Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta

• Odliczenie składki zdrowotnej - ważna interpretacja skarbówki
• Nie każdy przedsiębiorca skorzysta z wakacji od ZUS
• Wynajęty pokój w kosztach firmy? Stanowisko fiskusa
• Czy liniowiec może skorzystać z ulgi na darowizny kościelne?
• Te samochody osobowe mają być zwolnione z akcyzy
• Będą nowe obowiązki dla pracodawców. Chodzi o płodność podwładnych
• Czterodniowy tydzień pracy jako benefit dla pracowników
• Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 22.04.2024 00:28

Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta

Foto: Adobe Stock

Nadpłata składki  przed Polskim Ładem daje ulgę

Pewien przedsiębiorca (doradca podatkowy) po prawie dwuletniej walce wygrał ze skarbówką spór o potwierdzenie prawa do ulgi na składki.

Chodziło o wprowadzony Polskim Ładem zakaz odliczania składek zdrowotnych od podatku  od 1 stycznia 2022 r. Przed tą datą można być odliczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru. Doradca, podobnie jak wielu innych przedsiębiorców, w grudniu 2021 r. zapłacił składki zdrowotne za cały 2022 r., aby wszystkie odliczyć jeszcze od podatku. Zrobił w drodze dwunastu przelewów i złożył  dwanaście deklaracji ZUS DRA. W każdej za podstawę wymiaru składki przyjął 10 tys. zł. Przedsiębiorca nie odliczył tych składek w zeznaniu za 2021 r., lecz chciał złożyć korektę deklaracji. Poprosił skarbówkę o potwierdzenie, jednak ta odmówiła mu wydania interpretacji. Zrobiła to dopiero po tym, jak zobowiązał ją do tego sąd administracyjny.

Interpretacja była korzystna da podatnika. Jak stwierdził fiskus, o prawie do odliczenia decyduje data wpłaty składek, natomiast nie ma znaczenia za jaki okres zostały uiszczone.

Czytaj więcej

Ważna interpretacja skarbówki. Chodzi o Polski Ład i odliczenie składki zdrowotnej

1,7 mln płatników nie będzie miało wakacji od ZUS

Tak szacuje resort rozwoju i technologii. Rząd w toku prac legislacyjnych modyfikował też pierwotną koncepcję dotyczącą kręgu uprawnionych. W efekcie ze zwolnienia mają skorzystać płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń maksymalnie dziesięciu ubezpieczonych. Ale są też inne warunki skorzystania z ulgi.

Po pierwsze, uprawniony w doprecyzowanym w przepisach okresie nie mógł wykonywać pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy. Po drugie,  w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca musiał podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Trzecie jest kryterium wielkości przychodu.

W efekcie uprawniony w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie mógł osiągnąć przychodu z pozarolniczej działalności. Ewentualnie w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia podania osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Czytaj więcej

Nie każdy przedsiębiorca skorzysta z wakacji od ZUS

Wynajem niezbędny, czynsz w kosztach 

Przedsiębiorca działający w branży transportowej, który dla swojego klienta świadczy tzw. usługi wspomagające, wystąpił o interpretację podatkową. Zapytał, czy może ujać w KUP opłatę za pokój, który wynajął w pobliżu bazy swojego kontrahenta. Wyjaśnił, że pełni dyżury telefoniczne, na które musi się zgłosić w ciągu godziny od wezwania przez klienta. Tymczasem baza klienta znajduje się  300 kilometrów od miasta, w którym przedsiębiorca jest zameldowany i ma zarejestrowaną działalność. 

Urzędnicy odpowiedzieli, że skoro wynajęcie pokoju jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, to wydatki na czynsz mają związek z firmowym przychodem. Nie są to wydatki osobiste, można je więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Wynajęty pokój w kosztach firmy? Skarbówka odpowiedziała

Darowizny kościelne bez ulgi? Eksperci radzą ryzykować

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła można w całości odliczyć od dochodu.  Skarbówka wyklucza jednak takie odliczenie przez przedsiębiorców na liniowym PIT.

Doradcy podatkowi twierdzą, że skarbówka nie ma racji. Radzą zaryzykować i skorzystać z ulgi.  Tym bardziej, że  zapadł korzystny dla liniowców wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdzono w nim, że ustawy kościelne mają charakter szczególny w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących PIT.

Czytaj więcej

Fiskus ogranicza ulgę na darowizny kościelne

Samochody i akcyza — będą nowe zasady

Z  akcyzy mają zostać zwolnione samochody osobowe wykorzystywane do celów badawczych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Tak wynika z pakietu deregulacyjnego, który ogłosiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

Jest jednak warunek: wymagana będzie  tzw. rejestracja profesjonalna, przewidziana dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów.

Największe oszczędności z tytułu wykorzystania tego zwolnienia dotyczyłyby aut osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 ccm.  

Czytaj więcej

Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy

Szef ochroni płodność podwładnych

Pracodawca będzie musiał zapewnić zatrudnionym ochronę przed działaniem czynników, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn. Chodzi o  tzw. substancje reprotoksyczne jak m.in: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego oraz metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. Pracodawcy będą mieli obowiązek zastępowania tych substancji odpowiednikami mniej szkodliwymi dla zdrowia lub zastosowania innych dostępnych środków ograniczających stopień ryzyka.

Projekt w tej sprawie, przyjęty już przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do przepisów UE.

Czytaj więcej

Będą nowe obowiązki dla pracodawców. Chodzi o płodność podwładnych

Cztery dni pracy w tygodniu już można wprowadzić

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chce, by do końca tej kadencji rządu wdrożone zostały w Polsce przepisy skracające czas pracy do 4 dni w tygodniu. 

Jest to jak najbardziej możliwe od strony legislacyjnej — mówią prawnicy — ale czy konieczne? Już teraz pracodawca może skrócić tydzień pracy jako benefit dla pracowników.  Może lepiej skupić się na zachętach dla pracodawców, np. ulg.

Natomiast z pewnością uregulować trzeba kwestię  poziom wynagrodzenia pracowników, by nie traktowano takiego działania jako redukcji etatu. Dlatego Gniewomir Wycichowski-Kuchta postuluje wypracowanie odpowiednich rozwiązań w ramach komisji kodyfikacyjnej prawa pracy.

Czytaj więcej

Czterodniowy tydzień pracy jako benefit dla pracowników

Na przetarg z certyfikatem

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, która ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, m.in.  uprościć i przyśpieszyć  procedurę zamówieniową.

Certyfikaty będą wydawane przez  profesjonalne podmioty certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Mają uprościć i przyśpieszyć  procedurę zamówieniową co da  oszczędność czasu na przygotowanie oferty i pieniędzy. W efekcie więcej firm z sektora MŚP będzie mogło brać udział w przetargach.

Po pierwsze, wykonawcy zyskają możliwość możliwość potwierdzenia, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania lub że posiadają oni określone zdolności i zasoby do wykonania zamówienia (np. określone uprawnienia). Po drugie, wykonawca będzie przedstawiał zamawiającemu jeden dokument – certyfikat, a nie jak do tej pory, szereg dokumentów. Certyfikaty będą ważne od roku do trzech lat – w zależności od wyboru wykonawcy. Zamawiający nie będzie mógł odmówić zaakceptowania certyfikatu.

Czytaj więcej

Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych

Ważne terminy na ten tydzień

22 kwietnia

PONIEDZIAŁEK

√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec lub za I kwartał 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od do- chodów z działalności gospodarczej za marzec lub za I kwartał 2024 r.
√ zapłata zaliczek za marzec 2024 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec lub za I kwartał 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za marzec 2024 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w marcu 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w marcu 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za marzec 2024 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
√ wpłata za marzec 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
√ wpłata estońskiego CIT z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w marcu 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie
√ wpłata estońskiego CIT z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w marcu 2024 r.
√ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w marcu 2024 r.

25 kwietnia 2024 r.

CZWARTEK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2024 r.
√ zapłata VAT za marzec lub za I kwartał 2024 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2024 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2024 r. (część ewidencyjna) oraz za I kwartał 2024 r. (część deklaracyjna)
√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-8 za marzec 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-9M za marzec 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-12 za marzec 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-13 za marzec 2024 r. przez przedstawiciela podatkowego
√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za marzec 2024 r.
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2024 r.
√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za marzec 2024 r. (PSD-1)

28 kwietnia 2024 r.

NIEDZIELA

√ ostatnia niedziela kwietnia – nie obowiązuje wtedy zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

30 kwietnia 2024 r.

WTOREK

√ osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, składają urzędowi skarbowemu zeznanie podatkowe za 2023 r. (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczają wynikającą z tego zeznania kwotę do zapłaty
√ osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2024 r.

Nadpłata składki  przed Polskim Ładem daje ulgę

Pewien przedsiębiorca (doradca podatkowy) po prawie dwuletniej walce wygrał ze skarbówką spór o potwierdzenie prawa do ulgi na składki.

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu