Niezbędnik przedsiębiorcy. Ostatnie chwile na ZUS DRA i ZUS RCA * Drogi zegarek w kosztach firmy? * Co z podatkiem, gdy firma sprzeda mieszkanie * Jak wysoki może być zadatek * Forma opodatkowania: nowy lider

• Składka zdrowotna: zostały godziny na rozliczenie roczne
• Absurdalny skutek zawieszenia lub zakończenia działalności
• Czy prawnik może mieć zegarek na koszt firmy?
• Sprzedaż firmowych mieszkań a podatek dochodowy
• Czy zadatek może być ceną za całą usługę?
• Co nowego w dokumentacji pracowniczej
• Forma opodatkowania: krajobraz w Polskim Ładzie
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 21.05.2023 11:39

Niezbędnik przedsiębiorcy. Ostatnie chwile na ZUS DRA i ZUS RCA * Drogi zegarek w kosztach firmy? * Co z podatkiem, gdy firma sprzeda mieszkanie * Jak wysoki może być zadatek * Forma opodatkowania: nowy lider

Foto: Adobe Stock

Dopłacisz od razu, na nadpłatę poczekasz

Część przedsiębiorców musi najpóźniej w poniedziałek 22 maja złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r. i uwzględnić w nich roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. Co z ewentualną nadpłatą lub niedopłatą?

Po przekazaniu deklaracji za kwiecień 2023 r. przedsiębiorca ma obowiązek opłacenia składek, które z niej wynikają. Ale jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, to nie można odliczyć jej od miesięcznej składki zdrowotnej.

Na nadpłatę trzeba poczekać. Po wysłaniu deklaracji na koncie przedsiębiorcy na ZUS PUE pojawi się wniosek o zwrot (RZS-R). Trzeba go zaakceptować i wysłać do 1 czerwca. ZUS zwróci pieniądze do 1 sierpnia 2023 r. Jeśli płatnik nie przekaże wniosku o zwrot nadpłaty do 1 czerwca, zostanie ona rozliczona na jego koncie do końca 2023 r.

A jeśli składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie niższej niż ustalona, trzeba ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

Czytaj więcej

Ostatnie dni na rozliczenie składki zdrowotnej

Zawiesiłeś działalność? Szykuj pieniądze dla ZUS

Przedsiębiorcom, którzy są na skali bądź liniowym PIT i w zeszłym roku zawiesili bądź zakończyli biznes, wychodzi dodatkowa składka zdrowotna do zapłaty, choć dotychczas prawidłowo rozliczali się z ZUS. Winne są źle skonstruowane przepisy i przyjęcie zasady, że rok składkowy zaczyna się w lutym.

Eksperci wyjaśniają, o co chodzi. Przykład: przedsiębiorca na skali w każdym miesiącu miał 4 tys. zł dochodu, a od 1 września ma zawieszony biznes. W rozliczeniu rocznym wpisuje dochód z działalności gospodarczej za 2022 r., który jest podstawą wymiaru składki (co do zasady, bo mogą być różnice). Ponieważ jego dochód z okresu styczeń–sierpień to 32 tys. zł (8 miesięcy x 4 tys. zł), roczna składka wyniesie 2880 zł (32 tys. zł x 9 proc.). Następnie przedsiębiorca wpisuje sumę składek należnych za poszczególne miesiące. Ponieważ rok składkowy zaczął się w lutym, przedsiębiorca wykaże składki należne za okres luty–sierpień. Wyjdzie mu 2520 zł (4 tys. zł x 9 proc. x 7 miesięcy). Po porównaniu składek miesięcznych z roczną wychodzi 360 zł dopłaty (2880 zł – 2520 zł).

Czytaj więcej

Niemiła niespodzianka dla niektórych firm. Chodzi o rozliczenie składki

Zegarek u mecenasa nie do zastąpienia

Adwokat prowadzący jednoosobową kancelarię zapytał fiskusa, czy może rozliczyć w kosztach firmy zakup mechanicznego szwajcarskiego zegarka na rękę za 5,5 tys. zł. Twierdził, że czasomierza nie może zastąpić telefonem bądź laptopem ze względów bezpieczeństwa - spotkania z klientami w sprawach karnych muszą się odbywać bez urządzeń elektronicznych. Mecenas często też wykonuje służbowe czynności w tzw. kancelariach tajnych, gdzie nie można wnosić takiego sprzętu. Do kontroli czasu pracy pozostaje mu zatem zwykły zegarek. Jest o tyle ważny, że od dokładnego policzenia godzin i minut poświęconych sprawie zależy czy i jakie dostanie honorarium. Adwokat zapewniał we wniosku o interpretację, że zegarek będzie wykorzystywany tylko do celów służbowych.

Skarbówka nie ma nic przeciwko odliczeniu wydatków na zegarek. Mecenas dostał też pozytywną odpowiedź fiskusa w sprawie rozliczenia VAT. Czasomierz będzie bowiem wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Zegarek w kosztach firmy? Fiskus powiedział "tak"

Nie ma PIT, gdy przedsiębiorca sprzedaje mieszkania

Firmowe mieszkania i domy można sprzedać bez podatku, nawet jeśli były w poprzednich latach rozliczane w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Potwierdzają to interpretacje skarbówki.

O jedną z nich wystąpił przedsiębiorca zarabiający na wynajmie nieruchomości. Sprzedał cztery mieszkania będące środkami trwałymi w jego firmie. Jak rozliczyć transakcje? Czy w działalności gospodarczej? Czy też poza biznesem?

Fiskus wskazał, że kwoty uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie są firmowym przychodem. Transakcje powinny być rozliczone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Wynika z niego, że sprzedaż nie skutkuje powstaniem przychodu, jeśli nastąpi po upływie pięciu lat od nabycia (licząc od końca roku, w którym zakupiono nieruchomość). Czyli transakcja w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Czytaj więcej

Firmowe mieszkania i domy można sprzedać bez podatku

Zadatek nie może być dowolną kwotą

Zadatek to sankcja za niewykonanie umowy, a  jego wysokość strony umowy określają same. Jednak nadmierny zadatek może być uznany przez sąd za mający na celu obejście ustawy. 

Oto przypadek klientki, która zrobiła rezerwację pobytu dla swoich rodziców. Hotel uzależnił rezerwację od wpłacenia przez klientkę zadatku - 30 proc. ceny. Ta jednak od razu wpłaciła cenę za cały pobyt tj. 2,2 tys. zł. Niestety, wkrótce zmuszona była odwołać rezerwację. Hotel odmówił zwrotu pieniędzy wskazując na regulamin świadczenia usług. A ten stanowił, że wszelkie wpłaty dokonywane przez gościa na rachunek bankowy hotelu będą traktowane jako zadatek i nie podlegają zwrotowi. Potem wprawdzie hotelarz uznał roszczenie kobiety do kwoty 1,2 tys. zł stanowiącej zwrot za niewykorzystane śniadania (200 zł) i połowę za niewykorzystaną rezerwację.

- Skoro pozwany przyjął od kobiety całość kwoty za pobyt, tj. 2000 zł, powinien jej zwrócić 70 proc. kwoty, tj. 1400 zł. Kwotą podlegającą zwrotowi jest także koszt śniadań – 200 zł, ponieważ usługę w tym zakresie świadczyła odrębna firma, a pozwany tę usługę jedynie zamawiał - uznał Sąd Rejonowy w Tczewie.

Czytaj więcej

Czy zadatek może być równy całości ceny za usługę? Jest wyrok sądu

Nowości w dokumentach kadrowców

Od 17 maja br. pracodawcy mają obowiązek przechowywać w części B akt osobowych pracowników m.in. wnioski o elastyczną organizację pracy związaną z rodzicielstwem. Wnioskować o nią mogą od 26 kwietnia rodzice dzieci do lat 8.

Do części B akt osobowych trafić też mają wnioski pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na bezterminową lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy (np. o zmianę rodzaju wykonywanych obowiązków lub o zatrudnienie na pełen etat) oraz odpowiedź pracodawcy takie żądanie. W to samo miejsce kadrowcy włożą wnioski pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny i odpowiedź na to pracodawcy.

Prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy powiększy się m.in. o wnioski pracownika dotyczące ubiegania się o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej oraz dodatkowego urlopu opiekuńczego. Dojdą też zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do 4 roku życia na pracę powyżej 8 godzin, a w stosunku do osoby opiekującej się dzieckiem do 8 roku życia na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, i delegowanie poza stałe miejsce zatrudnienia.

Czytaj więcej

Od środy duże zmiany w Kodeksie pracy - oto, co muszą wiedzieć pracodawcy

Ryczałt na topie w Polskim Ładzie

Jeszcze przed wejściem w życie kolejnych wersji Polskiego Ładu trwała ożywiona dyskusję, jaka forma opodatkowania będzie najatrakcyjniejsza dla konkretnego biznesu. A teraz widać, co podatnicy wybierali, by nie stracić na podatku.

W 2022 r. o 6,3 mld zł, czyli 16 proc. w stosunku do 2021 r. spadły dochody budżetowe z podatku liniowego. Po wprowadzeniu poprawionego Polskiego Ładu przedsiębiorcy zainteresowali się ryczałtem - dochody z tej formy opodatkowania wzrosły o 10,8 mld zł w ciągu roku, co daje wzrost aż o 200 proc. W przypadku skali dochody spadły o 12,9 proc., czyli o 10,0 mld złotych.

Eksperci wskazują, że ryczałt może być korzystnym rozwiązaniem dla firm, które nie mają dużych kosztów swojej działalności, ale przypominają, że ta forma opodatkowania wyklucza odliczanie kosztów. Za to składka na NFZ też jest liczona ryczałtem, w odróżnieniu od podatku liniowego (gdzie jest ustalana proporcjonalnie do dochodów).

Czytaj więcej

Jak przedsiębiorcy tną koszty Polskiego Ładu

WAŻNE TERMINY

22 maja
PONIEDZIAŁEK

√ składki za kwiecień 2023 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej
√ po raz pierwszy przedsiębiorcy składają do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za kwiecień 2023 r.
√ zapłata zaliczek za kwiecień 2023 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2023 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w kwietniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w kwietniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za kwiecień 2023 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
√ wpłata za kwiecień 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w kwietniu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie
√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w kwietniu 2023 r.

25 maja
CZWARTEK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2023 r.
√ zapłata VAT za kwiecień 2023 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2023 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2023 r. (część ewidencyjna)
√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień 2023 r.
√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-8 za kwiecień 2023 r.
√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-9M za kwiecień 2023 r.
√ zapłata podatku i złożenie deklaracji VAT-12 za kwiecień 2023 r.
√ złożenie deklaracji VAT-13 za kwiecień 2023 r. przez przedstawiciela podatkowego
√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za kwiecień 2023 r.
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2023 r.
√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za kwiecień 2023 r. (PSD-1)

Dopłacisz od razu, na nadpłatę poczekasz

Część przedsiębiorców musi najpóźniej w poniedziałek 22 maja złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r. i uwzględnić w nich roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. Co z ewentualną nadpłatą lub niedopłatą?

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *