Ulga dla klasy średniej – kiedy warto z niej zrezygnować?

Obliczenie ulgi dla klasy średniej jest sporym wyzwaniem. Ulga jest naliczana automatycznie, po przekroczeniu pewnego pułapu dochodu. Jednak podatnik, w każdym miesiącu roku podatkowego, może złożyć do pracodawcy wniosek o nienaliczanie ulgi.

Publikacja: 02.03.2022 12:34

Jest kilka sytuacji w których, podatnicy powinni przemyśleć sens stosowania ulgi.

Jest kilka sytuacji w których, podatnicy powinni przemyśleć sens stosowania ulgi.

Foto: Pio Si

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie dla uprawnionych osób, na podstawie osiąganych przychodów. Ulga dotyczy pewniej grupy podatników, którzy uzyskują przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Ulga ma zastosowanie w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).  Podatnik nie musi składać żadnego wniosku o jej naliczanie. Ulga jest stosowana automatycznie.

Przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek ulga jest obliczana z automatu u podatników, którzy osiągnęli przychód z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od tego dnia. Ulga dla klasy średniej nie jest określona w jednej wysokości. Opracowano specjalne wzory do jej obliczania. Są dwa wzory dla obliczenia ulgi w zeznaniu rocznym. Dla przychodów:

1 - od 68 412 do 102 588 zł, ulgę oblicza się przy zastosowaniu wzoru: (roczne przychody  z pracy na etacie oraz działalności gospodarczej w złotych *6,68%-4566)/0,17;

2 - ponad 102 588 zł do 133 692 zł, ulgę oblicza się przy zastosowaniu wzoru: [roczne przychody z pracy na etacie oraz działalności gospodarczej w złotych*(-7,35%)+9 829]/0,17.

Do potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, gdyż stanowią one przychód z innych źródeł, nie z pracy na etacie.

Czytaj więcej

Krajowy System e-faktur ruszy już od 1 stycznia 2022 r.

Ulga dla klasy średniej – jak złożyć wniosek o rezygnację?

Pracodawca obliczając zaliczki na PIT ma obowiązek stosować ulgę dla klasy średniej. Pracownik jeśli nie chce, żeby pracodawca obliczał mu wynagrodzenie z zastosowaniem ulgi, może z niej zrezygnować. Można tego dokonać również w trakcie roku. Jest kilka sytuacji w których, podatnicy powinni przemyśleć sens stosowania ulgi. Ulga ma zastosowanie w określonych przedziałach wynagrodzenia i trudno na początku roku mieć pewność jaka będzie wysokość zarobków, w trakcie roku. Szczególnie biorąc pod uwagę zdarzenia niespodziewane, stratę pracy, chorobę, zmianę pracy. Jeżeli podatnicy zarobią mniej niż 68 412 zł i więcej niż 133 692 zł w skali roku, stracą prawo do zastosowania ulgi i w rozliczeniu rocznym będą musieli ją zwrócić. Jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacji gdy zarobi się mniej niż 68 412 zł rocznie, ponieważ dla podatników, którzy zarobią więcej niż wskazany limit mają zostać opracowane przepisy pozwalające na rozliczenie ,,złotówki za złotówkę”, czyli utrata ulgi tylko do przychodów przekraczający limit. Pracownicy, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w stałej wysokości np. pensja stała i zmienna premia, muszą rozważyć czy nie będzie dla nich korzystniejsze zrezygnowanie ze stosowania ulgi w rozliczeniach miesięcznych, i zastosowanie jej  (jeśli będą mieli do niej prawo) w rozliczeniu rocznym.

W sytuacji gdy zarobki w skali roku będą niższe niż 68 412 zł nie będzie trzeba zwracać zastosowania ulgi, zminimalizuje się ryzyko dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. W ujęciu rocznym może się okazać, że w przychody podatnika nie zmieszczą się w przedziale 68 412 zł do 133 692 zł. Podatnicy, którzy maja możliwość rozliczenia się z małżonkiem mogą też rozważyć jej stosowanie, szczególnie gdy jeden z małżonków zarabia poniżej limitu a drugi powyżej, jednak wspólnie mieszczą się w określonym przedziale.

Nie ma urzędowego wzoru wniosku o niestosowanie ulgi. Jednak zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą pamiętać, że trzeba go złożyć na piśmie. Wniosek o niestosowanie ulgi składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Istotne jest, że jeżeli pracownik rezygnuje z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku to nie traci prawa do zastosowania jej w rozliczeniu rocznym.

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie dla uprawnionych osób, na podstawie osiąganych przychodów. Ulga dotyczy pewniej grupy podatników, którzy uzyskują przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Ulga ma zastosowanie w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).  Podatnik nie musi składać żadnego wniosku o jej naliczanie. Ulga jest stosowana automatycznie.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
Rozwiązanie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych
PIT & CIT & VAT
PIT-2 i ulga dla klasy średniej to zupełnie co innego
PIT & CIT & VAT
Wykreślenie z rejestru VAT. Kiedy jest możliwe?
PIT & CIT & VAT
Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy w 2022 roku
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
PIT & CIT & VAT
Ulga na złe długi - zamieszanie orzecznicze przy uldze na złe długi