Niezbędnik przedsiębiorcy: wakacje składkowe * ulga w zdrowotnej * rozliczenie za 2023 * opodatkowania zysków z funduszy kapitałowych * podatek od zysku z funduszy kapitałowych * AI w polskich firmach

• Trzy miesiące bez ZUS. Są założenia projektu
• Dobra wiadomość dla przedsiębiorców ws. składki zdrowotnej
• Sprawdź profil na PUE ZUS, czeka tam ważna informacja
• Ile w 2024 r. trzeba zapłacić pracownikowi i ZUS
• Pięć lat bez zwrotu VAT. Co na to sąd?
• Nowe zasady opodatkowania zysków z funduszy kapitałowych
• Jak polskie firmy wdrażają AI
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 07.01.2024 11:00

Niezbędnik przedsiębiorcy:  wakacje składkowe * ulga w zdrowotnej * rozliczenie za 2023 * opodatkowania zysków z funduszy kapitałowych * podatek od zysku z funduszy kapitałowych * AI w polskich firmach

Foto: Adobe Stock

JDG na wakacjach od ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przez trzy miesiące w roku nie będą musieli płacić składek - wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Są już w wykazie prac legislacyjnych. Przewidziane rozwiązanie będzie dobrowolne i skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego.

Wakacje składkowe obejmą nie tylko obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ale także Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. O zamiarze skorzystania z przerwy przedsiębiorca będzie informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po upływie trzech miesięcy ponowne objęcie składkami następować będzie automatycznie i nie będzie wymagało osobnego zgłoszenia.

Czytaj więcej

Przedsiębiorca dostanie wakacje od ZUS. Są założenia projektu

Zdrowotna na liniowym z wyższą ulgą

Ulga na składki zdrowotne zapłacone za siebie, a także osoby współpracujące, np. małżonka albo rodzica, obowiązuje od 1 lipca 2022 r. Mogą z niej skorzystać m.in. przedsiębiorcy na liniowym PIT oraz na ryczałcie.

Liniowcy mogą zaliczać składki do kosztów uzyskania przychodów, albo odliczać je od dochodu. Pierwsza opcja jest lepsza, bo obniża dochód, a więc i podatek, ale jednocześnie też składkę, gdyż dochód stanowi u liniowców podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Ulga na firmowe składki zdrowotne jest limitowana. Limit ulgi wzrósł z 10 200 zł w 2023 r. do 11 600 zł w 2024 r. Pamiętać trzeba, że ulga jest tylko na składki faktycznie zapłacone. Odliczyć można też te, które zostały pokryte z nadpłaty.

Ryczałtowcy korzystają z ulgi odliczając połowę składek zdrowotnych (także płaconych za osoby współpracujące) od przychodu. Problemy pojawiają się przy zmianie formy rozliczeń. Przedsiębiorca, który przechodzi z liniówki na ryczałt albo odwrotnie, nie może odliczyć składki zapłaconej w styczniu za grudzień.

Czytaj więcej

Z nowym rokiem wzrosła ulga na firmową składkę zdrowotną

Wiadomość, którą lepiej przeczytać

ZUS rozpoczął wysyłanie do płatników informacji o stanie ich rozliczeń za 2023 rok. Płatnik dowie się, czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata, czy też saldo jest zerowe. Wykazana będzie także kwota wpłat w roku 2023 i wymienione należności, jakie zostały rozliczone tymi wpłatami. Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w ratach, otrzymają informację o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty.

Wiadomości o rozliczeniach płatnicy składek znajdą na swoich profilach na PUE ZUS.

Czytaj więcej

ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych informacji dla przedsiębiorców

Biznes coraz więcej kosztuje przedsiębiorcę

Od 1 stycznia wzrosło minimalne wynagrodzenie dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, a także inne świadczenia. Jeśli przedsiębiorca nie ma prawa do żadnej z ulg w ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą przynajmniej 1600,32 zł miesięcznie (bez zdrowotnej, ale z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Przedsiębiorca, który zatrudnia choćby jednego pracownika lub zleceniobiorcę, musi mu zapłacić więcej. Od 1 stycznia pensja etatowca wynosi 4242 zł brutto (od lipca 2024 wyniesie 4300 zł), a minimalna stawka godzinowa - 27,70 zł (od lipca – 28,10 zł). Oczywiście po stronie pracodawcy jest także część kosztów związanych ze składkami za pracownika. Przy minimalnym wynagrodzeniu brutto 4242 zł miesięczny koszt całkowity dla pracodawcy wynosi 5092 zł.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie i składki ZUS poszły w górę

Przedłużenie terminu zwrotu VAT musi być zasadne

Fiskus lubi korzystać z możliwości sprawdzania zasadności zwrotu VAT firmom. Co gorsza postępowania w tej sprawie ciągną się miesiącami. Tamę takim praktykom kładą orzeczenia sądów administracyjnych. Jedno z ostatnich dotyczyło spółki, która o zwrot ponad 1,3 mln zł VAT wystąpiła jeszcze w 2018 r. Fiskus latami przedłużał pierwotny 25-dniowy termin zwrotu argumentując to koniecznością dodatkowej weryfikacji rozliczenia. Miarka się przebrała przy osiemnastym przedłużeniu, w kwietniu 2023 r. Spółka postanowiła iść do sądu.

WSA w Białymstoku przyznał, że fiskus może przedłużyć termin zwrotu, ale nie może czynić tego arbitralnie. Powinien odpowiednio uzasadnić potrzebę przedłużenia, a przyczyna powinna wynikać z akt sprawy i dotychczas przeprowadzonych dowodów. Przedłużenie jest bowiem odstępstwem od zasady zwrotu podatku w terminie określonym ustawowo i powinno być zastrzeżone dla sytuacji wyjątkowych, w których prawo podatnika musi ustąpić potrzebie ochrony interesów budżetowych państwa.

Czytaj więcej

Pięć lat bez zwrotu VAT: WSA nie zgadza się z działaniami fiskusa

Zyski kapitałowe do samodzielnego rozliczenia w PIT

Zyski z udziałów w funduszach kapitałowych do końca 2023 r. były opodatkowane 19 proc. zryczałtowanym PIT, a rozliczeniem zajmował się płatnik (czyli fundusz). Inwestor nie musiał się przejmować obliczeniem i odprowadzeniem podatku do US, ale też nie mógł kompensować zysku ze stratami z innych inwestycji.

Od 1 stycznia 2024 r. płatnik już nie wyręcza inwestora-podatnika. Teraz wyśle mu tylko informację PIT-8C, a inwestor będzie musiał na jej podstawie wykazać dochód (przychód minus koszty) w zeznaniu rocznym PIT-38. I sam odprowadzi 19-proc. podatek. Niekoniecznie jednak taki wyniknie z rozliczenia rocznego, bo teraz podatnik-inwestor będzie mógł uwzględnić straty z innych inwestycji.

Czytaj więcej

Nowe zasady opodatkowania zysków z funduszy kapitałowych

Polski biznes przygotowuje się do korzystania z AI

Aż dwie trzecie firm w Polsce wdrożyło polityki korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji (m.in. chatbotów), a kolejne 30 proc. już zastanawia się nad przyjęciem tego typu zasad - wynika z badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI”. Rodzimi przedsiębiorcy są bardzo świadomi ryzyka i rozsądnie podchodzą do wszelkich zmian technologicznych, ale jednocześnie nie boją się z nich korzystać i sprawnie wdrażają je do swoich rozwiązań.

Podstawą firmowych regulacji może być unijny AI Act, czyli pierwsza na świecie regulacja dotycząca stosowania sztucznej inteligencji. AI Act zakazuje korzystania z systemów kategoryzacji biometrycznej, które wykorzystują dane wrażliwe (np. przekonania polityczne, religijne, filozoficzne, orientację seksualną, rasę); systemów sztucznej inteligencji, które manipulują ludzkim zachowaniem;

pobierania obrazów twarzy z Internetu lub nagrań CCTV w celu tworzenia baz danych rozpoznawania twarzy; rozpoznawania emocji w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych; scoringu społecznego opartego na zachowaniach społecznych lub cechach osobistych;

sztucznej inteligencji ukierunkowanej do wykorzystywania słabości ludzi (ze względu na ich wiek, niepełnosprawność, sytuację społeczną lub ekonomiczną).

Czytaj więcej

AI w polskich firmach - jakie niebezpieczeństwa czyhają na polskich przedsiębiorców

WAŻNE TERMINY

8 stycznia

PONIEDZIAŁEK

√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w grudniu 2023 r.
√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w grudniu 2023 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w grudniu 2023 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za grudzień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2023 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2023 r.
√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za grudzień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10 stycznia

ŚRODA

√ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2023 r.

JDG na wakacjach od ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przez trzy miesiące w roku nie będą musieli płacić składek - wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Są już w wykazie prac legislacyjnych. Przewidziane rozwiązanie będzie dobrowolne i skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy