EXPO Live czeka na pierwszego polskiego laureata

Światowa wystawa EXPO 2020 w Dubaju to nie tylko okazja do zaprezentowania osiągnięć krajowych gospodarek i organizacji, ale też do zdobycia grantów o wartości do 100 tys. dolarów przez start-upy oraz firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Chodzi o pieniądze z Programu EXPO Live, a więc dofinansowanie do 100 tys. dolarów oferowane w ramach tego programu przez organizatora światowej wystawy EXPO 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W połowie lipca ruszył kolejny nabór do EXPO LIVE – konkursu wspierającego innowacyjne rozwiązania z całego świata, niezależnie od tego z jakiego sektora i kraju pochodzą. Pieniądze mogą otrzymać zarówno start-upy, firmy z sektora MŚP, osoby fizyczne, małe organizacje oraz firmy społeczne, które zaprezentują rozwiązania będące odzwierciedleniem głównego hasła wystawy światowej w Dubaju, która będzie pierwszą zorganizowaną w kraju arabskim.

EXPO 2020, w którym udział zapowiedziały już 192 państwa zostanie zorganizowane pod hasłem: Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Temat przewodni rozwijają zaś trzy podtematy: opportunity (szanse), mobility (mobilność) i sustainability (zrównoważony rozwój) i to w ich ramach poszukiwane są nowoczesne rozwiązania z szansami na dofinansowanie. Organizatorzy dokonali własnej interpretacji znaczeniowej tych podtematów tj.:

• szanse – to hasło zakłada odnalezienie i odblokowanie potencjału i kreatywności, które drzemią w ludziach i w społeczeństwach, po to, by ukształtować lepszą przyszłość, to hasło obejmuje takie obszary jak edukacja, zatrudnienie, nowe technologie, kapitał finansowy czy zarządzanie;

• mobilność – skupia się na mądrzejszym i bardziej efektywnym wykorzystaniu mobilności ludzi oraz wymiany dóbr i pomysłów, to hasło zakłada współpracę w takich tematach jak transport, podróże, badania, logistyka i łączność cyfrowa;

• zrównoważony rozwój – to życie w zgodzie i w równowadze z naszą planetą, hasło zakłada innowacje i działania mające na celu ochronę ekosystemów, efektywne zarządzanie zasobami, ochronę środowiska naturalnego i ekosystemów w celu złagodzenia i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Co istotne innowatorzy mogą zdobyć nie tylko pieniądze, ale też możliwość prezentacji projektu podczas EXPO 2020, które będzie najbardziej prestiżowym wydarzeniem kulturalno-gospodarczym na świecie z niezwykle liczną widownią. Organizatorzy EXPO w Dubaju spodziewają się 18 mln zwiedzających, głównie z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowej.

– Zwycięstwo w konkursie gwarantuje pozyskanie dofinansowania, ale jednocześnie daje szansę na promocję projektu i jego autorów w ramach wystawy. To niepowtarzalna okazja, aby za sprawą EXPO Live poznać lokalne i globalne środowisko start-upowe, uczestniczyć w kampaniach komunikacyjnych i marketingowych organizatorów wystawy. Szansę na grant mają projekty z wielu obszarów m.in. takich jak: edukacja, zatrudnienie, finanse, transport i mobilność osobista, turystyka, logistyka, łączność cyfrowa czy zielone technologie. Wszystkie te, które są odpowiedzią na globalne problemy świata, mogą wpłynąć na poprawę życia i postęp – mówi Monika Dyląg-Sajór, koordynatorka projektu EXPO 2020 w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), która odpowiada za przygotowanie udziału Polski w wystawie światowej.

Do tej pory w czterech edycjach Programu EXPO Live, którego budżet sięga 100 mln dolarów o granty ubiegało się ponad 6900 projektów ze 174 państw. Pieniądze przyznano już 121 globalnym innowatorom z 65 państw w czternastu sektorach. Niestety wśród dotychczasowych zwycięzców nie było ani jednego projektu z Polski.

– Czekamy na pierwszego polskiego laureata! Piąta edycja jest kolejną, być może ostatnią szansą, na dofinansowanie i promocję w ramach EXPO 2020 innowacyjnych projektów z Polski, o których warto opowiedzieć światu, a tym samym wzmocnić wizerunek naszego kraju na największym wydarzeniu gospodarczym 2020 r. – podkreśla Monika Dyląg-Sajór. I wskazuje, że zgłoszone do programu projekty mogą być zarówno w fazie prototypowej, jak i takiej, która zakłada budowę efektu skali.

Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zależy na sukcesie polskich firm, gdyż Program EXPO Live jest przedstawiany przez PAIH jako jeden z dziewięciu elementów szerokiego programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi naszego kraju w wystawie światowej EXPO 2020, który jest realizowany w latach 2019-2021, zarówno przed wystawą światową, w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu EXPO 2020. Program EXPO Live jest więc częścią oferty PAIH dla przedsiębiorców w związku z udziałem naszej kraju w wystawie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nabór projektów w piątej edycji Programu EXPO Live potrwa do 15 września br. Informacje o programie są dostępne na stronie internetowej organizatorów EXPO tj. www.expo2020dubai.com.

Mogą Ci się również spodobać

Luka płatnicza to coraz większy problem dla biznesu

Pandemia zauważalnie powiększyła lukę płatniczą. Ta w sektorze publicznym wynosi już 20 dni, a ...

Od lipca 2020 r. sprzedaż hot dogów z kasą on-line

Ważna zmiana dla przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne. Takie, w których można kupić np. hot ...

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – terminy

Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni przekazać drugą ratę ...

Sąd w internecie to także bezpieczne rozwiązanie podczas pandemii.

Jak działa sąd w internecie? Jest szybszy i tańszy, i już działa

Pierwszy Elektroniczny Sąd Arbitrażowy Ultima Ratio, przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, rozpatruje sprawy wyłącznie przez ...

Nowe Prawo zamówień publicznych ma pomóc MŚP w udziale w przetargach.

Prawo zamówień publicznych bardziej przyjazne dla MŚP

Z początkiem 2021 r. weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Ma zapewnić większy ...