Zwolnienie ze składek ZUS do poprawki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaty możliwe będzie po ustaleniu wysokości umorzenia tj. po 20 września 2020 r. Źródło: Adobe Stock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski przedsiębiorców o zwolnienie z opłacania składek.

Prezydent RP podpisał ustawę z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 10 tej ustawy w sytuacji złożenia przez przedsiębiorcę do 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz  Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – podlega on zwolnieniu z obowiązku płatności należnych składek, które zostały wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. również w sytuacji gdy składki te już opłacił lub na ich poczet ZUS zaliczył z urzędu składki nienależnie opłacone.

CZYTAJ TEŻ: Zwolnienie z ZUS także przy nadpłacie składek

Zwrot składek należnie opłaconych oraz zaliczonych z urzędu składek nienależnie opłaconych następować będzie na zasadach w trybie art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z urzędu, bez wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpozna wnioski przedsiębiorców w zakresie przedmiotowego zwolnienia z urzędu. Nie jest zatem konieczne składanie dodatkowego wniosku. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców – płatników składek, po których stronie istnieje nadpłata, jak również tych, którzy dokonali płatności składek za okres objęty złożonym wnioskiem. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS wnioski o zwolnienie Zakład rozpatrzy także w sytuacji wcześniejszej odmowy zwolnienia.

CZYTAJ TEŻ: ZUS odpuszcza po 7 latach. Ale nie sam

Nieobjęte obowiązkiem zapłaty pozostają składki należne, które zostały wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek.

Umorzenie składek

Omawiana regulacja wejdzie w życie 20 września 2020 r. Wówczas składki, które wykazano w deklaracji rozliczeniowej będą mogły zostać umorzone. Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zastosowanie umorzenia w wysokości 100 proc. należnych składek będzie możliwe w stosunku do przedsiębiorców, którzy na wskazany w przepisach dzień dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego mniej niż dziesięciu ubezpieczonych. W stosunku zaś do płatników, którzy zgłosili od 10 do 49 ubezpieczonych możliwe będzie umorzenie w wysokości 50 proc. należnych składek.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Jak wygląda w szczegółach zwolnienie z ZUS

W sytuacji gdy w wyniku umorzenia składek po stronie przedsiębiorcy powstanie nadpłata zostanie naliczona na poczet przyszłych składek lub podlegać będzie zwrotowi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaty możliwe będzie po ustaleniu wysokości umorzenia tj. po 20 września 2020 r. Zaś informacja o zwolnieniu lub ustalonej nowej wysokości zwolnienia przekazywana będzie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub drogą pocztową.

Autorka jest adwokatem.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Leasing nigdy nie wyglądał lepiej

Wrzuć w koszty firmy MacBooki i iPady w leasingu 0% z Apple Financial Service ...

Innowacyjna szczepionka na COVID-19 wchodzi w fazę testów

Testy szczepionki na COVID-19, którą przygotowuje biotechnologiczna firma CureVac, rozpoczną się na początku lata. ...

Biała lista podatników to i problemy.

Biała lista podatników, a płatność i klauzule umowne

Wszelkie postanowienia umowne, które przewidują możliwość wstrzymania się z płatnością faktury w przypadku braku ...

Jaki skutek powoduje umorzenie egzekucji?

Umorzenie egzekucji – jakie są skutki dla wierzyciela?

Proces odzyskiwania długu zaczyna się często od monitoringu płatności wierzytelności jeszcze niewymagalnych. Ma to ...

Jak stosować przepisy o zwolnieniach grupowych

Gospodarczym skutkiem epidemii koronawirusa będą m.in. zwolnienia grupowe. Jednak przywołanie ustawy o zwolnieniach grupowych ...