedstawiany przez PAIH jako jeden z dziewięciu elementów szerokiego programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi naszego kraju w wystawie światowej EXPO 2020, który jest realizowany w latach 2019-2021, zarówno przed wystawą światową, w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu EXPO 2020. Program EXPO Live jest więc częścią oferty PAIH dla przedsiębiorców w związku z udziałem naszej kraju w wystawie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nabór projektów w piątej edycji Programu EXPO Live potrwa do 15 września br. Informacje o programie są dostępne na stronie internetowej organizatorów EXPO tj. www.expo2020dubai.com.

Mogą Ci się również spodobać

FTA. Umowy wielkiego strachu i wielkich możliwości

Umowy o wolnym handlu przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa postrzegane są jako narzędzia, ...

Koronawirus. EXPO 2020 odbędzie się rok później

Oficjalna decyzja o przełożeniu EXPO ma być ogłoszona po 21 kwietnia br. Wszystko jednak ...

Przyjaźniejsze ubezpieczenia eksportowe na czas pandemii

Polscy eksporterzy mogą uzyskać w KUKE ubezpieczenie należności handlowych przy sprzedaży na rynki UE ...

Na Bliskim Wschodzie pojawiają się nowe szanse dla producentów żywności

Kuwejt zniósł ograniczenia importowe na polski drób. ZEA są zainteresowane zakupem mięsa halal, a ...

Nie płać składek ZUS mechanizmem split payment

Z rachunku VAT można od 1 listopada 2019 r. opłacać m.in. składki ZUS. Jednak ...

Zaliczka a zadatek. To nie to samo. Jaka jest różnica?

Zaliczka a zadatek – jaka jest różnica i kiedy ma znaczenie?

Zaliczka i zadatek nie mają synonimicznego znaczenia. Choć definicje tych pojęć są bardzo podobne ...