Superbonus czyli włoska szansa dla polskich firm

Remont domu lub mieszkania we Włoszech jest do końca grudnia 2021 r. gratisowy za sprawą tzw. superbonusu w wysokości 110 proc.

Publikacja: 20.09.2020 11:55

Superbonus czyli włoska szansa dla polskich firm

Foto: Panorama Neapolu we Włoszech. Źródło: Adobe Stock

Włoski rząd, w dekrecie Rilancio opublikowanym w maju 2020 r. wprowadził szereg rozwiązań mających na celu ożywienie strategicznych sektorów gospodarki. Należy do nich także szeroko pojęte budownictwo, obejmujące usługi oraz produkcję materiałów budowlanych, wykończenia wnętrz, stolarki okiennej, systemów grzewczych, paneli słonecznych itp. Dekret Rilancio, w wolnym tłumaczeniu “odbudowa, nowy początek” uzyskał 17 lipca 2020 r. status Ustawy n. 77, opublikowanej 18 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod numerem 180.

CZYTAJ TEŻ: Czas trwania budowy a powstanie zakładu zagranicznego we Włoszech

Jak wygląda w praktyce remont domu lub mieszkania we Włoszech gratis dzięki uldze superbonus 110 proc.?

Ulga, którą można stosować dla wydatków poniesionych od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., jest tematem interesującym nie tylko dla właścicieli mieszkań, ale przede wszystkim dla podmiotów operujących w sektorze budowlanym i pokrewnych, objętych nowymi przepisami. Jest to niepowtarzalna szansa dla polskich przedsiębiorstw, na wzmocnienie ich pozycji lub zaistnienie na rynku włoskim.

CZYTAJ TEŻ: Włoskie firmy w czasach pandemii koronawirusa

Wszystkie ulgi szczegółowo opisano w przewodniku oraz instrukcji włoskiego Urzędu Skarbowego. Nowe przepisy dla danych kategorii wydatków pozwalają na wyremontowanie domu lub mieszkania praktycznie gratis, dzięki następującym rozwiązaniom:

 • 100 proc. rabatu na fakturze (czyli przypadek, kiedy podatnik zlecający remont nie płaci nic, gdyż to dostawca usług lub wyposażenia skorzysta z ulgi 110 proc. udzielając podatnikowi 100 proc. rabatu na fakturze przy nabyciu towarów lub usług).
 • Odliczenie poniesionych wydatków w wysokości 110 proc. w pięciu rocznych ratach o tej samej kwocie (podatnik ponosi koszt remontu, a następnie, jeżeli ma odpowiednią „pojemność podatkową” odlicza wydatki od podatku odzyskując ostatecznie 10 proc. więcej niż wydana przez niego kwota).
 • Przeniesienie ulgi 110 proc. na podmiot trzeci (rozwiązanie zalecane w przypadku, kiedy podatnik nie ma wystarczającej pojemności podatkowej i ceduje przysługującą mu ulgę np. na rzecz wykonawcy prac lub instytucji finansowej). Aby skorzystać z tej opcji, od 15 października 2020 r. należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia stosując się do instrukcji i zaleceń urzędu skarbowego z 8 sierpnia 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Budowa elektrowni wiatrowych we Włoszech przez polskich podwykonawców a przepisy VAT

Nowa ulga 110 proc. ma zastosowanie także dla już istniejących we włoskim systemie ulg podatkowych dla takich prac jak renowacja dziedzictwa budowlanego, w tym zmniejszenie ryzyka sejsmicznego (tzw. sismabonus) i polepszenie kategorii energetycznej budynków (tzw. ecobonus).

Cesja ulgi podatkowej

Odliczenie od podatku dochodowego jest przyznane w wymiarze 110 proc. wartości poniesionych wydatków, podzielone na pięć równych kwot, mieszczących się w granicach rocznej zdolności podatkowej wynikającej z zeznania podatkowego danego podatnika.

CZYTAJ TEŻ: Pracownik delegowany do Włoch, a koronawirus

Alternatywą dla ulgi podatkowej, w przypadku podatników nie mających odpowiednio wysokich kwot podatku należnego, w ramach którego mogliby odliczyć wydatki na remont, jest skorzystanie z rabatu 100 proc. na fakturze dla usług i towarów lub scedowanie należnej mu ulgi podmiotowi trzeciemu.

Cesji ulgi podatkowej można dokonać na rzecz:

 • dostawców towarów i usług niezbędnych do realizacji prac,
 • innych podmiotów (m.in. osób fizycznych prowadzącym działalność gospodarczą, spółek i pozostałych uprawnionych podmiotów)
 • instytucji kredytowych oraz pośredników finansowych.

Podmioty, na rzecz których scedowana jest ulga w formie kredytu podatkowego do odliczenia, mają możliwość scedować ją kolejnym podmiotom.

Aby móc skorzystać z opcji scedowania ulgi podatkowej, osoba zainteresowana powinna odpowiednio udokumentować wniosek oraz uzyskać:

 • potwierdzenie zgodności dokumentacji, wł. visto di conformità, wystawionego przez uprawnionych fachowców (takich jak biegli księgowi, biegli rewidenci, księgowi, doradcy podatkowi, eksperci kadrowi lub instytucje CAF).
 • certyfikat techniczny dotyczący prac w zakresie efektywności energetycznej i redukcji ryzyka sejsmicznego, który potwierdzi spełnienie wymagań technicznych niezbędnych do uzyskania ulgi podatkowej oraz adekwatność wydatków poniesionych w związku z wykonanymi pracami.

Kto może skorzystać z ulgi superbonus 110 proc.?

Superbonus może zostać zastosowany dla prac wykonanych dla:

 • wspólnot mieszkaniowych,
 • osób fizycznych, poza prowadzoną działalnością gospodarczą, artystyczną lub wolnego zawodu, które są właścicielami budynku lub są w jego posiadaniu,
 • instytucji mieszkalnictwa publicznego (wł. IACP, Istituti autonomi case popolari) lub innych instytucji spełniających wymogi europejskiego prawodawstwa w zakresie „in house providing”
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • stowarzyszeń będących organizacjami non profit oraz stowarzyszeń opartych na wolontariacie,
 • amatorskich stowarzyszeń i klubów sportowych, z ograniczeniem do prac wyłącznie dla budynków lub ich części służących jako przebieralnie lub szatnie.

CZYTAJ TEŻ: Ochrona pracowników delegowanych do Włoch

Pełna lista podmiotów uprawnionych do ulgi superbonus znajduje się w instrukcji opracowanej przez włoski urząd skarbowy).

Prace i wydatki objęte ulgą superbonus 110 proc.

Prace główne, tzw. napędowe.

Superbonus jest należny w przypadku:

 • prac dotyczących izolacji termicznej budynku,
 • wymiany zimowych systemów klimatyzacyjnych na częściach wspólnych budynku,
 • wymiany zimowych systemów klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych oraz w budynkach wielorodzinnych funkcjonujących niezależnie,
 • prace antysejsmiczne: dotychczasowa ulga zwana sismabonus została podniesiona do 110 proc. dla wydatków poniesionych od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Prace dodatkowe

Poza wymienionymi powyżej pracami głównymi, tzw. napędowymi, Superbonus obejmuje również wydatki na prace dodatkowe, ale pod warunkiem, że przeprowadzane będą one łącznie z co najmniej jedną z prac głównych, tj. izolacją termiczną, wymianą zimowych systemów klimatyzacji lub zmniejszeniem ryzyka sejsmicznego. Będą to prace takie jak:

 • polepszenie efektywności energetycznej budynku,
 • montaż fotowoltaicznych systemów słonecznych,
 • infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych.

Ile możemy wydać w superbonusie 110 proc.?

Limity wydatków dla poszczególnych prac ujęto w tabeli n. 4 w przewodniku urzędu skarbowego – pdf.

Rodzaj wykonanych prac:

 1. Izolacja termiczna powierzchni pionowych, poziomych oraz nachylonych:
 • 50 tys. euro dla budynków jednorodzinnych lub jednostek nieruchomości wielorodzinnych, ale funkcjonujących niezależnie,
 • 40 tys. euro przemnażając dla każdej jednostki mieszkaniowej będących częścią budynku składającego się z 2 do 8 jednostek mieszkaniowych,
 • 30 tys. euro przemnażając dla każdej jednostki mieszkaniowej będących częścią budynku składającego się z więcej niż 8 jednostek mieszkaniowych.
 1. Wymiana zimowych systemów klimatyzacyjnych na częściach wspólnych budynku
 • 20 tys. euro przemnażając dla każdej jednostki mieszkaniowej będących częścią budynku składającego się z nie więcej niż 8 jednostek mieszkaniowych,
 • 15 tys. euro przemnażając dla każdej jednostki mieszkaniowej będących częścią budynku składającego się z więcej niż 8 jednostek mieszkaniowych.
 1. Montaż fotowoltaicznych systemów słonecznych.

 48 tys. euro limitem wydatków jest kwota 2,4 tys. euro za każdy kW mocy nominalnej. Dla prac przewidzianych w art. 3, ustęp 1, litery d, e oraz f DPR n.380/2001 przewidziany jest limit wydatków do 1,6 tys. euro na za każdy kW mocy nominalnej.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Włoska tarcza dla firm

 1. Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych

3 tys. euro.

Superbonus w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej przedstawiamy wybrane pytania i praktyczne przypadki zastosowania ulgi Superbonus 110 proc. według instrukcji włoskiego Urzędu Skarbowego.

Czy istnieją inne wymogi lub ograniczenia, których należy przestrzegać, aby uzyskać Superbonus na prace w zakresie poprawienia efektywności energetycznej budynku?

Tak, oprócz konieczności wykonania przynajmniej jednej z prac z listy tzw. prac głównych, należy poprawić efektywność energetyczną budynku o co najmniej dwie klasy (wspólnota mieszkaniowa lub mieszkanie jednorodzinne) lub jednostek mieszkaniowych usytuowanych wewnątrz budynków wielorodzinnych funkcjonujących niezależnie i mających jedno lub więcej wejść niezależnych z zewnątrz budynku. Poprawę efektywności energetycznej budynku o dwie klasy i spełnienie wymogów w celu uzyskania ulgi superbonus 110 proc. będzie można uzyskać również poprzez wykonanie, oprócz jednej z prac wiodących, także wszystkich pozostałych prac przewidzianych już w uldze o nazwie ecobonus (takich jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rolet przeciwsłonecznych, systemów automatyki mieszkalnej itp), w tym również montaż fotowoltaicznych systemów słonecznych oraz systemów gromadzenia i przechowywania wyprodukowanej energii elektrycznej. W tym celu należy przygotować dwa odrębne certyfikaty wydajności energetycznej, jeden przed rozpoczęciem prac, drugi po ich ukończeniu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w odrębnym dekrecie, który zostanie opublikowany na podstawie Dekretu ustawodawczego n. 63/2013. Tam, gdzie nie jest możliwa poprawa wydajności energetycznej o dwie kategorie, dopuszcza się poprawę o jedną kategorie.

Czy jeżeli przysługująca nam w danym roku ulga przekroczy wartość podatku do odliczenia mamy możliwość odliczenia jej w kolejnych latach?

Nie, niewykorzystana część ulgi podatkowej w danym roku nie może być wykorzystana w kolejnych latach rozliczeniowych.

Jeżeli chciałbym zmienić stolarkę okienną i drzwiową, wykonać izolację termiczną budynku, zainstalować fotowoltaiczne panele słoneczne, czy mogę wykonać te prace bez wyłożenia środków własnych na inwestycję?

Tak, zgodnie z przepisami superbonus, możliwe jest wykonanie wybranych prac remontowych (polepszenie efektywności energetycznej budynku oraz montaż fotowoltaicznych systemów słonecznych) bez konieczności poniesienia wydatków na ten cel, wybierając zamiast ulgi podatkowej 110 proc., rabat 100 proc. na fakturze za towary lub usługi. W takim wypadku, to firma udzielająca rabatu 100 proc. nabędzie prawa do ulgi podatkowej w wymiarze 110 proc. kosztów prac remontowych.

Jak dostawca towarów i usług udzielający rabatu 100 proc. na fakturze będzie mógł skorzystać z nabytej ulgi podatkowej w wymiarze 110 proc.?

Przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z kredytu podatkowego kompensując go przez 5 lat w rocznych równych kwotach lub scedować go innemu podmiotowi, np. innej firmie, bankowi, osobie prywatnej itp.

Ile razy można scedować dany kredyt podatkowy?

Ulgę podatkową lub inaczej kredyt podatkowy można scedować dowolną liczbę razy i na rzecz dowolnego podmiotu trzeciego.

Jeżeli dany podmiot nabędzie prawo do kredytu podatkowego a podczas przeprowadzonej kontroli okaże się, że podatnik, który scedował ulgę nie miał do niej prawa, to czy podmiot nabywający ulgę traci do niej prawo?

Nie, podmiot nabywający ulgę podatkową w dobrej wierze nie traci prawa do nabytego kredytu podatkowego i może z niego skorzystać.

CZYTAJ TEŻ: Włochy kuszą polskich przedsiębiorców

Źródła wykorzystane w artykule oraz dodatkowe informacje na temat ulgi podatkowej superbonus 110 proc.:

Autorka jest doradcą podatkowym i księgowym. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Maceracie we Włoszech – Studio Tributarista Anna Czerwińska, partner Studio Farina &Torresi.

Włoski rząd, w dekrecie Rilancio opublikowanym w maju 2020 r. wprowadził szereg rozwiązań mających na celu ożywienie strategicznych sektorów gospodarki. Należy do nich także szeroko pojęte budownictwo, obejmujące usługi oraz produkcję materiałów budowlanych, wykończenia wnętrz, stolarki okiennej, systemów grzewczych, paneli słonecznych itp. Dekret Rilancio, w wolnym tłumaczeniu “odbudowa, nowy początek” uzyskał 17 lipca 2020 r. status Ustawy n. 77, opublikowanej 18 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod numerem 180.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Włochy
Nowi impatrianci we Włoszech - nowe zasady korzystania z ulgi podatkowej od 1 stycznia 2024 r.
Włochy
Zmiany we włoskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2024 r.
Włochy
Włochy mogą być gospodarczo jeszcze bliższe Polsce
Włochy
Obowiązki polskiej firmy budowlanej realizującej projekty we Włoszech cz. II
Włochy
Włoski rynek fuzji i przejęć – co warto wiedzieć?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?