Niezbędnik przedsiębiorcy: Obietnice nowego rządu i oczekiwania przedsiębiorców * Odliczenie VAT, gdy nie ma faktury * Firma rozdaje prezenty - czy odliczy to w kosztach? * 2024: limit 30-krotności i składki ZUS * Fundacje rodzinne po półroczu

• Co premier Donald Tusk obiecał firmom w swoim exposé...
• ... a czego oczekują przedsiębiorcy
• Czy VAT można odliczyć na podstawie umowy?
• Prezenty dla kontrahentów i potrzebujących a podatek
• Jaki limit 30-krotności i jakie składki ZUS w 2024 roku
• Co zmieniło się w rodzinnych firmach?
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 17.12.2023 21:06

Niezbędnik przedsiębiorcy: Obietnice nowego rządu i oczekiwania przedsiębiorców * Odliczenie VAT, gdy nie ma faktury * Firma rozdaje prezenty - czy odliczy to w kosztach? * 2024: limit 30-krotności i składki ZUS * Fundacje rodzinne po półroczu

Foto: Fotorzepa/ Michał Kolanko

Co dla firm w stu konkretach Tuska

Nowy premier Donald Tusk zapowiedział realizację wyborczego programu KO „100 konkretów na 100 dni”. Owe konkrety to m.in.:

- kasowy PIT - najmniejsze firmy będą płacić podatek dopiero wtedy, gdy dostaną pieniądze od kontrahenta, ale też wówczas rozliczyć będą mogły koszty;

- „urlop” od składek na ubezpieczenia społeczne - za jeden miesiąc w roku mikroprzedsiębiorcy (firmy zatrudniające do dziesięciu pracowników i osiągające roczne obroty nie większe od 2 mln euro) oraz samozatrudnieni nie będą musieli opłacać składek ZUS, a jednocześnie za ten miesiąc dostaną świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej;

- skrócenie czasu kontroli w firmach mikroprzedsiębiorców - mają trwać sześć zamiast dwunastu dni.

Czytaj więcej

Co w exposé przedsiębiorcom obiecał premier Donald Tusk

Przedsiębiorcy chcą dużo więcej

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan opracowała 24 postulaty dla nowego rządu Donalda Tuska. Są one znacznie szersze niż obiecany kasowy PIT. Na pierwszym miejscu jest "Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawa jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa oraz wydłużenie vacatio legis ustaw podatkowych".

Rada Podatkowa proponuje wprowadzenie konieczności konsultowania z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawa podatkowego (niezależnie od wnioskodawcy) z zachowaniem ustawowego 30 – dniowego terminu na przedstawienie uwag oraz obowiązkowy co najmniej 6 -miesięczny okres vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych.

Na dalszych miejscach listy Lewiatana są m.in. postulaty wprowadzenia zryczałtowanej składki zdrowotnej, uporządkowanie systemu zwolnień z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej, reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych, korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych czy zmiana wadliwych interpretacji przepisów.

Czytaj więcej

Takich zmian oczekują przedsiębiorcy. 24 postulaty podatkowe dla nowego rządu

Umowa notarialna wystarczy do odliczenia VAT

Dwa lata temu firma kupiła kilka nieruchomości (mieszkania w starej kamienicy, działki). Strony transakcji podpisały umowę u notariusza, został w niej wykazany VAT, cena została zapłacona. Problem jednak w tym, że sprzedawcy nie wystawili faktury (o ich nierzetelności wie już urząd skarbowy i prokuratura). Czy w takiej sytuacji można odliczyć VAT, skoro nieruchomości mają być wykorzystywane w działalności gospodarczej?

Fiskus stwierdził, że umowa jest porozumieniem dwóch lub więcej stron ustalającym ich wzajemne prawa i obowiązki. Nie można przypisać jej waloru faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Nie stanowi więc podstawy do odliczenia podatku.

Sąd był innego zdania i uchylił interpretację. W jego ocenie nie ma przeszkód prawnych, aby spółka odliczyła VAT z umowy sprzedaży. Bezsporne jest bowiem zaistnienie zdarzenia gospodarczego (nabycia nieruchomości) oraz to, że transakcja podlegała VAT. Spełniony jest także warunek nabycia towarów do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Czytaj więcej

Sąd: VAT można odliczyć na podstawie umowy

Firma z sercem i gestem obniży dochód

Zamiast wysyłać klientom świąteczne upominki, firmy coraz częściej wspierają organizacje charytatywne. Jaka jest różnica w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów?

Wydatki na kartki z życzeniami czy prezenty dla klientów firmy mogą zaliczać do kosztów, ale z reguły fiskus chce, aby upominki miały logo firmy. Problem może być z ekskluzywnymi prezentami dla wybranych kontrahentów - skarbówka twierdzi, że wtedy to już wydatki na reprezentację, która jest wyłączona z kosztów.

Darowizny na szczytne cele także nie mogą być rozliczane w kosztach, ale mimo to darczyńca może skorzystać podatkowo. Można bowiem odliczyć darowizny od dochodu i to nawet wtedy, gdy obdarowany podmiot nie ma statusu organizacji pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Firma wesprze przed Świętami potrzebujących i zapłaci mniejszy podatek

Więcej składek ZUS za pracowników i przedsiębiorców

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2024 r. rząd Morawieckiego podwyższył w projekcie ustawy budżetowej do 7824 zł. To oznacza wzrost limitu 30-krotności, czyli wyższy próg, do którego trzeba płacić składki ZUS za pracowników. Limit ten określono na 234 720 zł (w 2023 r. wynosi 208 050 zł).

Ale przede wszystkim wyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie skutkuje wzrostem składek ZUS od przedsiębiorców, bo 60 proc. tej prognozowanej kwoty (7824 zł) jest podstawą wymiaru tych składek, płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji. W konsekwencji składki na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. wyniosą 1600,32 zł (bez składki zdrowotnej i z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). A jak to wyglądać będzie w szczegółach?

Czytaj więcej

Limit 30-krotności ZUS i wyższe składki w 2024 roku

Fundacja rodzinna a ryzyko podatkowe

W ciągu pół roku obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej, zarejestrowano blisko 200 takich podmiotów. W kolejce czeka ich więcej. Jednym z kluczowych aspektów decydujących o przejściu na fundację rodzinną jako wehikuł służący ochronie i pomnażaniu majątków fundatorów i beneficjentów, są preferencyjne zasady opodatkowania.

Chodzi o zwolnienie podmiotowe fundacji rodzinnej z podatku dochodowego wraz ze zwolnieniem z PIT środków otrzymywanych przez fundatora i najbliższych członków jego rodziny. Ani wniesienie udziałów do fundacji, ani ich późniejsze zbycie nie podlegają opodatkowaniu (podatek jest płacony dopiero przy wypłacie środków beneficjentowi).

Czy jednak korzyść podatkowa uzyskana dzięki fundacji rodzinnej może zostać uznana przez fiskusa za sprzeczną z duchem ustaw podatkowych i podlegającą klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)?

Czytaj więcej

Pół roku fundacji rodzinnych w Polsce - co się zmieniło?

WAŻNE TERMINY

ŚRODA

20 grudnia

✓ składki ZUS za listopad 2023 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej
✓ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za listopad 2023 r.
✓ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za listopad 2023 r.
✓ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za listopad 2023 r.
✓ zapłata zaliczek za listopad 2023 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
✓ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2023 r.
✓ zapłata zaliczki na podatek pobranej za listopad 2023 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
✓ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w listopadzie 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
✓ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w listopadzie 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
✓ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za listopad 2023 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
✓ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
✓ wpłata za listopad 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
✓ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w listopadzie 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie
✓ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w listopadzie 2023 r.
✓ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w listopadzie 2023 r. 

ŚRODA

27 grudnia

✓ zapłata VAT za listopad 2023 r.
✓ przesłanie pliku JPK_V7M za listopad 2023 r.
✓ przesłanie pliku JPK_V7K za listopad 2023 r. (część ewidencyjna)
✓ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za listopad 2023 r.
✓ złożenie deklaracji VAT-8 za listopad 2023 r.
✓ złożenie deklaracji VAT-9M za listopad 2023 r.
✓ złożenie deklaracji VAT-12 za listopad 2023 r.
✓ złożenie deklaracji VAT-13 za listopad 2023 r. przez przedstawiciela podatkowego
✓ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za listopad 2023 r.
✓ rozliczenie podatku cukrowego należnego za listopad 2023 r.
✓ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za listopad 2023 r. (PSD-1)28 grudnia, czwartek
✓ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2023 r. 

31 grudnia

NIEDZIELA

✓ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za listopad 2023 r.
✓ złożenie do urzędu skarbowego CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW.) – informacji składanej przez spółkę jawną, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne – jeżeli rok obrotowy tej spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

5 stycznia

PIĄTEK

✓ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2023 r.

Co dla firm w stu konkretach Tuska

Nowy premier Donald Tusk zapowiedział realizację wyborczego programu KO „100 konkretów na 100 dni”. Owe konkrety to m.in.:

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *