Krajowy System e-faktur ruszy już od 1 stycznia 2022 r.

Krajowy System e-faktur ma być rozwiązaniem, z którego korzyści będą czerpać przedsiębiorcy, jak i organy państwowe. Celem wdrożenia usługi e-faktur jest m.in. przyczynienie się do szybkiego wykrywania przestępców podatkowych i zmniejszenia luki VAT.

Publikacja: 21.12.2021 10:41

Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny.

Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny.

Foto: Adobe Stock

Takie rozwiązanie jest już stosowane w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech. Dla podatników, system ten ma stać się szybkim, bezpiecznym i łatwym w obsłudze narzędziem, przyczyniającym się do polepszenia i unowocześnienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Czym jest Krajowy System e-faktur?

Przepisy regulujące jego funkcjonowanie wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.  na podstawie ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Pod pojęciem ,,e-faktura” należy rozumieć fakturę wystawioną   przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, który ma służyć do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.

Krajowy System e-faktur to nowy rejestr dokumentów prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który jest również administratorem danych w nim zawartych. W myśl ustawy Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym służącym do:

·       nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz powiadamianie podmiotów wskazanych w art. 106nb (ustawa o podatku od towarów i usług) o tym oraz uwierzytelniania oraz weryfikacji uprawnień tych podmiotów;

·       wystawiania faktur ustrukturyzowanych;

·       dostępu do faktur ustrukturyzowanych;

·       otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych;

·       oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w Krajowym Systemie e-Faktur;

·       analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;

Czytaj więcej

Kasa fiskalna - ewidencja oczywistych pomyłek

Ponadto, system będzie powiadamiał podmioty, o których mowa w art. 106nb o dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz nadanym numerze identyfikującym fakturę, dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności ze wzorem, braku możliwości wystawienia faktury z powodu braku uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

W jaki sposób będzie funkcjonować Krajowy System e-faktur?

Korzystanie z Krajowego Systemu e-faktur będzie opierało się na elektronicznym wystawianiu faktur w specjalnym rejestrze i ich elektronicznym przekazywaniu odbiorcom. Podatnicy będą mogli pobierać faktury, wystawione im przez inne podmioty w formie ustrukturyzowanej. Faktura ma być uznawania za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez system dokumentowi numeru identyfikacyjnego.

Celem centralnego rejestru faktur jest ułatwienie wystawiania faktur VAT przez przedsiębiorców i inne podmioty. W rejestrze tym mają znajdować się wszystkie wystawione w sposób ustandaryzowany (według przyjętego wzoru) faktury. Ma to przyczynić się do zmniejszenia ryzyka pomyłek, a także uprościć wystawianie faktur, dzięki czemu trafią one szybciej do odbiorcy. Korzyścią dla podatnika będzie też zniesienie obowiązku archiwizowania papierowych dokumentów. Faktury będą znajdować się w systemie przez dziesięć lat. Nie będzie trzeba wystawiać duplikatów faktur. Oryginalne dokumenty znajdować się będą w bazie przez cały czas i obie strony transakcji będą miały do nich dostęp. Zniknie też obowiązek przesyłania pliku JPK_FA ponieważ organy skarbowe będą miały cały czas dostęp do wystawionych faktur. Faktury ustrukturyzowane będą mogły być odczytywane i zaciągane przez zewnętrzne systemy księgowe, co wpłynie na zwiększenie efektywności pracy.  Według zapowiedzi od 1 stycznia 2022 r. wystawianie e-faktur (faktur ustrukturyzowanych) będzie dobrowolne. Podatnicy będą mogli wystawić e-fakturę, fakturę standardową (papierową) lub elektroniczną. Zachętą ma być korzyść w postaci szybszego zwrotu podatku VAT (40 dni).  Natomiast od 1 stycznia 2023 r. z systemu e-faktur mają zacząć korzystać wszystkie podmioty.

Takie rozwiązanie jest już stosowane w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech. Dla podatników, system ten ma stać się szybkim, bezpiecznym i łatwym w obsłudze narzędziem, przyczyniającym się do polepszenia i unowocześnienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Czym jest Krajowy System e-faktur?

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności a zapłata za kilka faktur
Księgowość
Wezwanie do zapłaty - kiedy je wysyłamy i co powinno zawierać?
Księgowość
Inwentaryzacja - potwierdzenie salda jedną z podstawowych metod inwentaryzacji
Księgowość
Prezenty firmowe o małej wartości – ewidencjonować czy nie?
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Księgowość
Anulowanie faktury - kiedy jest możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?