Kiedy spirytus można ująć w kosztach firmy?

W dobie koronawirusa firmy starają się zabezpieczyć pracowników przed zarażeniem. Dlatego w kosztach coraz częściej znajdują się maseczki, środki do dezynfekcji, osłonki z pleksi. Czy w kosztach pracodawcy może znaleźć się spirytus, który wykorzystywany jest jako środek do dezynfekcji?

Publikacja: 04.12.2020 10:08

Kiedy spirytus można ująć w kosztach firmy?

Foto: Spirytus jest teraz często wykorzystywany jako środek do dezynfekcji. Źródło: Adobe Stock

Bez wątpienia eksperci są zgodni, że spirytus (albo jego roztwory z wodą) jest bardzo dobrym środkiem służącym do dezynfekcji rąk, powierzchni biurowych, miejsc sanitarnych. Dlatego część przedsiębiorców decyduje się na jego zakup i wykorzystanie w zakładzie.

CZYTAJ TEŻ: Czy pracodawca może zadzwonić do pracownika na prywatną komórkę lub wysłać maila na prywatny adres?

Kodeks pracy nakłada na przedsiębiorców (art. 207 § 2) obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: ,,Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.”

Oznacza to, że przedsiębiorcy kupujący środki zapobiegające lub ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, realizują swój ustawowy obowiązek, wynikający z zapisów kodeksu pracy. Ponadto, zarażenie się pracowników wirusem COVID-19, w sposób znaczący może zdezorganizować pracę całego zakładu.

Kiedy zakup spirytusu może być kosztem uzyskania przychodu?

Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa, że nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu: ,,kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.” Analogiczny zapis znajduje się w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te wyłączają z kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na zakup alkoholu w kontekście reprezentacji. Zakup spirytusu przeznaczonego do dezynfekcji nie nosi takich znamion. Nie można więc uznać, że taki wydatek nie kwalifikuje się do kosztów uzyskania przychodu.

CZYTAJ TEŻ: Leki na odporność dla pracowników w kosztach pracodawcy

W razie kontroli urzędu skarbowego pracodawca będzie musiał wykazać, ze zakupiony spirytus przeznaczył do dezynfekcji, ponieważ w razie wątpliwości urząd skarbowy może kwestionować zasadność takiego wydatku. Podczas ustalania kosztów uzyskania przychodu każdy wydatek powinien być rozpatrywany indywidualnie w bezpośrednim związku z osiąganymi przychodami.

Spirytus nie dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w mieszkaniu,  niezatrudniający  pracowników, są w innej sytuacji. Fiskus nie pozwala na zaliczenie do kosztów wydatków poniesionych na cele osobiste. W opublikowanych interpretacjach znajdują się zapisy określające, że nie mają one związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub też związek jest pośredni.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Ponadto, urzędy podnoszą w argumentacji, że tego typu wydatki przedsiębiorca musiałby ponieść również wtedy, gdyby nie prowadził działalności. Dlatego tak istotne jest rozpatrywanie każdego wydatku indywidualnie i odpowiednie jego sklasyfikowanie.

Bez wątpienia eksperci są zgodni, że spirytus (albo jego roztwory z wodą) jest bardzo dobrym środkiem służącym do dezynfekcji rąk, powierzchni biurowych, miejsc sanitarnych. Dlatego część przedsiębiorców decyduje się na jego zakup i wykorzystanie w zakładzie.

CZYTAJ TEŻ: Czy pracodawca może zadzwonić do pracownika na prywatną komórkę lub wysłać maila na prywatny adres?
Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Księgowość
Jak przygotować się do elektronicznego fakturowania?