Niezbędnik przedsiębiorcy: Rejestracja auta i smakołyki dla załogi a KUP * Czy można odliczyć zwrot za dojazdy do biura pracownika zdalnego? * Jak zakończyć home office? * Anioły biznesu już nie tak hojne

• Jak rozliczyć w firmowych kosztach opłatę za rejestrację nowego auta?
• Czy frykasy dla załogi to koszt uzyskania przychodu?
• Praca hybrydowa: czy można odliczyć zwrot za dojazdy do biura?
• Powrót z pracy zdalnej na kilka sposobów
• Start-upom nieco trudniej znaleźć inwestora
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe

Publikacja: 10.09.2023 13:09

Niezbędnik przedsiębiorcy:  Rejestracja auta i smakołyki dla załogi a KUP * Czy można odliczyć zwrot za dojazdy do biura pracownika zdalnego? * Jak zakończyć home office? * Anioły biznesu już nie tak hojne

Foto: Adobe Stock

Opłatę rejestracyjną można zamortyzować

Pan X kupił samochód osobowy na potrzeby swojej firmy. Zarejestrował auto w wydziale komunikacji, za co zapłacił 160 zł. Pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i będzie rozliczany w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Czy opłata za rejestrację zwiększy wartość początkową samochodu, która jest podstawą amortyzacji? A może da się ją zaliczyć od razu do podatkowych kosztów? - zapytał redakcję "Rzeczpospolitej" pan X.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Krajową Informację Skarbową, nakłady na rejestracją nie mogą być rozliczone bezpośrednio w kosztach. Natomiast mogą być podatkowym kosztem poprzez amortyzację, jeśli opłata rejestracyjna jest ponoszona w związku z dopuszczeniem samochodu do ruchu (a więc auto musi sprawne i gotowe do używania). Wówczas opłatę w całości dolicza się do wartości początkowej auta będącego środkiem trwałym.

Dla przedsiębiorcy, który wykorzystuje samochód także prywatnie, to nawet korzystniejsze. Tu wyjaśniamy dlaczego:

Czytaj więcej

Jak rozliczyć opłatę za rejestrację samochodu kupionego do firmy

Kawa, soki, owoce, orzeszki w kosztach

Czy wydatki na smakołyki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy, jeśli korzysta z nich cały personel tj. zarówno etatowi pracownicy, jak i współpracownicy na samozatrudnieniu? Takie pytanie zadała skarbówce spółka zajmująca się tworzeniem programów komputerowych. W biurze udostępnia załodze orzeszki, paluszki, wafle ryżowe, owoce, warzywa, kawę, herbatę, wodę, soki. Jak twierdzi spółka, w branży IT takie świadczenia to standard, ich brak obniżyłby atrakcyjność spółki jako pracodawcy. Poza tym przekąski poprawiają atmosferę w biurze, sprzyjają integracji, poprawiają efektywność pracy personelu.

Problem w tym, że nie ma żadnej możliwości weryfikowania, kto ile zjadł i wypił. Mimo to, zdaniem spółki, nie ma podstaw do zastosowania przepisów wyłączających z kosztów wydatki na reprezentację. Współpracownicy korzystający z darmowych frykasów nie są bowiem kontrahentami, tylko częścią załogi.

Te argumenty całkowicie przekonały fiskusa. Potwierdził, że wydatki na napoje i przekąski można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Przekąski dla pracowników i współpracowników w kosztach firmy

Firma wezwie pracownika do biura na koszt fiskusa

Tak wynika z interpretacji podatkowej wydanej na rzecz firmy informatycznej, która zatrudnia zdalnych pracowników w całej Polsce. Czasami jednak niezbędna jest ich obecność w siedzibie firmy. Za dojazd do niej, a w razie potrzeby także nocleg - płaci pracodawca. Zwraca po prostu kwoty z rachunków za pociąg, paliwo, samolot, taksówkę czy hotel. Firma podkreśla jednak, że dojazdy do biura nie są podróżą służbową, o której mówi kodeks pracy.

Fiskus zgodził się ze stanowiskiem spółki, że wydatki na zwrot wydatków na dojazdy i zakwaterowanie ma związek ze świadczonymi usługami, więc leży w interesie spółki. Bez osobistego stawiennictwa pracownicy nie wykonaliby bowiem zadań, których nie da zrealizować w systemie pracy zdalnej. Dlatego można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Czytaj więcej

Praca zdalna a zwrot za dojazdy. Jest stanowisko skarbówki ws. kosztów

Jak ściągnąć pracownika do biura

Coraz więcej szefów wzywa do biur pracowników zdalnych. Najczęściej proponują tryb hybrydowy: praca zdalna np. przez 1-2 dni w tygodniu, w pozostałe dni - praca w siedzibie pracodawcy. Jak tłumaczy radca prawny Łukasz Kuczkowski, powrót do pracy w biurze zależy w dużej mierze od momentu, w którym doszło do uzgodnienia pracy zdalnej.

1. Jeżeli miało to miejsce w trakcie zatrudnienia, to pracodawca zawsze ma prawo ją zakończyć i wezwać pracownika do biura. W ramach porozumienia z pracownikiem można swobodnie określić np. dzień, w którym nastąpi powrót, ale też firma może jednostronnie wystąpić o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i wyznaczyć termin nie dłuższy niż 30 dni na powrót do biura.

2. Jeżeli do uzgodnienia pracy na odległość doszło przy zawieraniu pierwszej umowy, powrót do firmy wymaga już, co do zasady, zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia. Wypowiedzenie zmieniające wymaga jednak istnienia ważnej przyczyny.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą czy pracujących na podstawie umów zlecenia te zasady nie obowiązują. Strony powinny określić w umowie miejsce wykonywania czynności i zasady jego zmiany. Mają tutaj dużą swobodę. Co do zasady jednak powrót do biura będzie wymagał ich zgody – mówi prawnik.

Czytaj więcej

Powrót z pracy zdalnej do biura i związane z nim kwestie prawne

Anioły biznesu inwestują ostrożniej

Rok 2022 pod względem aktywności aniołów biznesu nad Wisłą nie był rekordowy. Jak wynika z ankiety Cobin Angels, inwestorzy byli mniej hojni, wielu zainwestowało w nie więcej niż trzy start-upy, a co piąty nie zrealizował żadnej transakcji. Aż 36 proc. ankietowanych przyznało, że wizja recesji zmusiła ich do znacznie wnikliwszych niż dotychczas analiz poprzedzających decyzję o ulokowaniu kapitału w młodych spółkach technologicznych. Szukając takich do swojego portfela mniejsze znaczenie przywiązują do perspektyw wysokiego wzrostu, oczekując bardziej „wyższego potencjału do przetrwania” w trudnym otoczeniu rynkowym.

Są sygnały, że ten negatywny trend wkrótce się odwróci. Aniołowie patrzą z nadzieją na nadchodzący czas i planują skorzystać z pojawiających się na rynku okazji inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Start-upy z „potencjałem przetrwania" celem inwestorów

WAŻNE TERMINY I WSKAŹNIKI

11 września

PONIEDZIAŁEK

√ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2023 r.

15 września

PIĄTEK

√ składki ZUS za sierpień 2023 r. wpłacają płatnicy składek posiadający osobowość prawną
√ wpłata do PPK
√ wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2023 r. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
√ wpłata z III raty podatku rolnego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
√ wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego przez osoby fizyczne
√ wpłata II raty podatku od środków transportowych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w sierpniu 2023 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za sierpień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do sierpnia 2023 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w sierpniu 2023 r.
√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za sierpień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

Wskaźniki

168 godzin – wymiar czasu pracy we wrześniu 2023 r.
4,29 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej we wrześniu 2023 r.
109,9 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r.
7005,76 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 września do 30 listopada 2023 r.
2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.
54 000 zł (3600 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 6935 zł)

Opłatę rejestracyjną można zamortyzować

Pan X kupił samochód osobowy na potrzeby swojej firmy. Zarejestrował auto w wydziale komunikacji, za co zapłacił 160 zł. Pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i będzie rozliczany w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Czy opłata za rejestrację zwiększy wartość początkową samochodu, która jest podstawą amortyzacji? A może da się ją zaliczyć od razu do podatkowych kosztów? - zapytał redakcję "Rzeczpospolitej" pan X.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *