Niezbędnik przedsiębiorcy. Składki ZUS w Nowym Roku * Wyższa ulga na składkę zdrowotną * Amortyzacja miejsca dla auta * Ważne zmiany dla pracodawców * GPS w firmowym aucie a prywatność

• Składki ZUS: kto i ile zapłaci od 1 stycznia?
• Wyższa ulga w liniowym PIT za składkę na zdrowie
• Zakaz amortyzacji: jest pociecha dla podatników
• Więcej za pracę, redukcję etatu i mobbing
• W górę diety dla pracowników w delegacji
• Czy GPS w firmowym aucie ingeruje w prywatność? Jest wyrok
• Już niedługo w UE koniec z ukrywaniem wysokości wynagrodzeń
• Ważne terminy i wskaźniki na pierwszy tydzień 2023 roku

Publikacja: 02.01.2023 00:28

Niezbędnik przedsiębiorcy. Składki ZUS w Nowym Roku * Wyższa ulga na składkę zdrowotną * Amortyzacja miejsca dla auta * Ważne zmiany dla pracodawców * GPS w firmowym aucie a prywatność

Foto: Adobe Stock

ZUS znów droższy dla przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosły z 1211,28 zł miesięcznie w 2022 r. do 1418,48 zł w 2023 r.

Ile przedsiębiorcy zapłacą za styczeń? Składki nie mogą być niższa od tych kwot:

812,23 zł - ubezpieczenie emerytalne,

332,88 zł - ubezpieczenia rentowe,

69,49 zł - ubezpieczenie wypadkowe,

101,94 zł - dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a także Fundusz Pracy/Solidarnościowy

W sumie 1418,48 zł, ale bez składki zdrowotnej. Ta bowiem jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika.

Niższe składki zapłacą osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z tzw. małego ZUS - dwuletniej preferencji w pokrywaniu należności do ZUS.

Czytaj więcej

Składki ZUS od 2023 roku w górę - ile i kiedy trzeba zapłacić

Liniowiec odliczy więcej za zrzutkę na zdrowie

Z 8,7 tys. zł do 10,2 tys. zł wzrosła w 2023 r. kwota ulgi na składkę zdrowotną dla przedsiębiorców na liniowej stawce.

Przypomnijmy, że liniowcy mają dwie możliwości rozliczania składek zdrowotnych: mogą zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów albo odliczać od dochodu. Na tych samych zasadach mogą rozliczyć wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej, np. małżonka albo rodzica. Odliczyć można nie tylko kwoty zapłacone od 1 lipca, ale także wcześniej.

Po obniżce podatku w pierwszym progu skali z 17 do 12 proc. wielu liniowców zastanawia się nad zmianą formy rozliczeń. Jednak przejście na skalę spowoduje utratę prawa do odliczenia składki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Od przyszłego roku wzrośnie ulga PIT na składkę zdrowotną

Wciąż można amortyzować miejsce do parkowania

Zakaz amortyzacji dotyczy tylko nieruchomości mieszkalnych, nie dotyczy miejsca postojowego np. w garażu wielostanowiskowym. W 2023 r. można więc rozliczać poprzez odpisy wydatki na nabycie takiego miejsca, kupowanego z reguły razem z mieszkaniem. Warunek: miejsce postojowe musi stanowić odrębną nieruchomość, a co za tym idzie - odrębny środek trwały.

Osoba, która wykorzystuje na biznes tylko połowę swojego mieszkania i parkuje w podziemnym garażu firmowe auto, w 2023 r. nie może już amortyzować połowy mieszkania, ale nadal rozlicza w kosztach odpisy od miejsca parkingowego.

To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy zarabiają na wynajmie miejsca postojowego.

Czytaj więcej

Zakaz amortyzacji nie będzie dotyczyć miejsca na auto

Etatowcom trzeba podnieść pensje, zleceniobiorcom - stawki

Od 1 stycznia 2023 r. pracownik na pełnym etacie musi zarobić minimum 3490 zł miesięcznie. To o 15,9 proc. więcej niż w 2022 r.

Od Nowego Roku wyższa jest też minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Wynosi już 22,80 zł.

Ponieważ z minimalnym wynagrodzeniem powiązana jest wysokość innych świadczeń, wrosną i one. Np. maksymalna odprawa pieniężna za zwolnienie z pracy do czerwca 2023 r. wyniesie 52 tys. 350 zł , a od czerwca - 54 tys. zł. Odszkodowanie za mobbing - od stycznia 3490 zł, a od czerwca 3600 zł.

To nie koniec, od 1 lipca kolejna podwyżka. Minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 3600 zł, a stawka godzinowa – do 23,50 zł.

Czytaj więcej

W 2023 roku wzrośnie miminalne wynagrodzenie i inne świadczenia

Więcej na utrzymanie w podróży służbowej

O 7 zł wzrosła wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku podróży służbowych. Teraz pracownik powinien dostać od szefa 45 zł na dobę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

Zmieniły się również inne wskaźniki, zależne od stawki diety. I tak, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi teraz 9 zł (wzrost z 7,60 zł), a ryczałt przysługujący pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku w tym zakresie – 67,50 zł za każdy nocleg (do końca 2022 r. - 57 zł).

Czytaj więcej

Od stycznia diety w delegacjach pracowników idą w górę

GPS - ingerencja w prywatność legalna

Przedstawiciel medyczny został zwolniony z pracy za manipulowanie geolokalizatorem i ukrywanie skali wykorzystywania służbowgo auta do prywatnych celów. Nie pogodził się z tym i w odwecie pozwał pracodawcę. Zarzucił, że monitorowanie go przy pomocy GPS naruszyło jego prawa do poszanowania życia prywatnego.

Sprawa trafiła aż do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. ETPCz przyznał, że geolokalizator w firmowym samochodzie stanowi ingerencję w prawo do poszanowania prywatności pracownika. Ale jest to ingerencja legalna, proporcjonalna i uzasadniona. To oznacza, że nie narusza ona praw podstawowych przewidzianych w Konwencji.

- Geolokalizator miał służyć kontroli użytkowania pojazdu przez pracownika. Skarżący wiedział, że został zainstalowany w jego aucie. Pracodawca powiadomił pracownika, jakie dane będzie z pozyskiwał. Użytkowników aut poinformowano, że jeśli nadajnik GPS ujawni nieprawidłowości, firma podejmie postępowanie dyscyplinarne - zauważył Trybunał.

Czytaj więcej

Trybunał w Strasburgu wydał wyrok ws. GPS w służbowych autach

Unia odtajni wynagrodzenia

Dyrektywa o jawności wynagrodzeń ma zwiększyć jawność już na etapie rekrutacji do pracy oraz zmniejszyć dyskryminację płacową zatrudnianych. Wprowadzi ona zakaz umieszczania klauzul poufności wynagrodzenia w umowach o pracę.

Zgodnie z projektem dyrektywy kandydat do pracy będzie miał prawo do uzyskania informacji o poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale na danym stanowisku opartej na neutralnych kryteriach. Dane te mają być przedstawione w ogłoszeniu lub przed rozmową kwalifikacyjną. Jednocześnie pracodawcy mają nie pytać zainteresowanych jak obecnie kształtuje się ich płaca.

Wprowadzenie dyrektywy oznacza nowe obowiązki dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Będą zobowiązani do udostępniania informacji o zróżnicowaniu wynagrodzeń ze względu na płeć wśród różnych kategorii pracowników.

Czytaj więcej

Równość i przejrzystość wynagrodzeń dociera do firm

WAŻNE TERMINY, WSKAŹNIKI I KWOTY

2 stycznia

PONIEDZIAŁEK

√ przekazanie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C/TPR-P, której termin złożenia upłynął we wrześniu 2022 r.,
√ złożenie urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął we wrześniu 2022 r.
√ osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2022 r.

5 stycznia

CZWARTEK

√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2022 r.
√ składki ZUS za grudzień 2022 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

WSKAŹNIKI

168 godzin – wymiar czasu pracy w styczniu 2023 r.
3,58 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w grudniu 2022 r.
4,15 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w styczniu 2023 r.
102,7 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r.
103,9 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r.
6480,67 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
1950 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 kwietnia 2020 r.
3010 zł – minimalne wynagrodzenie w 2022 r.
3490 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.
19,70 zł – minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2022 r.
22,80 zł – minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2023 r.
30 100 zł – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych w 2022 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu Covid-19
52 350 zł (3490 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., ale może być 34 900 zł ze względu na stan epidemii
177 660 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 5922 zł)
208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 6935 zł)
17 337,50 zł – kwota ograniczenia miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie w 2023 r.

WAŻNE KWOTY

3300 zł - kara porządkowa od 1 stycznia 2023 r. (nakładana w przypadkach wskazanych w art. 262 ordynacji podatkowej)
2617,50 zł - kwota wolna od zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.)
Zryczałtowane koszty postępowania od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023:
349 zł – to wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo skarbowe
290 zł – to wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie skarbowe

ZUS znów droższy dla przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosły z 1211,28 zł miesięcznie w 2022 r. do 1418,48 zł w 2023 r.

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą