Niezbędnik przedsiębiorcy. Nowa (duża) ulga dla liniowców. Czynsz na konto czy gotówką? Faktury od męża można rozliczyć w firmie żony

• Liniowy PIT. Co lepsze – zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów czy odliczenie od dochodu?

• Ważny wyrok NSA w sprawie powtarzających się płatności

• Czy żona może wrzucić w koszty faktury od firmy męża?

* Rozliczanie wydatków na modyfikację systemów informatycznych przed wdrożeniem JPK oraz e-Faktur – jak to zrobić?

• Nadchodzi zmiana w sprawie minimalnego CIT

• Jak wybrać stawkę ryczałtu właściwą dla danego rodzaju działalności?

• Nowy bezpłatny newsletter KRS ma chronić przed próbami kradzieży spółek

• Terminy i daty, o których trzeba pamiętać w tym tygodniu

Publikacja: 26.06.2022 19:22

Niezbędnik przedsiębiorcy. Nowa (duża) ulga dla liniowców. Czynsz na konto czy gotówką? Faktury od męża można rozliczyć w firmie żony

Foto: Adobe Stock

Liniowcy mogą zmniejszyć i podatek, i składkę

Nowelizacja Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 roku przywraca ulgę na składki zdrowotne. Skorzystają z niej m.in. przedsiębiorcy na liniowym podatku PIT (ok. 700 tysięcy osób). Do wyboru będą mieli dwie możliwości: zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów podatkowych albo odliczyć ją od dochodu. Który wariant jest lepszy? Wyjaśnia to Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2:

– Rozliczenie składki zdrowotnej w kosztach. Dzięki temu mamy niższy dochód. A u przedsiębiorców na liniowym PIT dochód jest nie tylko podstawą opodatkowania, ale także podstawą wymiaru składki zdrowotnej. Za jednym zamachem zmniejszymy więc i podatek, i wpłatę do ZUS. Tej dodatkowej korzyści nie będzie, jeśli składkę zdrowotną odliczymy od dochodu. Wtedy zapłacimy tylko niższy podatek – wyjaśnia Izabela Leśniewska

W ten sposób można rozliczać też składki za osoby współpracujące, najczęściej chodzi o osoby z najbliższej rodziny. Roczny limit to 8,7 tys. zł (w następnych latach będzie waloryzowany).

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy na liniówce za jednym zamachem zmniejszą PIT i wpłatę do ZUS

Sąd wskazał, kiedy płatności powinny trafiać na konto

Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców, którzy regulują powtarzające się płatności z umów na czas nieokreślony, np. Z umowy najmu zawartej na czas nieokreślony.

Taką umowę zawarła pewna spółka, która wynajmowała lokal od innego przedsiębiorcy. W umowie najmu nie określono całkowitej wartości transakcji, a jedynie comiesięczne zobowiązania w postaci czynszu. Spółka chciała się upewnić, że będzie miała prawo rozliczać w kosztach te płatności, jeśli będzie regulować je gotówką. Zapewniła przy tym, że żadna nie przekroczy 15 tys. zł.

Skąd obawy? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa jej wartość przekracza 15 tys. zł. Do kosztów podatnicy nie mogą zaliczyć wydatków w tej części, w której płatności zostały dokonane bez pośrednictwa rachunku bankowego.

– Jeśli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń pewnych, które trzeba zapłacić, zanim upłynie okres wypowiedzenia, przekroczy limit 15 tys. zł, to od pierwszej płatności mają być one rozliczane bezgotówkowo. Jednorazową transakcją w spornym przypadku jest bowiem umowa, a nie rata płatności – orzekł NSA w prawomocnym wyroku (sygnatura akt: II FSK 2830/19).

Czytaj więcej

Ważny wyrok NSA ws. płacenia przez firmy czynszu gotówką

Żona może rozliczyć usługi świadczone przez firmę męża

Właścicielka hurtowni mebli oraz akcesoriów stolarskich stała się kontrahentem swojego męża, który – jako firma transportowa – dostarcza do jej klientów zakupione przez nich meble. Za te czynności mąż wystawia fakturę. Czy żona może je rozliczyć w podatkowych kosztach?

Fiskus odpowiedział, że tak, bo mamy do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Każdy z małżonków prowadzi samodzielną działalność i transakcje są rozliczane tak, jak między przedsiębiorcami (nr interpretacji podatkowej 0113- KDIPT2-1.4011.257.2022.2.AP).

Czytaj więcej

Żona wrzuci w koszty faktury od firmy męża

Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF to koszty pośrednie

Spółka, która prowadzi centrum usług wspólnych i korzysta z systemu informatycznego SAP, wydała kilkadziesiąt tysięcy złotych na wdrożenie nowych rozwiązań, dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Niedługo planuje też wdrożenie w systemie rozwiązań dotyczących Krajowego Systemu e-faktur (KSeF). Czy poniesione przez nią koszty prawidłowo kwalifikowane są jako koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia (koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami – koszty pośrednie)?

„Wydatki, które spółka poniosła już w związku z wdrożeniem nowych funkcjonalności systemu, jak i te które poniesie w przyszłości, są i będą dla niej kosztami uzyskania przychodu, innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie) w okresach, w których zostały już lub zostaną poniesione. Nie ma podstaw, aby wydatki te kwalifikować jako nakłady na wytworzenie nowych lub ulepszenie istniejących wartości niematerialnych i prawnych” – uznała skarbówka.

Potwierdziła też, że skoro spółka nie jest właścicielem systemu SAP, to jej uprawnienia w odniesieniu do systemu ograniczają się wyłącznie do możliwości korzystania z tego oprogramowania. W konsekwencji nie stanowi on dla spółki wartości niematerialnej i prawnej, a zatem nie ma podstaw do amortyzacji (interpretacja podatkowa nr 0111-KDIB2-1.4010.227. 2022.1.MKU).

Czytaj więcej

Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie

CIT minimalny zostanie poprawiony

Rząd chce zmienić skomplikowaną metodologię wyliczania podatku minimalnego. Zaproponowano m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych. Rozszerzono też katalog wyłączeń. Podatku minimalnego nie zapłacą: spółki komunalne, mali podatnicy (o przychodach do 2 mln euro), podmioty osiągające większość przychodów ze świadczenia usług ochrony zdrowia, podmioty postawione w stan upadłości lub likwidacji oraz firmy, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2 procent. Co więcej, wprowadzona ma być alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania. Podatnik wybierze, czy będzie to 4 procent przychodów czy 2 procent przychodów plus koszty pasywne. W obu przypadkach skorzysta on ze stawki 10 procent. Ministerstwo Finansów zapowiedziało też uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, które mają wejść w życie w 2023 roku i ograniczyć odliczanie niektórych wydatków.

Nowelizacja ustawy o CIT. Zmiany mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 r.

Czytaj więcej

Będą oczekiwane przez przedsiębiorców zmiany w CIT

Jak ustalić ryczałt właściwy dla redaktora?

Po przejściu na ryczałt nie jest łatwo ustalić, ile faktycznie trzeba zapłacić skarbówce. Wszystko zależy od kodu prowadzonej działalności. Z takim poblemem zmierzył się redaktor współpracujący z jednym wydawnictw. W styczniu 2022 roku wybrał on ryczałt w przekonaniu, że będzie mógł płacić niski podatek (8,5 procent). Urząd skarbowy nie chciał mu jednak tego potwierdzić i odesłał po opinię do urzędu statystycznego. Przedsiębiorca opisał dokładnie we wniosku, że na zlecenie wydawnictwa redaguje teksty i przygotowuje do druku dodatki do gazety.

Zdaniem urzędu statystycznego takie czynności mieszczą się w grupowaniu PKD 18.13.Z „Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku”. Ustawa o ryczałcie nie odnosi się jednak do kodów PKD, odwołuje się natomiast do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, czyli PKWiU. Jest tam trochę inna numeracja i terminologia. Usługi związane z przygotowaniem do druku mają kod 18.13.10.0.

Jak je opodatkować? Stawki ryczałtu wynoszą od 2 do 17 procent. Informacje, jaką stawka opodatkowany jest dany rodzaj działalności, znajdziemy w art. 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie. Nie ma w nim jednak wprost wymienionych usług wykonywanych przez redaktora. To oznacza, że mogą być opodatkowane 8,5-proc. ryczałtem, gdyż taką stawkę stosuje się do rozliczania usług, które nie są przyporządkowane do innych stawek (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie).

Czytaj więcej

Przedsiębiorca redagujący teksty z niższą stawką ryczałtu

Nowa usługa KRS ostrzeże przed próbami kradzieży spółek

Proceder „kradzieży spółek” polega na składaniu przez osoby nieuprawnione wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym o aktualizację danych spółki przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Wnioski te dotyczą zmiany danych powodujących utratę kontroli nad spółką, takich jak np. zmiana sposobu reprezentacji i osób uprawnionych do reprezentacji, a nawet zmiana w strukturze własnościowej. Może to doprowadzić do utraty majątku spółki m.in. poprzez wypłacenie środków, zaciągnięcie kredytów czy sprzedaż majątku spółki.

Ma temu przeciwdziałać usługa w postaci newslettera KRS. Polega ona na automatycznym sygnalizowaniu takich zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej danego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS. W ten sposób przesyłana jest podstawowa informacja o dokonanej zmianie. Jednak osoba, która otrzyma taką informację, będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy przeglądając akta rejestrowe albo zapoznając się z aktualnymi czy też pełnymi informacjami o podmiocie wpisanym do KRS.

Czytaj więcej

Ruszył newsletter KRS. Ma chronić przed kradzieżą spółek

Ważne terminy - o tym pamiętaj w tym tygodniu

27 czerwca

PONIEDZIAŁEK

√ wpłacić VAT za maj 2022 r.

√ złożyć deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2022 r.

√ przesłać plik JPK_V7M za maj 2022 r.

√ przesłać plik JPK_V7K za maj 2022 r. (część ewidencyjna)

√ przesłać informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za maj 2022 r.

√ złożyć deklarację VAT-13 za maj 2022 r. – dotyczy przedstawiciela podatkowego

√ wpłacić podatek akcyzowy za maj 2022 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego

√ rozliczyć podatek cukrowy za maj 2022 r.

√ rozliczyć podatek od sprzedaży detalicznej PSD-1 za maj 2022 r.

√ pracodawcy muszą wysłać do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników za maj 2022 r.

30 czerwca

CZWARTEK

√ roczne sprawozdanie finansowe za 2021 r. sporządzają jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (termin zatwierdzenia tych sprawozdań wydłużyło rozporządzenie ministra finansów, DzU z 2022 r., poz. 561)

√ osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2022 r.

√ złożyć deklarację dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za maj 2022 r.

Liniowcy mogą zmniejszyć i podatek, i składkę

Nowelizacja Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 roku przywraca ulgę na składki zdrowotne. Skorzystają z niej m.in. przedsiębiorcy na liniowym podatku PIT (ok. 700 tysięcy osób). Do wyboru będą mieli dwie możliwości: zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów podatkowych albo odliczyć ją od dochodu. Który wariant jest lepszy? Wyjaśnia to Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2:

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą