Ulgi podatkowe dla osób, które przeprowadzą się wraz z działalnością do Włoch

Możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca na ziemi sprzyja podejmowaniu decyzji o przeprowadzce, choćby tymczasowej do innego kraju. Wiele państw Europy zachęca do przyjazdu, osiedlenia się i wykonywania tam pracy oferując ulgi podatkowe.

Publikacja: 27.10.2021 12:36

Jeśli zdecydujemy się na przeprowadzkę m.in. do Kampanii (na zdjęciu Amalfi) to podstawa opodatkowan

Jeśli zdecydujemy się na przeprowadzkę m.in. do Kampanii (na zdjęciu Amalfi) to podstawa opodatkowania jest zredukowana o 90 proc., czyli podatek zapłacimy jedynie od 10 proc. naszego dochodu.

Foto: IgorZh

Włochy również przygotowały swoją „ofertę dla nomadów”. Oprócz pięknych krajobrazów, ciepłego klimatu i błękitu nieba, Włochy proponują osobom decydującym się na przeprowadzkę na Półwysep Apeniński, bardzo interesujące zachęty podatkowe. Przepisy wprowadzające te rozwiązania ustanowiono już w 2015 roku, Dekretem Legislacyjnym nr 147 z 14 września 2015 r. o nazwie „Postanowienia na rzecz rozwoju i internacjonalizacji przedsiębiorstw.” Przepis ten ulegał sukcesywnie zmianom. Publikowano też do niego liczne objaśnienia. Wiele wątpliwości co do zastosowania ulgi w praktyce wyjaśnił włoski Urząd Skarbowy (źródła pod artykułem).

Jakie ulgi tak naprawdę oferują Włochy?

To przede wszystkim pięć lat obniżonych podatków. Włoskie ulgi podatkowe dla impatriantów, to podatek dochodowy płacony tylko od 30 a nawet od 10 proc. uzyskanych dochodów. Ulga dla impatriantów (wł. lavoratori impatriati) to tymczasowy, subsydiowany system podatkowy, przyznawany pracownikom i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy przenoszą swoje miejsce zamieszkania do Włoch (art. 16 ust. 1 dekretu ustawodawczego nr 147/2015).

Aby móc skorzystać z ulgi, należy spełnić dwa warunki:

1.      pracownik lub osoba prowadząca działalność nie mieszkała we Włoszech w dwóch okresach podatkowych przed przeniesieniem rezydencji do Włoch i zobowiązuje się mieszkać tam przez co najmniej dwa lata;

2.      praca wykonywana jest głównie na terytorium Włoch.

Pamiętajmy, że z ugli nie będą mogły skorzystać spółki, zarówno te kapitałowe, jak i osobowe.

Czytaj więcej

Delegowanie pracowników do Włoch – nowe obowiązki weszły już w życie

Dla podatników, którzy spełniają powyższe warunki możliwe jest zastosowanie ulgi na zasadzie rok pierwszy plus cztery, czyli w okresie podatkowym, w którym następuje przeniesienie miejsca zamieszkania oraz w kolejnych czterech, dochód z pracy najemnej i pracy na własny rachunek uzyskany we Włoszech pozwala na ograniczenie podstawy opodatkowania redukując ją do 30 proc. Jeżeli zaś zdecydujemy się na przeprowadzkę do regionów: Abruzzo, Molise, Kampania, Apulia, Basilicata, Kalabria, Sardynia i Sycylia to podstawa opodatkowania jest zredukowana o 90 proc., czyli podatek zapłacimy jedynie od 10 proc. naszego dochodu.

Jak wyjaśnia włoski urząd skarbowy na zmniejszenie ulgi do 10 proc. nie ma wpływu fakt, że pracę wykonujemy np. w północnych regionach Włoch gdzie przysługuje zniżka 70-procentowa (czyli obniżająca podstawę opodatkowania do 30 proc.). Istotny jest nasz adres rezydencji, czyli miejsce, gdzie mieszkamy i do którego wracamy. Jeżeli zatem zdecydujemy się na zamieszkanie w jednym z regionów o większej uldze będzie nam ona przysługiwała również wtedy, kiedy będziemy wyjeżdżali do pracy poza region nie objęty “super zniżką”.

Przedłużenie ulgi możliwe do 10 lat

Ulga przysługuje przez dodatkowe, kolejne pięć lat, w przypadku pracowników i osób pracujących na własny rachunek:

1.      posiadających na utrzymaniu przynajmniej jedno małoletnie dziecko (posiadali je w momencie przeprowadzki lub urodziło się ono przed upływem pierwszych pięciu lat od przeniesienia rezydencji do Włoch); zniżki rosną dodatkowo przy trzecim dziecku,  lub

2.      w ciągu ostatnich 12 miesięcy stali się właścicielami co najmniej jednej nieruchomości mieszkalnej we Włoszech.

Należy weryfikować także bieżące wymogi włoskiego ustawodawcy co do obowiązku przebywania małoletniego dziecka na terytorium Włoch. Aktualna interpretacja przewiduje obowiązek dołączenia małoletniego dziecka do rodzica korzystającego we Włoszech z ulgi. Impatriant jest uprawniony do ulgi nawet w przypadku, gdy małoletnie dzieci nie mieszkają na terytorium Włoch, ale pod warunkiem, że dziecko przeniesie swoją rezydencję do Włoch w ciągu pierwszych pięciu lat lat korzystania przez rodzica z ulgi. Ma to związek z tym, że celem ustawodawcy włoskiego jest m.in. zakorzenienie nierezydentów we Włoszech, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu niżowi demograficznemu.

Czytaj więcej

Opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej we Włoszech

Wyjątkiem są sportowcy zawodowi, dla których przepisów tych się nie stosuje, gdyż korzystają oni już z innych zniżek (obniżenia podstawy opodatkowania do 50 proc.). 

Obywatele włoscy zamieszkali za granicą (i wpisani do rejestru obywateli włoskich przebywających poza terytorium Włoch, tzw. AIRE) mogą również skorzystać z ulgi, pod warunkiem że w dwóch okresach podatkowych poprzedzających przeniesienie rezydencji do Włoch zamieszkiwali w innym państwie zgodnie z konwencją o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu dochodów.

Źródła

Włochy również przygotowały swoją „ofertę dla nomadów”. Oprócz pięknych krajobrazów, ciepłego klimatu i błękitu nieba, Włochy proponują osobom decydującym się na przeprowadzkę na Półwysep Apeniński, bardzo interesujące zachęty podatkowe. Przepisy wprowadzające te rozwiązania ustanowiono już w 2015 roku, Dekretem Legislacyjnym nr 147 z 14 września 2015 r. o nazwie „Postanowienia na rzecz rozwoju i internacjonalizacji przedsiębiorstw.” Przepis ten ulegał sukcesywnie zmianom. Publikowano też do niego liczne objaśnienia. Wiele wątpliwości co do zastosowania ulgi w praktyce wyjaśnił włoski Urząd Skarbowy (źródła pod artykułem).

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Włochy
Jak założyć zakład zagraniczny we Włoszech?
Włochy
Jakie podatki płaci spółka z o.o. we Włoszech?
Włochy
Jakie są obowiązki księgowe włoskiej spółki z o.o.?
Włochy
Jak robić biznes z Włochami i we Włoszech – przewodnik
Włochy
Superbonus czyli włoska szansa dla polskich firm
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy