Niezbędnik przedsiębiorcy: KSeF i kłopotliwe e-faktury konsumenckie * Zakaz amortyzacji z wyjątkiem * WSA o odmowie wypłaty środków z zajętego konta firmy * zadośćuczynienie a koszty * Nowe stawki karty podatkowej * Kończy się ulga na pomoc Ukrainie

• Już za chwilę Krajowy System e-Faktur i dodatkowe wyzwanie dla sprzedawców
• Kolejny wyjątek od zakazu amortyzacji nieruchomości
• Czy odmowę wypłaty środków z zajętego konta firmy można zaskarżyć?
• Duże ryzyko błędów i wypadków - czy zadośćuczynienie pójdzie w koszty?
• Stawki karty podatkowej w 2024 r.
• Kończy się podwójna ulga dla firm
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 26.12.2023 23:30

Niezbędnik przedsiębiorcy: KSeF i kłopotliwe e-faktury konsumenckie * Zakaz amortyzacji z wyjątkiem * WSA o odmowie wypłaty środków z zajętego konta firmy * zadośćuczynienie a koszty * Nowe stawki karty podatkowej * Kończy się ulga na pomoc Ukrainie

Foto: Adobe Stock

Po 1 stycznia kłopotliwe faktury konsumenckie

Konieczność ustalenia statusu kupującego to jedno z wyzwań Krajowego Systemu e-Faktur. O co chodzi? Jak tłumaczą doradcy podatkowi, faktury dokumentujące transakcje z konsumentami nie mogą być przesyłane do systemu, bo resort finansów nie chce otrzymywać danych dotyczących konsumentów. Prawdopodobnie z powodu przepisów o ochronie danych osobowych, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia dla takiej bazy danych. Co prawda ustawodawca nie przewidział kar finansowych, jeśli taka faktura trafi do KSeF, ale to nie wyklucza ogólnej odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie z kodeksu karnego skarbowego.

Podstawową kwestią będzie zatem zidentyfikowanie kim jest nabywca – konsumentem czy przedsiębiorcą. A to wymaga dodatkowe zaangażowania i przygotowania systemów. Kłopotliwe jest to także z tego powodu, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca też może być konsumentem, jeśli robi zakupy prywatne.

Czytaj więcej

KSeF: to będzie dodatkowa komplikacja dla firm

Kup apartament dla turystów i amortyzuj

Nie da się już rozliczać poprzez odpisy wydatków na nabycie mieszkań i domów. Zakaz nie obejmuje jednak lokali niemieszkalnych, co potwierdza interpretacja podatkowa dla pewnego przedsiębiorcy zajmującego się - w ramach JDG - handlem samochodami, sprzedażą paliw i wynajmowaniem nieruchomości. Wydzierżawia on innym przedsiębiorcom lokale biurowe, bar-motel, warsztat. Chce teraz dodatkowo zarabiać na wynajmie miejsc noclegowych turystom i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. W tym celu zakupił lokal niemieszkalny: pokój z aneksem kuchennym, sypialnią oraz łazienką. Lokal znajduje się w budynku w całości niemieszkalnym i będzie wykorzystywany wyłącznie do usług krótkoterminowego zakwaterowania. Dochody mają być rozliczane w biznesie.

Fiskus odpowiedział twierdząco na pytanie biznesmena, czy odpisy amortyzacyjne od nieruchomości można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Skarbówka zastrzegła jednak, że nie ocenia, czy przedsiębiorca prawidłowo sklasyfikował środek trwały. Od tego jest Urząd Statystyczny.

Czytaj więcej

Kolejny wyjątek od zakazu amortyzacji. Fiskus potwierdza

Można skarżyć taką odmowę fiskusa

Fiskus chętnie i często zajmuje konta bankowe podatników w ramach zabezpieczenia, jeszcze przed wydaniem decyzji. To dla firm bardzo uciążliwe - paraliżuje ich działalność, bo nie mogą wypełniać zobowiązań. A fiskus odmawia zgody na wypłatę części środków z zajętego rachunku bankowego, bo jak twierdzi, nadrzędnym celem postępowania zabezpieczającego jest ochrona budżetu państwa. Co gorsza, czasami odmawia podatnikom prawa do skargi na taką decyzję.

Na szczęście jest prawo unijne i jeden z sądów administracyjnych wsparł się jego przepisami wskazując, że na postanowienie wydane w trybie art. 166a § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie norm prawa konstytucyjnego, unijnego i międzynarodowego.

Czytaj więcej

Sąd: odmowę wypłaty środków z zajętego konta spółki można zaskarżyć

Zadośćuczynienia nie do odliczenia

Z pytaniem do skarbówki wystąpiła zakład firma świadcząca usługi medyczne. Sąd zasądził od niej zadośćuczynienie dla dzieci kobiety, która nie doczekała się na karetkę pogotowia. Zakład twierdzi, że zadośćuczynienie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż jest to wydatek związany z działalnością gospodarczą. A immanentną cechą tego typu działalności jest ryzyko związane z występowaniem błędów medycznych.

Fiskus był innego zdania. Jak wyjaśnił, usługa medyczna świadczona przez wnioskodawcę, będąca przedmiotem wyroku sądu, została wykonana wadliwie, więc zadośćuczynienie jest formą odszkodowania. Tego typu świadczenia nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie dla klientów w kosztach? Skarbówka mówi "nie"

Stawki karty podatkowej w górę

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania – kwota podatku jest stała i wynika z decyzji naczelnika urzędu skarbowego, podatnicy nie muszą prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów ani składać zeznań podatkowych.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie ci podatnicy, którzy byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 r. i po 31 grudnia 2021 r. i nie zrezygnowali z karty podatkowej ani nie utracili do niej prawa. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Minister finansów określił w obwieszczeniu wysokość stawek karty podatkowej w 2024 r. i kwotę, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności.

Czytaj więcej

Tyle wyniosą stawki karty podatkowej w 2024 roku

Zostało kilka dni, by odliczyć podwójną ulgę

Firma, która do końca grudnia 2023 r. pomoże ofiarom wojny w Ukrainie, zaliczy wydatki do kosztów uzyskania przychodów na podstawie rozwiązań wprowadzonych przez specustawę. Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na pytanie, czy planowane jest przedłużenie tej ulgi.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą odliczyć darowizny od dochodu i ta preferencja działa bezterminowo.

Czytaj więcej

Kończy się podwójna ulga dla firm pomagających Ukraińcom

Ważne terminy

ŚRODA
27 grudnia

✓ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2023 r.
✓ zapłata VAT za listopad 2023 r.
✓ przesłanie pliku JPK_V7M za listopad 2023 r.
✓ przesłanie pliku JPK_V7K za listopad 2023 r. (część ewidencyjna)
✓ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za listopad 2023 r.
✓ złożenie deklaracji VAT-8 za listopad 2023 r.
✓ złożenie deklaracji VAT-9M za listopad 2023 r.
✓ złożenie deklaracji VAT-12 za listopad 2023 r.
✓ złożenie deklaracji VAT-13 za listopad 2023 r. przez przedstawiciela podatkowego
✓ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za listopad 2023 r.
✓ rozliczenie podatku cukrowego należnego za listopad 2023 r.
✓ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za listopad 2023 r. (PSD-1)28 grudnia, czwartek
✓ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2023 r. 

CZWARTEK
28 grudnia

✓ tracą ważność badania lekarskie potwierdzające zdolność pracowników do pracy wydłużone na podstawie tzw. ustawy covidowej. 

NIEDZIELA
31 grudnia

✓ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za listopad 2023 r.
✓ złożenie do urzędu skarbowego CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW.) – informacji składanej przez spółkę jawną, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne – jeżeli rok obrotowy tej spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności