Niezbędnik przedsiębiorcy. Praca zdalna * Urlop menstruacyjny * Niski ZUS a firma za granicą * Biznes w domu a podatek od nieruchomości

• Praca zdalna już w kodeksie. Co musi wiedzieć pracodawca?
• Nowy benefit tylko dla kobiet
• Czy składki niewpłacone przez pracodawcę są przychodem pracownika?
• Firma za granicą a preferencje w składkach ZUS
• Czy biznes w domu oznacza wyższy podatek od nieruchomości?
• Wydatki na mityng z wyżywieniem pozwolą zaoszczędzić na podatku?
• Tańszy gaz dla cukierników i piekarzy
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe

Publikacja: 10.04.2023 23:31

Praca zdalna

Praca zdalna

Foto: Adobe Stock

Praca zdalna w prawnych ramach

W piątek 7 kwietnia 2023 roku przestały obowiązywać przepisy Kodeksu pracy o telepracy a w życie weszły regulacje dotyczące pracy zdalnej. Pracodawca może pozwolić pracownikowi na całkowite lub częściowe wykonywanie obowiązków w domu czy innym wskazanym miejscu każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Szef może także wydać polecenie pracy zdalnej przez określony czas. ALe tylko w sytuacjach wyjątkowych, tj. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego albo epidemii oraz działania siły wyższej.

Uwzględnienie wniosku o pracę zdalną będzie natomiast obowiązkowe m.in. w przypadku pracownicy w ciąży, zatrudnionego wychowującego dziecko do ukończenia przez nie czwartego roku życia (chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy zdalnej. Można je przeczytaj tutaj:

Czytaj więcej

Od piątku praca zdalna na stałe w kodeksie - co to oznacza dla firm

Urlop dla pań na bolesne dni

Polska firma - producent gier komputerowych - wprowadziła urlop menstruacyjny. Od kwietnia 2023 roku każda osoba, która doświadcza dolegliwości związanych z bolesną menstruacją, może wziąć jeden dodatkowy dzień wolny w miesiącu (czyli 12 dni w roku) i to niezależnie od formy zatrudnienia. Urlop jest pełnopłatny. Niewykorzystane dni nie kumulują się i nie przechodzą na kolejny miesiąc, nie przysługuje też za nie ekwiwalent.

Eksperci pozytywnie oceniają nowy benefit i uważają, że może on przyciągnąć pracowników podczas rekrutacji. Nie widzą jednak potrzeby wprowadzania do Kodeksu pracy przepisów o urlopie menstruacyjnym.

Czytaj więcej

Urlop menstruacyjny - nowy benefit dla kobiet. Jak go wprowadzić w firmie?

Podatek od zaległych składek przestał interesować skarbówkę

Minister finansów w interpretacji ogólnej przyznał po latach, że zaległe składki za pracownika czy zleceniobiorcę musi uregulować płatnik (pracodawca, zleceniodawca), nie są więc przychodem podatnika (pracownika, zleceniobiorcy). A skoro tak, to nie trzeba płacić od nich PIT.

Chodzi o sytuacje, gdy pracodawcy, chcąc zaoszczędzić na składkach, przerzucali pracowników na inne umowy, np. z etatu czy zlecenia na umowę o dzieło. ZUS kontrolował takie operacje i z reguły kończyło się to naliczeniem zaległości w składkach, które musiał uregulować płatnik, czyli pracodawca albo zleceniodawca. A skarbówka twierdziła, że osoba, za którą zapłacono zaległy ZUS, uzyskuje przychód. I trzeba od niego odprowadzić podatek.

Czytaj więcej

Skarbówka po wielu latach zmieniła zdanie ws. rozliczania zaległych składek

Niższy ZUS dla przedsiębiorcy, który wrócił w emigracji

Pewien producent tekstyliów wpisał swoją firmę do ewidencji działalności gospodarczej w styczniu 2023 r. Wcześniej też już miał własny biznes za granicą. Nie podlegał wówczas polskiemu ustawodawstwu o ubezpieczeniach społecznych. Zapytał więc ZUS, czy w takiej sytuacji może opłacać składki na preferencyjnych zasadach (tj. od podstawy wymiaru nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Zakład uznał, że prowadzenie działalności w innym kraju nie pozbawia prawa do skorzystania z niższych składek po rozpoczęciu biznesu w Polsce.

Czytaj więcej

Czy prowadzenie firmy za granicą to przeszkoda do niższych składek ZUS

Niższa stawka od nieruchomości mieszkalnej z biznesem

Prawie milion przedsiębiorców prowadzących biznes zarejestrowany w mieszkaniu lub domu może odetchnąć z ulgą. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „Rzeczpospolitej” o stawkę podatku od nieruchomości wynika, że jeśli takie mieszkanie jest wykorzystywane nie tylko do biznesu, ale też do codziennego życia, nie trzeba płacić wyższego podatku od nieruchomości.

Wątpliwości w tej sprawie pojawiły się po niekorzystnym dla podatników wyroku NSA. Orzekł on, że stawka podatku od nieruchomości nie jest uzależniona od faktycznego (fizycznego) zajęcia budynku mieszkalnego lub jego części na prowadzenie w nim działalności gospodarczej. Istotne jest, czy są one wykorzystywane do gospodarczych celów przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców prowadzących działalność w domu

Jedzenie i picie dla gości mityngu można rozliczyć

Wydatki na zapewnienie posiłków i napojów podczas dwudniowego mityngu o charakterze szkoleniowym i integracyjnym można zaliczyć do kosztów podatkowych - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Taki wyrk uzyskała firma, która - w związku z otwarciem nowej placówki - planował trzydniowe wydarzenie. W jego skład miało wchodzić dwudniowe wewnętrzne spotkanie – tzw. mityng – o charakterze szkoleniowym i integracyjnym. Trzeciego dnia zaplanowano natomiast uroczystość – właściwą imprezę prezentującą nową siedzibę.

Skarbówka zgodziła się na rozliczenie wydatków w kosztach, ale tylko w części dotyczącej pracowników na umowę o pracę

Czytaj więcej

Kiedy poczęstunek dla gości firmy daje koszty podatkowe

Piekarzu, cukierniku, złóżcie wniosek o tańszy gaz

Producenci pieczywa i wyrobów cukierniczych mogą liczyć na preferencyjne stawki za gaz, jeśli jest on używany do wypieków. Cena maksymalna wyniesie dla nich 200,17 zł/MWh. Pomoc będzie dotyczyła rachunków obejmujących okres nie wcześniejszy niż kwiecień.

Przedsiębiorcy muszą jednak złożyć wniosek do ZUS o preferencyjną stawkę w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Do wniosku należy dołączyć kopię faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów oraz dokumenty z zakresu pomocy publicznej.

Czytaj więcej

Preferencyjne stawki gazu dla piekarzy. Pamiętaj o wniosku

WAŻNE TERMINY i WSKAŹNIKI

11 kwietnia

ŚRODA

√ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2023 r.

Wskaźniki

152 godziny – wymiar czasu pracy w kwietniu 2023 r.

4,59 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w kwietniu 2023 r.

109,4 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r.

6733,49 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 marca do 31 maja 2023 r.

2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.

3490 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

22,80 zł – minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

52 350 zł (3490 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., ale może być 34 900 zł ze względu na stan epidemii

208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 6935 zł)

Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy. Składka zdrowotna: ZUS dał trochę więcej czasu * Niemiła niespodzianka dla liniowców * Pierwsza interpretacja ws. pracy zdalnej * KSeF później * Firmy rodzinne na fali wznoszącej
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy. Wystąp o zwrot nadpłaconej składki * Czy da się rozliczyć: wynajęcie mieszkania, kary za zwłokę, rehabilitację, wyjazd dla kierowników * Najważniejsze atuty pracodawcy
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy. Ostatnie chwile na ZUS DRA i ZUS RCA * Drogi zegarek w kosztach firmy? * Co z podatkiem, gdy firma sprzeda mieszkanie * Jak wysoki może być zadatek * Forma opodatkowania: nowy lider
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy. Ostatni tydzień na roczne rozliczenie składki zdrowotnej * Polisa GAP a limit odliczenia * Firma kupuje z Kartą Dużej Rodziny * Wycieczka w nagrodę jako koszt * Kontrola z Urzędu Skarbowego odejdzie do lamusa
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy. Roczne rozliczenie w ZUS * Leasing a nieopłacona autostrada * Składki na Fundusz Pracy * Niełatwe czasy dla biznesu