Niezbędnik przedsiębiorcy. Z liniowego na ryczałt lub odwrotnie - ważna informacja * Mikroapartamenty: co z zakazem amortyzacji? * Prawo pracy i ZUS - zmiany w 2023 * Medyczne e-kursy a VAT

• Zła wiadomość dla rozważających zmianę formy opodatkowania
• Czy mieszkania do 25m2 można amortyzować?
• Szkolenia online dla branży medycznej - czy są zwolnione z VAT?
• Co czeka firmy w 2023 roku: podatki, prawo pracy i ZUS
• Największe hamulce inwestycji - oto, co trapi przedsiębiorców
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 08.01.2023 21:46

Niezbędnik przedsiębiorcy. Z liniowego na ryczałt lub odwrotnie - ważna informacja  * Mikroapartamenty: co z zakazem amortyzacji? * Prawo pracy i ZUS - zmiany w 2023 *  Medyczne e-kursy a VAT

Foto: Adobe Stock

Składka nie do odliczenia, gdy zmienia się forma opodatkowania

Przedsiębiorca, który przechodzi z liniowego PIT na ryczałt albo odwrotnie, nie odliczy zapłaconej w styczniu składki zdrowotnej za grudzień.

Jak tłumaczą eksperci, przedsiębiorcy płacą kwoty na ubezpieczenie zdrowotne do 20. dnia następnego miesiąca. Składka za grudzień 2022 r. jest więc odprowadzana w styczniu 2023 r. Przedsiębiorca na ryczałcie albo liniowym PIT, który nie zmienia formy opodatkowania, odliczy ją w 2023 r. Jeśli zmieni zasady rozliczeń, nie odliczy tej składki zdrowotnej.

Z ulgi nie skorzystają też przedsiębiorcy, którzy przejdą z ryczałtu albo liniowego PIT na skalę. Im nie tylko przepadnie składka zapłacona w styczniu za grudzień, nie odliczą też następnych. Na skali preferencja w ogóle bowiem nie przysługuje.

Ulgę stracą także przedsiębiorcy, którzy zmienią formę rozliczeń za 2022 r. Prawo do wstecznej korekty zasad opodatkowania mają ryczałtowcy oraz liniowcy. Mogą rozliczyć 2022 r. według skali, ale wtedy składek już nie odliczą.

Czytaj więcej

Zła wiadomość dla przedsiębiorców, którzy chcą zmienić formę opodatkowania

Mikromieszkania wyłączone z zakazu amortyzacji

Zakaz amortyzacji mieszkań i domów nie dotyczy tzw. mikroapartamentów, czyli lokali do 25 mkw. Nie są one bowiem mieszkaniami w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi mieszkanie musi mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 mkw. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza, że jeśli nieruchomość jest niemieszkalna, to można ją nadal amortyzować.

Jest i druga strona medalu: przy zakupie lokalu niemieszkalnego nabywca nie skorzysta z obniżonej 8-proc. stawki VAT.

Czytaj więcej

Zakaz amortyzacji nie dotyczy tzw. mikroapartamentów

Szkolenia medyczne tańsze o VAT

Pewien lekarz anestezjolog prowadzi jednoosobową firmę, która zajmuje się szkoleniami online dla branży medycznej. To internetowa platforma szkoleniowa przygotowująca do państwowych egzaminów dla lekarzy. We wniosku o interpretację poprosił skarbówkę o potwierdzenie, że ma prawo do zwolnienia z VAT.

Fiskus potwierdził zwolnienie, ale tylko dla usług na rzecz lekarzy i dentystów w trakcie specjalizacji, a także medyków specjalistów. Odmówił referencji w zakresie szkolenia studentów i osób ubiegających się o nostryfikację dyplomu lekarza w Polsce. Uznał, że trudno uznać je za zaspokajające podstawowe potrzeby ludności, a tym bardziej za wykonywane w interesie publicznym.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Uznał, że kształcenie zawodowe jest co do zasady wykonywane w interesie publicznym i stanowi zaspokajanie potrzeb ludności.

Czytaj więcej

Zwolnienie z VAT obejmuje nie tylko e-szkolenia dla lekarzy

Co się zmienia w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2023 r.

Składki ZUS

W 2023 roku składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących firmę i niekorzystających z preferencji wynioszą 1418,48 zł miesięcznie.

Płaca minimalna

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi już 3490 zł. Stawka godzinowa dla zleceniobiorców to 22,80 zł. Od lipca kolejna podwyżka płac: etatowiec zarobi 3600 zł, a zleceniobiorca – 23,50 zł za godzinę.

Diety w delegacji

45 zł dziennie wynosi teraz dieta w podróży służbowej. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi 9 zł, a ryczałt przysługujący pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku w tym zakresie – 67,50 zł za każdy nocleg.

Pracownicze plany kapitałowe

Wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy automatycznie są zapisani do PPK. Nawet, jeśli kiedyś z tego zrezygnowali. Co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o ponownym dokonywaniu wpłat za niego. Wpłaty rozpoczynają się od 1 kwietnia, chyba że uczestnik PPK ponownie z tego zrezygnuje.

Obowiązkowy profil na PUE ZUS

Każdy płatnik składek musi mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwia ona załatwienie online większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Komplementariusze muszą płacić składki

Do katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają oskładkowaniu, dołączyła działalność prowadzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza.

Czytaj więcej

Co czeka firmy w 2023 roku: podatki, prawo pracy i ZUS

Niepewne czasy hamują inwestycje

Ogromna niepewność co do perspektyw gospodarki, niedostępność pracowników oraz rosnące koszty energii - to najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców bariery w rozwoju ich firm. Kolejne bariery to zaskakujące zmiany w prawie i podwyżki stóp procentowych.

Firmy odważą się inwestować wówczas, gdy będą przekonane, że poziom zamówień będzie dostatecznie duży, by warto było rozwijać albo modernizować moce wytwórcze, a sytuacja w otoczeniu gospodarczym, w tym prawno-regulacyjnym, nie pogorszy się.

Czytaj więcej

Inwestycje w czasach niepewności. Co pomoże, a co hamuje przedsiębiorców

WAŻNE WSKAŹNIKI

9 stycznia

PONIEDZIAŁEK

√ złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za grudzień 2022 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za styczeń 2019-grudzień 2022, jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2022 r.

√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2022 r. od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

10 stycznia

WTOREK

√ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2022 r.

Składka nie do odliczenia, gdy zmienia się forma opodatkowania

Przedsiębiorca, który przechodzi z liniowego PIT na ryczałt albo odwrotnie, nie odliczy zapłaconej w styczniu składki zdrowotnej za grudzień.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu