Niezbędnik przedsiębiorcy: ryczałt na cito * termin KSeF nieaktualny * sprzedaż darowanego auta * mały ZUS+ * ZUS IWA * wakacje od ZUS

• 22 stycznia - ważny termin dla ryczałtowców
• Ministerstwo Finansów o terminie obowiązkowego KSeF
• Auto otrzymane w darowiźnie da firmie kolejną korzyść
• Mały ZUS plus: problem z powrotem
• Termin na złożenie ZUS IWA tuż tuż
• Wakacje od ZUS wcale nie takie korzystne
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 20.01.2024 23:53

Niezbędnik przedsiębiorcy: ryczałt na cito * termin KSeF nieaktualny * sprzedaż darowanego auta * mały ZUS+ * ZUS IWA * wakacje od ZUS

Foto: Adobe Stock

Mało czasu na zapłatę ryczałtu

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład ryczałtowcy mają do 20 stycznia odprowadzać podatek za grudzień. Ale ponieważ w tym roku termin ten przypada w sobotę, ryczałtowcy zyskali dwa dni. Czyli zarówno przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczenie ryczałtem, jak i osoby zarabiające na wynajmie prywatnym, mają do 22 stycznia zapłacić zaliczkę za grudzień (ostatni kwartał).

Czytaj więcej

Zbliża się ważny termin dla ryczałtowców

Obowiązkowy KSeF znów przesunięty

Krajowy System e-Faktur, który miał obowiązywać od 1 lipca 2024 r., nie wejdzie w życie - ogłosiło ministerstwo finansów.

- Wykryliśmy krytyczne błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur w 2024 roku. Problemy te dotyczą kodu systemu, jego funkcjonalności oraz wydajności — poinformował szef resortu Andrzej Domański.

Dodał, że datę wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania MF poda na podstawie tego, co wykaże zewnętrzny audyt systemu.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów: KSeF nie wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

Podarowany samochód firma sprzeda bez PIT

Przedsiębiorcy mogą odliczyć koszty przy sprzedaży pojazdu, choć nie ponieśli wydatków na jego nabycie - wynika z interpretacji podatkowej.

Z pytaniem do fiskusa wystąpił właściciel jednoosobowej firmy, który rozlicza się liniowym PIT. Dostał od osoby z najbliższej rodziny samochód osobowy wyceniony w umowie darowizny na 55 tys. zł. Podatku od darowizny nie płacił, gdyż skorzystał ze zwolnienia dla osób z tzw. grupy zerowej (gdy darczyńcą jest m.in. rodzic, małżonek, dziecko, rodzeństwo). Wprowadził auto do ewidencji środków trwałych i zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatki na jego eksploatację. Ale zamierza to auto sprzedać.

Przychody ze sprzedaży środków trwałych są rozliczane w działalności gospodarczej, a opodatkowany jest dochód (czyli cena sprzedaży pomniejszona o koszty, czyli wartość początkową samochodu wykazaną w ewidencji środków trwałych). Fiskus wskazał, jak go wyliczyć.

Czytaj więcej

Przy sprzedaży auta otrzymanego w darowiźnie można oszczędzić na podatku

Kiedy można mieć znowu Mały ZUS plus

Do 31 stycznia należy zgłosić przejście na ulgowe naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS plus - im niższy dochód z działalności gospodarczej z poprzedniego roku kalendarzowego, tym niższa podstawa wymiaru składek. Okazuje się jednak, że krąg uprawnionych do ulgi może być węższy niż zakładali przedsiębiorcy.

Z przepisów wynika, że z Małego ZUS plus płatnicy mogą korzystać maksymalnie przez trzy lata (36 miesięcy) w ciągu pięciu lat (60 miesięcy). Wydawałoby się zatem, że firmy, które miały ulgę w latach 2019–2021 mogą ponownie skorzystać z niego od 2024 r. ZUS twierdzi jednak, że uprawnieni do niego będą dopiero od 2025 r., tj. dopiero gdy miną trzy lata przerwy od poprzedniego okresu stosowania tej preferencji.

Czytaj więcej

Może być problem z powrotem na Mały ZUS plus w 2024 roku

Pora dostarczyć IWA do ZUS

Do końca stycznia część płatników składek powinna złożyć druk ZUS IWA za 2023 rok. Dane z formularza są potrzebne do ustalenia indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od kwietnia 2024 roku do końca marca następnego roku.

Obowiązek dotyczy płatników, którzy byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2024 r., a jednocześnie zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku średnio co najmniej 10 osób w miesiącu i na dodatek byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2023 r.

Jak złożyć ZUS IWA i co z pozostałymi płatnikami składki wypadkowej?

Czytaj więcej

Zostały niecałe dwa tygodnie na złożenie druku ZUS IWA

Wakacje od ZUS nie takie bezchmurne

Oszczędność na przerwie w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne, którą zapowiada rząd, wcale nie będzie taka duża. Problem w tym, że jeśli przedsiębiorca ich nie zapłaci, będzie miał wyższą podstawę opodatkowania oraz podstawę wymiaru składki zdrowotnej. A zatem zapłaci wyższy podatek oraz składkę na NFZ.

Oszczędność, jaką uzyska przedsiębiorca na skali z 12-proc. PIT wyniesie nie 1,6 tys. zł, ale 1264 zł. Na 32-proc. PIT, zysk z wakacji to tylko 944 zł. Przedsiębiorca na liniowym oszczędzi 1218 zł. Mniejszy zysk będą też mieli ryczałtowcy, u których różnica zależy od stawki podatku.

Czytaj więcej

Większy podatek i składka zjedzą "oszczędność" na wakacjach od ZUS

WAŻNE TERMINY

22 stycznia

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za grudzień 2023 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej
√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za grudzień 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień lub za ostatni kwartał 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za grudzień lub za ostatni kwartał 2023 r.
√ zapłata zaliczek za grudzień 2023 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub za ostatni kwartał 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za grudzień 2023 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w grudniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w grudniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za grudzień 2023 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
√ wpłata za grudzień 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
√ wpłata ryczałtu od dochodów spółek (estońskiego CIT) z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w grudniu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie
√ wpłata ryczałtu od dochodów spółek (estońskiego CIT) z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w grudniu 2023 r.
√ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w grudniu 2023 r.
√ złożenie PIT-6, czyli deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych za 2024 r.
√ złożenie zawiadomienia na 2024 r. o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej w przypadku wyboru skali podatkowej
√ złożenie oświadczenia na 2024 r. o przejściu z karty podatkowej na podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany

25 stycznia

CZWARTEK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2023 r.
√ zapłata VAT za grudzień lub za IV kwartał 2023 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2023 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2023 r. (część ewidencyjna za grudzień 2023 r. i część deklaracyjna za IV kwartał 2023 r.)
√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za grudzień 2023 r.
√ złożenie deklaracji VAT-8 za grudzień 2023 r.
√ złożenie deklaracji VAT-9M za grudzień 2023 r.
√ złożenie deklaracji VAT-12 za grudzień 2023 r.
√ złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2023 r. przez przedstawiciela podatkowego
√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za grudzień 2023 r.
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2023 r.
√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za grudzień 2023 r. (PSD-1) 

Mało czasu na zapłatę ryczałtu

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład ryczałtowcy mają do 20 stycznia odprowadzać podatek za grudzień. Ale ponieważ w tym roku termin ten przypada w sobotę, ryczałtowcy zyskali dwa dni. Czyli zarówno przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczenie ryczałtem, jak i osoby zarabiające na wynajmie prywatnym, mają do 22 stycznia zapłacić zaliczkę za grudzień (ostatni kwartał).

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE