Niezbędnik przedsiębiorcy: Składki ZUS * Zdrowotna na ryczałcie * Amortyzacja szybciej, ale pod warunkiem * Mikrorachunek dla nowych podatków * Dotacja przychodem, amortyzacja kosztem * Kłopoty w logistyce i transporcie

• Preferencyjne składki ZUS w 2024 r.
• Składka zdrowotna na ryczałcie - sprawdź, czy musisz dopłacać
• Amortyzacja: opłaci się inwestycja w biedniejszej gminie
• Nowe funkcje mikrorachunku podatkowego
• Nowe zasady rozliczenia dotacji dla firmy
• Branża TSL nie ma powodów do radości
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki na styczeń

Publikacja: 01.01.2024 23:05

Niezbędnik przedsiębiorcy: Składki ZUS * Zdrowotna na ryczałcie * Amortyzacja szybciej, ale pod warunkiem * Mikrorachunek dla nowych podatków * Dotacja przychodem, amortyzacja kosztem * Kłopoty w logistyce i transporcie

Foto: Adobe Stock

Niektórzy wpłacą do ZUS mniejsze składki

Przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia biznesu można płacić preferencyjne składki, liczone od niższej podstawy wymiaru (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wyniesie ona 1.272,60 zł, a przez kolejne pół roku - 1.290 zł. W pierwszym półroczu suma składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe zamknie się w kwocie 381,40 zł, w drugim wyniesie 386,62 zł.

Osoby niekorzystające z ulgi na start, muszą naliczyć składki od kwoty nie niższej niż 4.694,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyniesie w sumie 1406,91 zł.

Dla osób opłacających „mały ZUS plus” informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. mają zostać opublikowane odrębnie.

Czytaj więcej

ZUS: nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

Gdy biznes szedł lepiej, trzeba dopłacić na NFZ

Przedsiębiorca na ryczałcie płaci składkę zdrowotną uzależnioną od przychodów z działalności. Jeśli te nie przekraczają 60 tys. zł - składka miesięczna wynosi 376,16 zł, jeśli są w przedziale 60-300 tys. zł płaci się 626,93 zł, a przychody powyżej 300 tys. zł skutkują najwyższą składką - 1128,48 zł.

Co się stanie, jeśli przychody okażą się wyższe? Za miesiąc, w którym przekroczony został limit przychodu (i za następne), ryczałtowiec płaci więcej. Przekroczenie progu przychodów powoduje jednak, że ta wyższa składka obowiązuje za cały rok. Dlatego po jego zakończeniu trzeba dopłacić różnicę.

– Przekroczenie progu o złotówkę może spowodować dopłatę nawet powyżej 9 tys. zł – mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy.

Czytaj więcej

Składka zdrowotna na ryczałcie - uwaga na limity, po ich przekroczeniu będzie dopłata

Zachęta do inwestowania i tworzenia miejsc pracy

Co do zasady nieruchomości trzeba amortyzować aż 40 lat. Oczywiście tylko niemieszkalne, bo mieszkalnych w ogóle nie można amortyzować. Ale od 1 stycznia 2024 obowiązują zasady, które przyśpieszą amortyzację. Jeżeli nieruchomość znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120 do 170 proc. stopy bezrobocia w kraju, minimalny okres amortyzacji będzie wynosił dziesięć lat. Gdy stopa bezrobocia jest wyższa, odpisy zakończą się jeszcze szybciej - po pięciu latach. Jest też dodatkowy warunek - wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca gminy musi być niższy niż 100 proc. dochodów dla wszystkich gmin.

Te kryteria muszą być spełnione w miesiącu, w którym uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę, upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu. W innych sytuacjach warunki powinny być spełnione w miesiącu, w którym nieruchomość zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czytaj więcej

Od stycznia 2024 szybsza amortyzacja dla inwestujących w biedniejszych gminach

Mikrorachunek obsłuży kolejne podatki

Dotychczas podatnicy korzystali z indywidualnego rachunku podatkowego, tzw. mikrorachunku podatkowego wpłacając PIT, CIT i VAT.

Od 1 stycznia 2024 r. będą tam wpłacać podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14). Dotychczas wpłacali te należności na wyznaczone rachunki Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Numer swojego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

Ministerstwo Finansów planuje, by na mikrorachunki podatkowe trafiały kolejne należności m.in. cło i akcyzę, opłatę emisyjną oraz paliwową.

Czytaj więcej

Od stycznia 2024 r. kolejne wpłaty trafią na mikrorachunek podatkowy

Firma będzie mogła wybrać, czy dotacja będzie przychodem

Od 1 stycznia 2024 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych rozliczymy w kosztach, jeśli dotacja na zakup bądź wytworzenie środka trwałego sfinansowanego z dotacji, została zaliczona do przychodów.

Przedsiębiorca powinien zawiadomić urząd skarbowy, jeśli chce wykazać dotację (subwencję) w przychodach i opodatkować (nowe przepisy mówią o pisemnym oświadczeniu). Ma na to czas do upływu terminu złożenia zeznania za rok, w którym otrzymał dofinansowanie.

Czytaj więcej

Od stycznia 2024 r. nowe zasady podatkowych rozliczeń dotacji dla firm

Ponad miliard złotych długu

Branża TSL to połączone sektory transportu, spedycji oraz logistyki, które są ze sobą ściśle powiązane. Zadłużenie firm z tej branży urosło w 2023 roku o 155 mln złotych, do 1,3 mld złotych. Firm z długiem jest już 29,3 tys. Największe długi mają firmy transportu drogowego — 21 tysięcy firm ma do oddania już około miliard złotych. Transport pasażerski to 128 milionów złotych rozdzielone między 4,4 tysiąca biznesów.

Nie ma widoków na poprawę. Problemem są wahania cen energii oraz paliw, wysoka inflacja i rosnące stawki wynagrodzeń. Do tego brak kadr, który uderzy w przedsiębiorców jeszcze bardziej niż w poprzednich latach.

Czytaj więcej

Zadłużenie polskich firm przewozowych przekroczyło miliard złotych

WAŻNE TERMINY I WSKAŹNIKI KADROWE

5 stycznia

PIĄTEK

✓ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2023 r.

Wskaźniki

152 godziny – wymiar czasu pracy w grudniu 2023 r.
4,74 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w grudniu 2023 r.
104 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r.
101 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.
7194,95 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.
3600 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
23,50 zł – minimalna stawka godzinowa brutto dla zleceniobiorców od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
54 000 zł (3600 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 6935 zł)

Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności