Niezbędnik przedsiębiorcy: Szansa na niższy podatek od firmowej nieruchomości * Skutki błędu pełnomocnika * Amortyzacja budowy w ubogiej gminie * Co zrobić ze sporem o wykup firmowego gruntu * Ryczałt za pracę zdalną

• Podatek od nieruchomości przy najmie mieszkania lub domu
• Czy błąd pełnomocnika obciąża podatnika?
• Inwestycje w biednych gminach bardziej opłacalne
• Ryczałty za pracę zdalną: firmy nie mają się czego bać
• Jaki tryb rozwiązania sporu o wykup użytkowanego gruntu
• Duże różnice wynagrodzeń między regionami
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 20.08.2023 18:28

Niezbędnik przedsiębiorcy: Szansa na niższy podatek od firmowej nieruchomości  * Skutki błędu pełnomocnika * Amortyzacja budowy w ubogiej gminie * Co zrobić ze sporem o wykup firmowego gruntu * Ryczałt za pracę zdalną

Foto: Adobe Stock

Jeśli najemcy mieszkają, to będzie niższa stawka

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przedsiębiorca, który trwale udostępnia nieruchomości na potrzeby mieszkaniowe, nie może płacić podatku od nieruchomości według podwyższonej stawki. Wyrok niesie nadzieję na odwrócenie niekorzystnego dla podatników trendu w orzecznictwie dotyczącym opodatkowania nieruchomości mieszkalnych.

- Pojęcia „związane z działalnością gospodarczą” nie można odnosić do tych części budynków mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych, które są wykorzystywane na cele mieszkalne, choćby znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorcy, którego aktywność dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności gospodarczej - twierdzi NSA.

Chodzi tu o trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu. Nie ma znaczenia, czy  podatnika, czy najemcy.

Czytaj więcej

Czerpiesz zyski z najmu długoterminowego? NSA wydał bardzo ważny wyrok

NSA: spóźnił się pełnomocnik, traci mocodawca

Podatniczka, której fiskus zakwestionował rozliczenie VAT, wynajęła profesjonalistę, by pomógł wygrać spór ze skarbówką. Przy jego pomocy kobieta odwołała się od decyzji organu i czekała na rozstrzygnięcie. Ale doczekała tylko zajęcia kont na polecenie fiskusa.

Podatniczka natychmiast skontaktowała się z pełnomocnikiem, który twierdził, że nie doręczono mu żadnej decyzji rozstrzygającej istotę sporu. Zaraz też  złożył skargę do sądu administracyjnego oraz wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Przekonywał, że sprawdzał pocztę i nie było tam powiadomienia  o umieszczeniu korespondencji na ePUAP. Sama podatniczka podnosiła zaś, że skoro cała korespondencja z urzędu skarbowego docierała do jej pełnomocnika i to on miał dbać m.in. o terminy, to ona jako mocodawczyni, nie zawiniła.

Sądy nie uwzgędniły tych tłumaczeń. NSA zaznaczył, że instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy, a pojęcie winy strony w uchybieniu terminu obejmuje także winę upoważnionych osób trzecich, w tym pełnomocnika. Pełnomocnictwo jest bowiem oparte na zaufaniu. I ustanawiając pełnomocnika, strona ponosi skutki jego ewentualnego błędu.

Czytaj więcej

Sąd: błąd pełnomocnika obciąża mocodawcę

Buduj biznes w ubogiej gminie, a szybciej odpiszesz wydatki

Przedsiębiorcy (mikro-, mali i średni) od 1 stycznia 2024 r. będą mogli skorzystać z przyspieszonej amortyzacji, jeśli zainwestują w budowę nieruchomości niemieszkalnych w gminie z dużym bezrobociem i niewielkimi dochodami. Jak bardzo przyśpieszonej?

Co do zasady amortyzacja trwa aż 40 lat. Jeśli nieruchomość znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120 do 170 proc. stopy bezrobocia w kraju, okres amortyzacji nie może być krótszy niż dziesięć lat. Powyżej 170 proc. minimalny okres wynosi pięć lat.

Drugie kryterium – wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca gminy – ma być niższe niż 100 proc. dochodów dla wszystkich gmin.

Czytaj więcej

Inwestycje w biednych gminach z przyspieszoną amortyzacją

Fiskus nie chce podatku od ekwiwalentów dla zdalnych pracowników

Chodzi o kwoty odpowiadające przewidywanym kosztom pracy w domu, przede wszystkim energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych, które zgodnie z przepisami o pracy zdalnej, musi pokryć pracodawca. Firmy nie były pewne jak wyliczyć kwoty dodatków, aby fiskus ich nie zakwestionował. Skarbówka może bowiem zażądać podatku, jeśli uzna, iż rekompensaty są wyższe niż faktyczne koszty zdalnej pracy. Oznaczałoby to żmudne korekty rozliczeń i konieczność zapłaty PIT.

Okazuje się, że nie ma się czego obawiać - fiskus nie chce podatku, a do tego liberalnie podchodzi do dokumentowania wydatków na prąd czy internet.

Czytaj więcej

Ryczałty za pracę zdalną: firmy nie mają się czego bać

Spory o uwłaszczenie firmy rozwiąże tylko sąd

Już za półtora tygodnia firmy dostaną możliwość przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości we własność. Zainteresowani przedsiębiorcy będą mieć maksymalnie rok na podjęcie decyzji.

Okazuje się jednak, że w razie problemów, nie obejdzie się bez sądu. W ustawie nie przewidziano bowiem żadnego trybu rozpatrywania sporów między użytkownikiem wieczystym nieruchomości a jej właścicielem, czyli Skarbem Państwa lub samorządem.

Taki spór może wyniknąć, gdy np. samorząd uzna, że przedsiębiorca nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, a ten użytkownik będzie uważał inaczej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło, że wówczas użytkownikowi wieczystemu pozostanie wystąpienie z powództwem o zobowiązanie właściciela gruntu do złożenia oświadczenia woli określonej treści. 

Czytaj więcej

Koniec użytkowania wieczystego. Firmy czasami będą musiały iść do sądu

Gdzie płacą za pracę najlepiej, a gdzie najgorzej

Województwo mazowieckie jest jedynym regionem w Polsce, w którym średnie wynagrodzenie przekroczyło poziom 8 tys. zł miesięcznie. W Podkarpackiem z kolei średnia płaca nie sięga 6 tysięcy. Różnica między wypłatami w Mazowieckiem a Podkarpackiem to ponad 2,5 tys. złotych.

Wysokie zarobki są też notowane w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, śląskim i pomorskim. Można tam zarobić średnio powyżej 7,5 tys. złotych.

Najwyższy wzrost płac rok do roku odnotowało woj. podlaskie - aż o 17 proc., gdy w pozostałych regionach tylko 11-12 proc.

Czytaj więcej

Jakie różnice w wynagrodzeniach notują województwa i regiony

WAŻNE TERMINY

21 sierpnia

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za lipiec 2023 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej
√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za lipiec 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za lipiec 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za lipiec 2023 r.
√ zapłata zaliczek za lipiec 2023 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za lipiec 2023 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w lipcu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w lipcu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za lipiec 2023 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałto- wanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
√ wpłata za lipiec 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w lipcu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie
√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w lipcu 2023 r.
√ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w lipcu 2023 r. 

25 sierpnia

PIĄTEK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2023 r.
√ wpłata podatku VAT za lipiec 2023 r.
√ wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za lipiec 2023 r.
√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za lipiec 2023 r.
√ złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec 2023 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7M za lipiec 2023 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7K za lipiec 2023 r. (część ewidencyjna)
√ przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2023 r.
√ złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2023 r. 

Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *