Niezbędnik przedsiębiorcy: KSeF - wersja ostateczna * Jaki ryczałt od zwrotu za dojazd i nocleg * Amortyzacja użyczonego sprzętu * Wydatki na żywienie załogi * Dni wolne dla krwiodawców * Zakaz dorabiania dla kierowców

• Krajowy System e-Faktur: Sejm odrzucił weto Senatu
• Jak ryczałtowiec ma opodatkować zwrot wydatków na dojazdy czy noclegi?
• Użyczenie środka trwałego a odpisy amortyzacyjne
• O jedzeniu dla załogi: czy wydatki na stołówkę można rozliczyć w kosztach? A dokarmianie pozaetatowców?
• Honorowy dawca krwi na zleceniu - co z wolnymi dniami?
• Kierowcy nie dorobią po pracy?
• Płaca minimalna ciągle w górę. Oto obawy przedsiębiorców
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe

Publikacja: 29.07.2023 08:00

Niezbędnik przedsiębiorcy: KSeF - wersja ostateczna * Jaki ryczałt od zwrotu za dojazd i nocleg * Amortyzacja użyczonego sprzętu * Wydatki na żywienie załogi * Dni wolne dla krwiodawców * Zakaz dorabiania dla kierowców

Foto: Adobe Stock

Za rok skarbówka od razu zobaczy każdą fakturę

Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy będą obligatoryjnie umieszczać e-faktury w centralnej bazie prowadzonej przez fiskusa. Pół roku później e-fakturowanie czeka przedsiębiorców zwolnionych z VAT.

Teraz KSeF jest dobrowolny, ale korzysta z niego sporo firm, bo pozwala zmniejszyć koszty - faktury są przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat, więc przedsiębiorcy nie muszą tego robić w swoich systemach.

Senat kwestionował nowe przepisy m.in. z tego powodu, że wzór ustrukturyzowanej faktury nie będzie ogłaszany w ustawie bądź rozporządzeniu, ale po prostu udostępniony przez ministra finansów w internecie. Ale w miniony piątek Sejm odrzucił weto Senatu.

Czytaj więcej

Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy. Sejm odrzucił veto Senatu

Jaki ryczałt od zwrotu wydatków na dojazd do klienta

Czy przedsiębiorca, który dostał od kontrahenta zwrot wydatków za służbowy wyjazd, powinien go opodatkować tak jak swoje usługi? To dylemat wielu przedsiębiorców. Miał go także pewien informatyk, który dojeżdża do klientów i oprócz wynagrodzenia za usługi, otrzymuje od nich zwrot wydatków za podróż. Czy taki przychód trzeba opodatkować 12-proc. ryczałtem, czy też wystarczy stawka 8,5-proc.?

- Z reguły korzystniej dla nich byłoby płacić od przychodu z tytułu zwrotu wydatków 8,5-proc. podatek, zastrzeżony dla usług nieprzyporządkowanych do innych stawek ryczałtu, albo nawet 3-proc., jak oczekują niektórzy. Fiskus się jednak na to nie zgadza. I wygląda na to, że ma rację – mówi dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy.

Jego zdaniem trudno byłoby uzasadnić, że zwrot wydatków nie ma związku z realizacją usługi podstawowej.

Czytaj więcej

Jak ryczałtowiec ma rozliczyć zwrot wydatków za wyjazd służbowy

Sprzęt działający u kontrahenta też można amortyzować

Spółka z branży medycznej użycza swoim kontrahentom sprzęt m.in. w celu sprawdzenia jego przydatności. Jednak użyczane rzeczy są nadal jej własnością i kontrahenci nie mają nad nimi ekonomicznego władztwa. Nie mogą nimi swobodnie rozporządzać. Po zakończeniu testów sprzęt jest zwracany.

Udostępniony klientom sprzęt został zaliczony do środków trwałych spółki i wpisany do ewidencji. Czy w czasie użyczenia może zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?

Fiskus zgodził się z argumentacją spółki, m.in. o korzyściach płynących ze stałej współpracy z kontrahentami, których oczekiwania użyczony sprzęt spełnił. Potwierdził, że można go rozliczać w kosztach.

Czytaj więcej

Czy użyczony kontrahentowi sprzęt można rozliczać w kosztach

Posiłek dla etatowca w kosztach firmy, dla współpracownika już nie

Skarbówka zmienia stanowisko w sprawie wydatków poniesionych przez firmę na posiłki fundowane załodze. Do niedawna zgadzała się na rozliczanie w kosztach jedzenia i dla etatowców, i dla samozatrudnionych. Teraz zaostrza kurs.

Świadczy o tym interpretacja w sprawie przedsiębiorcy, który wszystkim zatrudnionym oferuje możliwość zamawiania obiadów i każdemu dopłaca do posiłku 15 zł dziennie. Chce zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów, więc w pytaniu do skarbówki przekonuje, że możliwość zakupu tańszego posiłku poprawia atmosferę pracy, a wspólna konsumpcja sprzyja integracji. To zaś zwiększa motywację zatrudnionych i podnosi ich wydajność. Ergo - spółka może liczyć na wyższe przychody z działalności.

Fiskus zgodził się na rozliczenie dofinansowania obiadów wyłącznie w przypadku pracowników. Zanegował dopłaty dla samozatrudnionych. Uznał, że są to wydatki na reprezentację, bo ich celem jest tworzenie pozytywnego wizerunku spółki wobec podmiotów zewnętrznych.

Czytaj więcej

Obiad w firmowych kosztach? Tak, ale bez samozatrudnionych

Dopłaty do bufetu można wrzucić w koszty

Korzystna jest natomiast interpretacja podatkowa w sprawie bufetu dla pracowników, który otworzyła pewna spółka. Jego operatorem jest zewnętrzna firma, a z posiłków i napojów - według zapewnień - mogą korzystać wyłącznie pracownicy spółki (lub powiązanych podmiotów) oraz jej goście. Jeśli w jakimś miesiącu operator nie uzyska określonego progu rentowności, spółka pokryje różnicę. Czy w takiej sytuacji wypłacane operatorowi kwoty są kosztem uzyskania przychodów?

Fiskusa się zgodził, przekonał go argument, że wynagrodzenie dla stołówki jest związane z przychodami spółki.

Czytaj więcej

Zakładowa stołówka zwiększa efektywność pracowników

Za krew zleceniobiorcy wolnego nie będzie

Od 20 kwietnia honorowi dawcy krwi mają prawo już nie do jednego, lecz do dwóch dni wolnych od pracy. Pracodawcy uważają, że zostali w ten sposób obarczeni zadaniami państwa. Nie ma bowiem przepisu, który przewidywałby refundowanie pracodawcy kosztów związanych z dwudniową nieobecnością dawcy.

Są też wątpliwości, czy to dodatkowe wolne przysługuje osobie współpracującej na podstawie umowy zlecenia. Prawnicy twierdzą, że nie, gdyż przepisy kodeksu pracy oraz aktu wykonawczego wydanego na jego podstawie, nie obowiązują osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Ekspert zwraca jednak uwagę, że strony są uprawnione, na zasadzie swobody umów, wprowadzić takie dni wolne od wykonywania zlecenia, nawet płatne.

Czytaj więcej

Dwa dni wolne za oddanie krwi - pojawiły się wątpliwości

Kierowca po pracy ma odpoczywać

Firma transportowa będzie mogła zakazać swoim kierowcom pracy w innym miejscu i to nie tylko związanej z kierowaniem pojazdami. Musi to być jednak uzasadnione względami bezpieczeństwa w transporcie drogowym lub koniecznością przestrzegania przepisów socjalnych.

Tak przewiduje rządowy projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Uzasadnienie? Ponieważ od kierowcy zależy bezpieczeństwo przewożonych pasażerów i towarów, a także życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego, przewoźnik nie powinien dopuszczać do kierowania pojazdem osób bez odpowiedniej sprawności psychofizycznej, które zamiast odpoczywać, pracują na dwóch etatach.

Wątpliwości ekspertów budzi fakt, że pracodawcy nie będą mieli obowiązku korzystać z zakazu.

Czytaj więcej

Szef będzie mógł zakazać kierowcy dodatkowej pracy

Małe firmy boją się skutków podwyżek płac

Płaca minimalna będzie wynosić od stycznia 2024 roku 4242 zł oraz 27,70 zł w stawce godzinowej. Oznacza to, że pracownik otrzyma przelew na kwotę 3221,98 zł, ale dla pracodawcy jest to koszt ponad 5000 zł, a dokładniej 5110,76 zł. Od lipca płaca minimalna brutto dla pracownika będzie wynosić 4300 zł (3261,53 zł netto), ale pracodawca będzie musiał wyłożyć 5180,64 zł.

Szacuje się, że te dwie podwyżki w 2024 r. będą kosztować pracodawców nawet 35,34 mld złotych. Nic dziwnego, że większość przedsiębiorców ocenia je nagatywnie, a najbardziej obawiają się ich małe firmy.

Organizacje przedsiębiorców przewidują, że wzrosty minimalnych wynagrodzeń mogą sprzyjać poszerzeniu się szarej strefy oraz przyczynić się do problemów w całych branżach: usług, hotelarstwie, gastronomii.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy obawiają się negatywnego wpływu wzrostu płacy minimalnej

WAŻNE TERMINY

31 lipca

PONIEDZIAŁEK

√ osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2023 r.
√ złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za czerwiec 2023 r.
√ złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za II kwartał 2023 r.
√ złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za II kwartał 2023 r.
√ przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2023 r. 

7 sierpnia

PONIEDZIAŁEK

√ składki za lipiec 2023 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

WSKAŹNIKI

KADROWE

168 godzin – wymiar czasu pracy w lipcu 2023 r.
176 godzin – wymiar czasu pracy w sierpniu 2023 r.
4,29 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w lipcu 2023 r.
4,09 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w sierpniu 2023 r.
109,9 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r.
7124,26 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.
2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.
3600 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
23,50 zł – minimalna stawka godzinowa brutto dla zleceniobiorców od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
54 000 zł (3600 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 6935 zł)

Za rok skarbówka od razu zobaczy każdą fakturę

Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy będą obligatoryjnie umieszczać e-faktury w centralnej bazie prowadzonej przez fiskusa. Pół roku później e-fakturowanie czeka przedsiębiorców zwolnionych z VAT.

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą