Niezbędnik przedsiębiorcy: firma w mieszkaniu * darowizna auta po leasingu * składka zdrowotna w 2024 * zaświadczenia do ZUS dla emerytów i rencistów * Erasmus dla przedsiębiorczych * AI ważna w start-upach

• Fiskus potwierdza korzystne stanowisko dla domowych firm
• Jak pozbyć się poleasingowego auta bez PIT
• ZUS podał wysokość składki zdrowotnej w 2024 r.
• W lutym niektórym pracownikom trzeba wystawić zaświadczenie do ZUS
• Przedsiębiorcy wyjadą na Erasmusa
• AI może pomóc polskim start-upom
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe na luty

Publikacja: 04.02.2024 16:13

Niezbędnik przedsiębiorcy: firma w mieszkaniu * darowizna auta po leasingu * składka zdrowotna w 2024 * zaświadczenia do ZUS dla emerytów i rencistów * Erasmus dla przedsiębiorczych * AI ważna w start-upach

Foto: Adobe Stock

Domowy biznes wesprze utrzymanie mieszkania

Właściciel firmy w mieszkaniu nie musi wydzielać gabinetu, by zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na czynsz, prąd, internet, wodę i ogrzewanie oraz odsetki od kredytu — potwierdziła skarbówka w kolejnej korzystnej dla podatników interpretacji.

Wystąpił o nią doradca podatkowy, który prowadzi swą działalność w mieszkaniu, które należy do niego i do żony. Na potrzeby biznesu wykorzystuje pokój, w którym jest sprzęt biurowy, toaletę, kuchnię i korytarz. Te pomieszczenia są też używane na cele prywatne, przedsiębiorca nie może więc wyliczyć dokładnie firmowej powierzchni. Szacunkowo określił, że wynosi ona 30 proc. całego lokalu. I w tej części chce rozliczać w podatkowych kosztach wydatki na mieszkanie i odsetki od kredytu na jego zakup. Fiskus nie miał nic przeciwko temu, by koszty rozliczać w proponowanej proporcji.

Czytaj więcej

Kolejna korzystna interpretacja skarbówki dla firm prowadzonych w mieszkaniach

Daj auto małżonkowi, unikniesz podatku

Przedsiębiorca, który w swojej działalności wykorzystywał leasingowany samochód osobowy, po zakończeniu umowy wykupił auto. Nie wprowadził jednak pojazdu do swojej firmy i nie rozliczał wydatków na jego eksploatację. Teraz chce podarować auto małżonkowi. Zapytał fiskusa, czy musi zapłacić podatek PIT.

Skarbówka odpowiedziała, że nie, ponieważ art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT mówi o przychodzie z odpłatnego zbycia, a darowizna jest czynnością nieodpłatną. Przedsiębiorca nie musi więc wykazywać przychodu.

Czytaj więcej

Jak pozbyć się poleasingowego auta i nie zapłacić podatku

Takie będą składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r.

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest zróżnicowana. Oblicza się ją w zależności od formy opodatkowania. Inaczej podstawę ustalają przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), inaczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy opodatkowani w formie karty podatkowej, a w jeszcze inny sposób pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne dla różnych grup ubezpieczonych przedsiębiorców.

Czytaj więcej

ZUS opublikował ważny komunikat ws. składki zdrowotnej 2024

Emeryt i rencista przyjdą do szefa po zaświadczenie

Osoby, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty, mogą dodatkowo zarobkować na umowach lub w ramach własnej działalności gospodarczej. Jednak zarobki te muszą się mieścić w określonych limitach. Jeżeli zostaną przekroczone, ZUS wypłaci niższą emeryturę/rentę, a nawet może całkowicie zawiesić wypłaty.

Firmy zatrudniające niektórych emerytów lub rencistów muszą więc w lutym wystawić im zaświadczenie do ZUS o wysokości zarobków. Obowiązek  dostarczenia takiego dokumentu ciąży zarówno na zatrudnionym, jak i na płatniku – np. pracodawcy czy zleceniobiorcy. Wystarczy jednak, że wywiąże się z niego jedna strona. Co powinno być w zaświadczeniu?

