Zwolnienie ze składek ZUS do poprawki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaty możliwe będzie po ustaleniu wysokości umorzenia tj. po 20 września 2020 r. Źródło: Adobe Stock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski przedsiębiorców o zwolnienie z opłacania składek.

Prezydent RP podpisał ustawę z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 10 tej ustawy w sytuacji złożenia przez przedsiębiorcę do 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz  Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – podlega on zwolnieniu z obowiązku płatności należnych składek, które zostały wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. również w sytuacji gdy składki te już opłacił lub na ich poczet ZUS zaliczył z urzędu składki nienależnie opłacone.

CZYTAJ TEŻ: Zwolnienie z ZUS także przy nadpłacie składek

Zwrot składek należnie opłaconych oraz zaliczonych z urzędu składek nienależnie opłaconych następować będzie na zasadach w trybie art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z urzędu, bez wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpozna wnioski przedsiębiorców w zakresie przedmiotowego zwolnienia z urzędu. Nie jest zatem konieczne składanie dodatkowego wniosku. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców – płatników składek, po których stronie istnieje nadpłata, jak również tych, którzy dokonali płatności składek za okres objęty złożonym wnioskiem. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS wnioski o zwolnienie Zakład rozpatrzy także w sytuacji wcześniejszej odmowy zwolnienia.

CZYTAJ TEŻ: ZUS odpuszcza po 7 latach. Ale nie sam

Nieobjęte obowiązkiem zapłaty pozostają składki należne, które zostały wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek.

Umorzenie składek

Omawiana regulacja wejdzie w życie 20 września 2020 r. Wówczas składki, które wykazano w deklaracji rozliczeniowej będą mogły zostać umorzone. Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zastosowanie umorzenia w wysokości 100 proc. należnych składek będzie możliwe w stosunku do przedsiębiorców, którzy na wskazany w przepisach dzień dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego mniej niż dziesięciu ubezpieczonych. W stosunku zaś do płatników, którzy zgłosili od 10 do 49 ubezpieczonych możliwe będzie umorzenie w wysokości 50 proc. należnych składek.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Jak wygląda w szczegółach zwolnienie z ZUS

W sytuacji gdy w wyniku umorzenia składek po stronie przedsiębiorcy powstanie nadpłata zostanie naliczona na poczet przyszłych składek lub podlegać będzie zwrotowi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaty możliwe będzie po ustaleniu wysokości umorzenia tj. po 20 września 2020 r. Zaś informacja o zwolnieniu lub ustalonej nowej wysokości zwolnienia przekazywana będzie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub drogą pocztową.

Autorka jest adwokatem.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Czy koronawirus przyspieszy robotyzację firm

Decyzja o zainwestowaniu w roboty może być w obecnych warunkach rynkowych trudna. Jednak część ...

Ekspansja zagraniczna polskiego startupu

WhitePress wychodzi za granicę – rodzima platforma content marketingowa otwiera biura w kolejnych czterech ...

EXPO w Dubaju o rok później. To już pewne

Zapadła wreszcie ostateczna, oficjalna decyzja, że EXPO 2020 zostanie przesunięte. Nowy termin wystawy to ...

Zaliczki na PIT później. Dotyczy to części firm

Minister finansów wyciąga dłoń do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Po raz kolejny przedłuża terminy ...

Praca zdalna, a awaria internetu. Co wtedy?

Praca zdalna, a awaria internetu. Kto zapewnia internet?

Praca zdalna to teraz w przypadku wielu firm codzienność. Jednak podczas jej wykonywania może ...

Niższy VAT tylko przy trwałej zabudowie meblowej

Tylko zabudowa meblowa trwale związana z budynkiem lub lokalem będzie mogła zostać objęta niższą ...