Niższe wynagrodzenia na pracy zdalnej? Prawnik wyjaśnia

Czy grożą nam niższe wynagrodzenia na pracy zdalnej?
Czy na pracy zdalnej grożą nam niższe wynagrodzenia? Źródło: Pexels-vlada-karpovich

Polecenie wykonywania pracy zdalnej nie może stanowić samoistnej podstawy dla pracodawcy do obniżenia należnego pracownikowi wynagrodzenia.

Pytanie:

Czy zlecenie wykonywania pracy zdalnej może być powodem obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi?

Odpowiedź:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wprowadzonych z powodu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ww. wirusa, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (dalej „praca zdalna”).

CZYTAJ TEŻ: Czy pracodawca może zadzwonić do pracownika na prywatną komórkę lub wysłać maila na prywatny adres?

Podkreślenia wymaga, iż polecenie pracownikowi świadczenia pracy w formie pracy zdalnej oznacza jedynie zmianę miejsca świadczenia pracy, a nie zmianę zakresu obowiązków pracownika, za których realizację przysługuje pracownikowi wynagrodzenie wynikające z treści umowy o pracę.

CZYTAJ TEŻ: Czy pracodawca może sprawdzić warunki pracy zdalnej?

Każdorazowo decyzja o poleceniu wykonywania pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy, a tym samym pozostaje ona bez znaczenia z perspektywy wysokości należnego pracownikowi wynagrodzenia. Irrelewantne jest także to, czy pracodawca jest w stanie w taki sposób zorganizować środki techniczne wykonywania pracy zdalnej, aby zapewnić pełne wykorzystanie możliwości pracownika, czy też wykonywanie pracy zdalnej faktycznie skutkować będzie ograniczeniem zakresu obowiązków pracownika.

CZYTAJ TEŻ: Rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej wyznacza pracodawca

Również w sytuacji, gdy pracodawca zmuszony został zawiesić czasowo (całkowicie lub częściowo) wykonywaną działalność gospodarczą, a mimo tego jest świadczona przez pracownika praca zdalna, zobowiązany będzie on zapłacić zatrudnionym pracownikom wynagrodzenie w pełnej wysokości.

CZYTAJ TEŻ: Sprzęt do pracy zdalnej w kosztach firmy?

Nie ulega tym samym wątpliwości, że polecenie wykonywania pracy zdalnej nie może stanowić samoistnej podstawy dla pracodawcy do obniżenia należnego pracownikowi wynagrodzenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieją liczne instrumenty prawne wprowadzone (m. in. w ramach tzw. Tarczy 4.0) w związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanem epidemii, pozwalające pracodawcy dokonywać zmniejszenia czy to wymiaru czasu pracy, czy też wynagrodzenia należnego pracownikowi. Instrumenty powyższe pozostają jednak bez związku z poleceniem wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 wraz z późn. zm.);
  • art. 15gb ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19;
  • art. 81 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. tj. z 2020 r. poz. 1320).

Rafał W. Sikorski, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii SK Lawyers. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Zapłacona kara nie będzie kosztem podatkowym

Przedsiębiorca nie pomniejszy przychodów o kwotę kary finansowej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Ustawa ...

Pożyczka od pracodawcy bez odsetek i podatku

Pracownik korzystający z nieoprocentowanych pieniędzy pracodawcy nie uzyskuje dodatkowego przychodu.

Wietnam zachęci do ekspansji w Azji

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Wietnamem szerzej otworzy polskim firmom dostęp ...

Zawalczymy o polskie talenty za granicą

Program Go4Poland – Wybierz Polskę, który organizuje Fundacja GPW, ma teraz na większą skalę ...

Targi w Chinach – ważne, ważniejsze, wędrujące

W Chinach są dwa rodzaje imprez targowych: targi międzynarodowe oraz krajowe targi chińskie o ...

Adam Zych, współwłaściciel RAVEN.

Po otwarciu gospodarki mieliśmy boom sprzedażowy

Pomimo pandemii widzimy pozytywnie przyszłość naszej branży, nawet jeśli pojawi się tzw. druga fala ...