Czytaj więcej

Zatrudniasz emerytów lub rencistów? Musisz wystawić zaświadczenie do ZUS

Erasmus czeka na początkujących w biznesie

Unia Europejska chce rozszerzyć studencki program Erasmus o młodych przedsiębiorców. Program będzie łączył osoby, które planują otworzyć własny biznes albo rozpoczęli działalność nie wcześniej niż trzy lata przed zgłoszeniem, z przedsiębiorcami prowadzącymi od lat małe lub średnie firmy w innych państwach UE. Stypendyści Erasmusa będą u nich przebywać i współpracować z nimi przez 1-6 miesięcy. Zdobyte doświadczenie ma ułatwić uruchomienie własnego biznesu lub rozwinięcie skrzydeł w już istniejącym.

Pobyt u mentora będzie częściowo finansowany przez Komisję Europejską. Stypendysta ma otrzymywać od 530 do 1100 euro miesięcznie (w zależności od wybranego kraju).

Wnioski o udział w programie można składać do 30 listopada 2026 r. na stronie www.erasmus-entrepreneurs.eu. Jeśli kandydatura zostanie przyjęta, stypendysta uzyska dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o tzw. przedsiębiorcach przyjmujących.

Czytaj więcej

Unia Europejska rusza z programem Erasmus dla przedsiębiorców

Sztuczna inteligencja nadzieją dla start-upów

Zdaniem ekspertów rok 2024 nadal będzie trudny dla europejskich, w tym polskich, start-upów, które boleśnie odczuwają obcięcie funduszy inwestorów. Nadziei upatruje się w Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. To jeden z głównych programów w ramach nowej unijnej polityki spójności na lata 2021–2027, który ma pomóc wrócić młodym spółkom z branży VC na odpowiednie tory. Analitycy zwracają jednak uwagę na różnice w finansowaniu między Europą Zachodnią a Środkowo-Wschodnią. Ilość pieniędzy przeznaczonych na realizację celów programu w naszym regionie (prawie 8 mld euro) jest do ośmiu razy mniejsza niż w Europie Zachodniej.

Trend ten może odwrócić sztuczna inteligencja, która daje ogromne możliwości rozwoju. Przykładem jest spólka Eleven Labs, która stworzyła produkt generujący głos w ponad 20 językach, nieodróżnialny od ludzkiego. Może też klonować głos dowolnych osób na podstawie próbek ich głosu. Po zaledwie 18 miesiącach od rejestracji start up został wyceniony na ponad miliard dolarów.

Czytaj więcej

Kryzys start-upów trwa, ale sytuację może uratować sztuczna inteligencja

WAŻNE TERMINY

5 lutego

PONIEDZIAŁEK

√ składki za styczeń 2024 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2024 r. 

7 lutego

ŚRODA

√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2024 r.
√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w styczniu 2024 r.
√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wyso- kości pobranego w styczniu 2024 r. podatku dochodowego od dywi- dend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w styczniu 2024 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za styczeń 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do stycznia 2024 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w styczniu 2024 r.
√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za styczeń 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

WSKAŹNIKI KADROWE NA LUTY

168 godzin – wymiar czasu pracy w lutym 2024 r.
5,05 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w lutym 2024 r.
101 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.
7194,95 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności
4242 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
27,70 zł – minimalna stawka godzinowa brutto dla zleceniobiorców od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
63 630 zł (4242 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
234 720 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 7824 zł) 

Domowy biznes wesprze utrzymanie mieszkania

Właściciel firmy w mieszkaniu nie musi wydzielać gabinetu, by zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na czynsz, prąd, internet, wodę i ogrzewanie oraz odsetki od kredytu — potwierdziła skarbówka w kolejnej korzystnej dla podatników interpretacji.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny