Szkolenie prezesa w kosztach firmy

Firma finansująca kursy dla członków zarządu działa w swoim interesie. Może więc odliczyć wydatki od przychodów.

Fiskus zgadza się na rozliczanie w podatkowych kosztach spółki opłat za szkolenia i kursy osób, które nią zarządzają. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czytaj też:

Wydatki na zarząd i radę nadzorczą są kosztem, ale z ograniczeniami

Koszty podatkowe: sfinansowanie szkolenia osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie przez spółkę

Szkolenia dla kontrahentów w kosztach podatkowych – fiskus wydaje różne interpretacje

Wystąpiła o nią spółka akcyjna wchodząca w skład grupy kapitałowej. Zawarła z członkami zarządu umowy zlecenia. Zobowiązali się w nich do uczestnictwa w różnych formach dokształcania.

Na przykład mogą to być specjalistyczne szkolenia z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, planowania strategicznego, zarządzania konfliktem interesów i ryzykiem. Mają także brać udział w konferencjach i seminariach niezbędnych do prawidłowego wykonywania ich obowiązków.

Z umów wynika, że spółka może finansować dokształcanie członków zarządu. Czy wolno jej zaliczyć poniesione wydatki do podatkowych kosztów? Twierdzi, że tak, ponieważ pozyskana przez zarządzających wiedza ma wpływ na jakość świadczonych usług. Celem szkoleń i konferencji jest dostosowanie sposobu funkcjonowania spółki do zmiennych warunków prawnych, ekonomicznych i technicznych. A także wytyczenie kierunków jej rozwoju oraz budowanie pozycji i wizerunku. Wydatki mają więc przełożenie na uzyskiwany przez nią przychód.

Co na to fiskus? Zaznaczył, że żadne z działań podejmowanych przez zarządzających nie gwarantuje samo w sobie osiągnięcia przychodu przez spółkę. Są one jednak bardzo istotne dla jej działalności. Dlatego ważne jest, aby zarządzający dokształcał się i aktualizował swoją wiedzę. Może to niewątpliwie dać korzyści spółce. Wydatki na kursy i szkolenia mogą więc być jej kosztem uzyskania przychodów.

Skarbówka podkreśliła też, że konieczność ponoszenia przez spółkę wydatków powinna wynikać z zawartych przez nią umów z członkami zarządu. Jeśli tak nie jest, podstawą zwrotu wydatków może być uchwała wspólników, umowa spółki, jej regulamin bądź statut.

Fiskus przypomniał też ogólne warunki rozliczania firmowych wydatków. Są one kosztem uzyskania przychodów, jeśli zostały poniesione przez przedsiębiorcę (czyli muszą być pokryte z jego zasobów majątkowych). Powinny być definitywne i nie mogą być przedsiębiorcy w jakikolwiek sposób zwrócone. Trzeba wykazać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływ na uzyskanie przychodu (lub zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła). Poza tym wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane i nie mogą być wyłączone z katalogu podatkowych kosztów.

Nr interpretacji: 0114-KDIP2-2.4010.176.2019.3.AS

Mogą Ci się również spodobać

Przepisy o WHT odroczone o kolejne pół roku

Minister Finansów postanowił po raz kolejny odroczyć stosowanie przepisów o poborze podatku u źródła ...

Fiskus weźmie 23 proc. VAT od depozytu

Usługi przechowywania instrumentów finansowych podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23 proc. Nie ...

Usługi w Polsce mocno drożeją. Które najbardziej?

Rosną nasze dochody, stać nas na więcej, więc firmy mogą śmielej przerzucać koszty w ...

Nie każdy zestaw będzie opodatkowany jedną stawką VAT

Zestaw przekąsek nie będzie pod względem ekonomicznym jedną, kompleksową całością. Sprzedaż takiego zestawu trzeba ...

Koronawirus. Czego obawia się branża mleczarska

Największym zagrożeniem dla zachowania stabilności polskiego mleczarstwa może być to, co do dnia kryzysu ...

Wiele sposobów, aby trafić na EXPO 2020 w Dubaju

Misje handlowe, sponsoring, stoiska na targach – to propozycje dla firm, które chcą wykorzystać ...