Eksport produktów mleczarskich do Chin – nowe wyzwania

Chińska Państwowa Komisja Zdrowia reformuje system bezpieczeństwa i jakości produktów branży mleczarskiej. Wprowadzane normy ustalą porządek prawny na dziesięciolecia. Tak dla przedsiębiorstw chińskich, jak i zagranicznych, w tym polskich.

Publikacja: 08.07.2021 13:01

Eksport produktów mleczarskich do Chin – nowe wyzwania

Foto: Chińczycy coraz chętniej spożywają produkty mleczne. Źródło: Adobe Stock

Do 2020 roku chińska branża mleczarska goniła zagraniczną konkurencję pod względem jakości i bezpieczeństwa produktu. Było to najlepiej widoczne po treści stanowionych norm krajowych GB (po chińsku guobiao, czytaj: guło biao), publikowanych przez Państwową Komisję Zdrowia (PKZ). Obecnie jest widoczne odwrócenie trendu. To już nie chińskie firmy mają równać do standardów najlepszych rynków mleczarskich pod względem bezpieczeństwa i jakości produktów, ale to zagraniczne firmy z tychże rynków muszą się dostosować do wymogów chińskich, bo chińska branża mleczarska przyjęła większość ujednoliconych, powszechnie uznawanych na świecie norm, a obecnie PKZ chińskiej branży nadaje tzw. chińską specyfikę.

Oczywistym jest to, że ten, kto szybciej zrozumie i wdroży nowe normy jakościowe osiągnie lepszą pozycję konkurencyjną w Chinach. W Polsce łącznie uprawnienia eksportowe (bez rozróżniania kategorii produktów) do Państwa Środka posiada 88 zakładów mleczarskich. Jakie są więc zmiany na chińskim rynku?

Ser po nowemu

Wiosną bieżącego roku chińska Państwowa Komisja Zdrowia wydała 50 nowych norm GB dla bezpieczeństwa żywności dla dodatków do żywności. W tej transzy zmian znajduje się nowa norma GB 5420-2021 bezpieczeństwa i jakości dla sera, która zastąpi obecnie obowiązującą GB 5420-2010. Nie jest to kosmetyczna zmiana, ale zupełnie nowe podejście. Zmodyfikowano terminologie i definicje oraz wymagania sensoryczne. Inaczej określono też zakres oraz dopuszczalny poziom drobnoustrojów. Na etykiecie zaś sera wymagane jest podawanie temperatury transportu i przechowywania. Zmian jest znacznie więcej. Polskie firmy mleczarskie eksportujące ser do Chin (uprawnienia posiada 46 zakładów) nie mają za dużo czasu na dostosowanie się, bo nowa norma dla sera wejdzie w życie 11 listopada 2021 r.

CZYTAJ TEŻ: Nowe idee w sprzedaży żywności do Chin

Kolejną normą w transzy 50 zmienianych norm jest norma GB 10767 w sprawie formuły mleka dla niemowląt. W przypadku polskich zakładów ma ona mniejsze znaczenie, bo uprawnienia na eksport posiadają tylko dwa zakłady, ale są to liczący się na rynku producenci.

Kolejna ważna zmiana dotyczy normy GB 2762 w sprawie limitów zanieczyszczeń w żywności. Ta norma nie dotyczy tylko producentów mleczarskich, ale wszystkich producentów żywności w ogóle.

Będzie także nowa norma GB dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Te normy – według planu – mają wejść w życie od stycznia 2022 r. Jakby nie było, czasu zostało naprawdę mało.

Paszowa żyła złota

Od wiosny br. polskie zakłady mleczarskie mogą eksportować do Chin produkty mleczarskie na cele paszowe. Generalna Administracja Celna Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) wydała specjalne zarządzenie „Komunikat w sprawie wymagań dotyczących kwarantanny i wymagań sanitarnych dla produktów mleczarskich na cele paszowe importowanych z Polski”, w którym precyzyjnie określiła, co należy rozumieć przez produkty mleczarskie na cele paszowe. Jest to pasza zawierająca składniki roślinne, premiksy witaminowe, probiotyki i inne surowce pochodzenia niezwierzęcego dozwolone przez prawo chińskie i prawo polskie z serwatką, serem, mlekiem odtłuszczonym i tym podobne oraz produkty mleczarskie paszowe wyprodukowane z serwatki, sera, mleka odtłuszczonego i tym podobnych, które nie zawierają powyższych surowców.

CZYTAJ TEŻ: Sprzedaż żywności do Chin – krok po kroku. Część 1.

W Komunikacie GACC określiła wymogi dotyczące:

  • przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • surowców i produktów,
  • procesu produkcji,
  • opakowania, etykietowania, przechowywania i przewozu podczas transportu,
  • kontroli przed wywozem i dokumentacji,
  • kontroli na chińskiej granicy i kwarantanny.

Rozwój hodowli zwierzęcej w Chinach pociąga za sobą popyt na pasze, większości których składnikiem jest np. mleko w proszku, serwatka lub permeat serwatkowy. Eksperci szacują, że zapotrzebowanie na wysokogatunkowe produkty mleczarskie na cele paszowe w Państwie Środka przez najbliższe dziesięć lat będzie rosło średnio 12 proc. rocznie. Polscy producenci należą w tym zakresie do światowej elity, ale konkurencja na chińskim rynku nie śpi.

Nowe procedury rejestracji

O ile PKZ ustala normy jakościowe oraz bezpieczeństwa dla chińskiego rynku wewnętrznego obowiązujących wszystkich bez względu na pochodzenie, to GACC ustanawia reguły wejścia na chiński rynek dla zagranicznych podmiotów oraz chińskich importerów.

Konsekwencją przeprowadzenia reform w zakresie norm krajowych GB jest potrzeba dostosowania wymogów wejścia dla eksporterów lub zagranicznego produktu w chiński obszar. GACC wydał dwa nowe zarządzenia w zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności.

CZYTAJ TEŻ: Sprzedaż żywności do Chin – krok po kroku. Część 2.

Są to zasady dla wszystkich producentów żywności bez względu na branżę, którzy już eksportują żywność lub chcieliby w przyszłości eksportować ją do Chin.

Pierwszy akt to „Zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa żywności w imporcie i eksporcie do Chin”. Są to przepisy szczegółowo regulujące kwestie m.in. oceny zgodności bezpieczeństwa żywności, w tym także audytu przedsiębiorstw, kwarantanny, kar za niezgodności, odpowiedzialności chińskiego importera itd. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

CZYTAJ TEŻ: Eksport żywności i napojów do Chin

Z kolei drugi akt to „Zarządzenie w sprawie rejestracji zagranicznych producentów żywności importowanej. Będzie on stosowany do wszystkich producentów i przetwórców żywności importowanej do Chin oraz do firm magazynujących żywność importową do Chin. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Chiny
Bank Pekao stracił w Chinach swego żubra
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Chiny
Polscy eksporterzy wołowiny powinni działać. Rynek chiński czeka
Chiny
Chiny stają się trudnym rynkiem dla polskich eksporterów mleka
Chiny
Targi dotyczące łańcuchów dostaw odpowiedzią Chin
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Chiny
Rekordowa wartość handlu transgranicznego Chin