Niezbędnik przedsiębiorcy: Twój e-PIT dla firm * konsultacje KSeF * przyszłość not korygujących * SUV-y i kontrakty na zieloną energię

• Twój e-PIT wreszcie dla przedsiębiorców. Co trzeba wiedzieć?
• Ruszyły konsultacje ws. Krajowego Systemu e-Faktur
• Co z notami korygującymi po wejściu w życie KSeF
• SUV-y coraz droższe dla przedsiębiorców
• Zielona energia kontraktowana na dłużej
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 18.02.2024 10:50

Niezbędnik przedsiębiorcy:  Twój e-PIT dla firm * konsultacje KSeF * przyszłość not korygujących * SUV-y i kontrakty na zieloną energię

Foto: Adobe Stock

Przedsiębiorcom opłaca się Twój e-PIT

Po raz pierwszy przedsiębiorcy otrzymują od skarbówki wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2023 rok w ramach usługi Twój e-PIT. Warto do niego zajrzeć i sprawdzić poprawność przygotowanego rozliczenia. A można to zrobić przez całą dobę z dowolnego miejsca z podłączeniem do internetu. Na stronie podatki.gov.pl wybieramy sposób opodatkowania. Z informacji zamieszczonych pod linkiem dowiadujemy się, jakie zeznanie złożyć (nowość to PIT-36, PIT-36L, PIT-28), czy przysługują nam preferencje i ulgi. Jeśli chcemy rozliczyć się przez Twój e-PIT, musimy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą Profilu zaufanego, mObywatela, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Druga możliwość to logowanie przez PESEL lub NIP i kwotę przychodu do zapłaty/kwotę nadpłaty w rozliczeniu za 2022 r.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że w e-zeznaniu uwzględnione będą wszystkie informacje uzyskane od płatników, np. o dochodach z pracy na etacie, umowy zlecenia, renty czy emerytury (jeśli przedsiębiorca miał takie w 2023 r.). Pod uwagę zostaną wzięte wszystkie ulgi wskazane w informacjach przekazanych przez płatników. Przedsiębiorcy muszą natomiast sami wpisać do zeznania przychody z działalności, a rozliczający się na skali i liniówce także koszty ich uzyskania. Dopiero po ich wykazaniu można obliczyć roczny podatek oraz kwotę do dopłaty lub zwrotu.

Za skorzystaniem z rozliczenia w systemie Twój e-PIT przemawia nie tylko wygoda, ale też szybszy zwrot nadpłaconego podatku - w terminie do 45 dni, a nie do 3 miesięcy, jak w przypadku zeznań papierowych.

Czytaj więcej

Twój e-PIT po raz pierwszy też dla przedsiębiorców. Wszystko co trzeba wiedzieć

Czytaj więcej

Startują rozliczenia PIT za 2023 rok. Jest nowość dla przedsiębiorców

KSeF w hybrydowych konsultacjach

16 lutego rozpoczęły się konsultacje w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W założeniu 9 spotkań ma umożliwić uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF. Spotkania odbywają się w formule hybrydowej.

Tematy spotkań to: bezpieczeństwo i wydajność, faktury konsumenckie/status nabywcy, identyfikator KSeF w płatnościach, KSeF w branżach: faktoringu, dostawców mediów, paliwową, z jednostkami samorządu terytorialnego, wdrożenie KSeF w etapach i - ostatnie spotkanie pod hasłem "Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia"

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie MF.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje ws. Krajowego Systemu e-Faktur

Pożegnanie z notą korygującą

Z wejściem w życie obowiązkowego KSeF, ma być likwidacja not korygujących wystawianych służących naprawie błędów w fakturach. Nabywca nie będzie mógł samodzielnie skorygować nawet drobnych błędów formalnych, a zmiany dotyczące faktur będą mogły być wprowadzane tylko przez sprzedawcę.

Przypomnijmy - KSeF miał stać się obowiązkowy w 2024 roku, lecz resort finansów wycofał się z tego planu.

- Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego i przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 r. Wyniki audytu będą podstawą do wskazania nowego terminu – powiedział Andrzej Domański, minister finansów.

Czytaj więcej

Wejście w życie KSeF będzie oznaczać koniec not korygujących

SUV w firmie: prezencja przegra z kosztami?

Europejskie miasta chcą wyeliminować SUV-y ze swoich centrów i każą ich posiadaczom płacić wyższe stawki za parkowanie. W Paryżu godzina postoju to wydatek aż 18 euro! Kwestią czasu jest podobne podejście włodarzy polskich miast. Tymczasem liczba SUV-ów rośnie. Stanowią ponad połowę wszystkich sprzedawanych i rejestrowanych nowych samochodów w Europie, także w Polsce.

Część właścicieli tych samochodów, to przedsiębiorcy, którzy będą musieli poważnie przemyśleć opłacalność ich utrzymania w firmowej flocie. Chodzi nie tylko o oczywiście wyższe koszty spalania oraz wprowadzane podwyżki opłat za parkowanie, ale także wyższe wydatki na ubezpieczenie, a w przyszłości może także coś w rodzaju opłat „ekologicznych”, które będą miały zrekompensować wytwarzane przez pojazdy ilości zanieczyszczeń.

Czytaj więcej

SUV-y będą coraz droższe dla właścicieli, także przedsiębiorców

Rośnie liczba kontraktów na zieloną energię

Chodzi o długoterminowe kontrakty na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł zawierane bezpośrednio przez producenta energii i przedsiębiorstwo będące jej konsumentem (umowy cPPA). Od początku 2018 r. do października 2023 r. w Polsce podpisano 63 takie kontrakty. Prognozy autorów raportu „Rynek cPPA w Polsce” wskazują, że w 2024 r. może ich być o nawet 25 więcej.

Do rosnącego zainteresowania umowami cPPA przyczynią się zarówno argumenty środowiskowe (ochrona klimatu), ale też możliwość zabezpieczenia się przed wahaniami cen energii elektrycznej. Ceny negocjowane w ramach długoterminowych umów są bowiem zazwyczaj niższe od cen, jakie odbiorcy energii mogą otrzymać na rynku energii.

Obecnie głównymi odbiorcami usług świadczonych w ramach umów cPPA są duże przedsiębiorstwa i korporacje, które pochłaniają znaczne ilości energii.

Czytaj więcej

Zielona energia zostanie na dłużej u przedsiębiorców

WAŻNE TERMINY

20 lutego

WTOREK

√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za styczeń 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za styczeń 2024 r.
√ zapłata zaliczek za styczeń 2024 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2024 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w styczniu 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w styczniu 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za styczeń 2024 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
√ wpłata za styczeń 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
√ wpłata estońskiego CIT z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w styczniu 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie
√ wpłata estońskiego CIT z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w styczniu 2024 r.
√ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w styczniu 2024 r.  

Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności