Certyfikat rezydencji podatkowej - kiedy jest potrzebny i jak go uzyskać?

Certyfikat rezydencji podatkowej może przydać się w różnych sytuacjach np. gdy podatnik osiąga dochody za granicą i chce rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce. O wydanie dokumentu należy zgłosić się do właściwego urzędu skarbowego.

Publikacja: 02.12.2021 08:00

Przyjmuje się, że certyfikat rezydencji jest ważny tak długo, jak stan faktyczny w nim zawarty nie u

Przyjmuje się, że certyfikat rezydencji jest ważny tak długo, jak stan faktyczny w nim zawarty nie ulegnie zmianie.

Foto: czarny_bez

Certyfikat rezydencji podatkowej wydawany jest w celu zapobiegania nadużyciom podatkowym wynikającym z nieprawidłowego stosowania przepisów umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Certyfikat rezydencji informuje, w jakim państwie podatnik jest zobligowany do uiszczania zobowiązań podatkowych. Jak wynika z art. 4a pkt. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz art. 5a pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika lub miejscu zamieszkania dla celów podatkowych, wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Certyfikat rezydencji to zaświadczenie w przypadku osoby prawnej - o miejscu siedziby podatnika, a w przypadku osoby fizycznej o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych.

Do kogo wystąpić o wydanie certyfikatu rezydencji?

Certyfikat rezydencji może dotyczyć okresu przeszłego lub teraźniejszego, ale nie można go wydać na okres przyszły. Aby uzyskać certyfikat rezydencji należy wystąpić do swojego urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres siedziby lub zamieszkania. Certyfikat ten ma zastosowanie dla podmiotów zawierających transakcje z zagranicznymi kontrahentami.

Aby uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej, należy wypełnić wniosek CFR-1. Wypełniając wniosek podatnik powinien podać swoje dane identyfikujące, powód dla którego podatnik potrzebuje certyfikatu rezydencji, liczbę sztuk certyfikatu oraz sposób jego odbioru. Opłata skarbowa  za wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej wynosi 17 zł. Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie w terminie nieprzekraczającym 7 dni.

Czytaj więcej

Due diligence - dbasz o bezpieczeństwo inwestycji? Przeprowadź to badanie

Nie istnieje jeden ogólny wzór certyfikatu rezydencji obowiązujący w różnych państwach. Przyjmuje się, że certyfikat rezydencji powinien zawierać:

·       dane identyfikujące podatnika (imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres zamieszkania/siedziby),

·       dane organu wydającego,

·       datę wydania oraz ewentualnie okres, w którym certyfikat obowiązywał (okres ważności),

·       zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika (dla celów podatkowych).

Nie określono okresu ważności certyfikatu rezydencji. Przyjmuje się, że certyfikat rezydencji jest ważny tak długo, jak stan faktyczny w nim zawarty nie ulegnie zmianie. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy na certyfikacie rezydencji podana jest data jego obowiązywania.

Certyfikat rezydencji podatkowej wydawany jest w celu zapobiegania nadużyciom podatkowym wynikającym z nieprawidłowego stosowania przepisów umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Certyfikat rezydencji informuje, w jakim państwie podatnik jest zobligowany do uiszczania zobowiązań podatkowych. Jak wynika z art. 4a pkt. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz art. 5a pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika lub miejscu zamieszkania dla celów podatkowych, wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Certyfikat rezydencji to zaświadczenie w przypadku osoby prawnej - o miejscu siedziby podatnika, a w przypadku osoby fizycznej o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
Wezwanie do zapłaty - kiedy je wysyłamy i co powinno zawierać?
Księgowość
Inwentaryzacja - potwierdzenie salda jedną z podstawowych metod inwentaryzacji
Księgowość
Prezenty firmowe o małej wartości – ewidencjonować czy nie?
Księgowość
Anulowanie faktury - kiedy jest możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?
Księgowość
Jednorazowa amortyzacja - kiedy jest możliwa?