Niezbędnik przedsiębiorcy: ZUS o odszkodowaniu i umorzonej lojalce * Okulary w kosztach * Jeszcze o KSeF * Płaca minimum w 2024

• ZUS. Czy trzeba odprowadzić składki od odszkodowania za czas pozostawania bez pracy?
• A od umorzonej lojalki?
• Oto okulary, które można rozliczyć w kosztach PIT
• KSeF przystosowany do struktury FA(2)
• To już pewne - tyle minimalnie trzeba zapłacić etatowcowi i zleceniobiorcy w 2024 r.
• Co z limitem płatności gotówkowych?
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 17.09.2023 22:11

Niezbędnik przedsiębiorcy: ZUS o odszkodowaniu i umorzonej lojalce * Okulary w kosztach * Jeszcze o KSeF * Płaca minimum w 2024

Foto: Adobe Stock

Pieniędzmi za czas pozostawania bez pracy trzeba podzielić się z ZUS

Przedsiębiorca przegrał proces z pracownikiem o niesłuszne rozwiązanie z nim umowy o pracę. Sąd nakazał przywrócenie pracownika do pracy i wypłatę odszkodowania w kwocie blisko 24 tys. zł za czas pozostawania przez niego bez zatrudnienia. Przedsiębiorca potrącił od tej kwoty składki na ubezpieczenia społeczne. Nie spodobało się to jednak pracownikowi, który zażądał zwrotu tych środków.

A co na to ZUS? Przyznał, że nie od każdej kwoty wypłaconej pracownikowi płatnik odprowadza składki. Dotyczy to odpraw, odszkodowań i rekompensat z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym także z powodu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy. Tyle, że musi dojść do ustania zatrudnienia, a tu tak nie było. Pracodawca zapłacił odszkodowanie, ale przywrócił zatrudnienie.

Czytaj więcej

Od wypłaty za czas pozostawania bez pracy trzeba zapłacić ZUS

Umorzona lojalka też ze składkami

Przedsiębiorca zobowiązał pracowników do podnoszenia kwalifikacji. W umowach obiecał im dofinansowanie studiów magisterskich lub podyplomowych. Jeżeli jednak pracownik złożyłby wypowiedzenie z pracy przed upływem trzech lat od zakończenia edukacji, musiałby zwrócić dofinansowanie. Jeden z pracowników zwolnił się przed upływem trzech lat i jednocześnie poprosił pracodawcę o umorzenie zwrotu kosztów dofinansowania. Dostał zgodę, gdy już biegł trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Pracodawca miał wątpliwości, czy kwota umorzonego zwrotu dofinansowania będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zwłaszcza, że zgodnie z przepisami, wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie stanowi podstawy wymiaru składek. ZUS zastosował jednak literalną wykładnię przepisu.

Czytaj więcej

Firma daruje pracownikowi lojalkę, ale ZUS weźmie swoją dolę

Ochronne gogle można wrzucić w koszty

Ta interpretacja fiskusa ucieszy przedsiębiorców, którzy potrzebują okularów do pracy. Tak jak pewien instalator fotowoltaiki. Zazwyczaj zakłada panele na skośnych dachach budynków jednorodzinnych. Pracuje zatem na wysokości, a do tego z groźnymi narzędziami, jak np. szlifierka kątowa. Mężczyzna ów ma wadę wzroku. Dlatego kupił nietłukące się okulary BHP oraz szkła korekcyjne za prawie 2 tys. zł. Chce zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów, więc zapytał skarbówkę, czy nie będzie miała nic przeciwko. Urzędy skarbowe z reguły odmawiają bowiem prawa do rozliczenia okularów w firmowych kosztach uzyskania przychodów. Uznają, że to wydatek osobisty.

Tu jednak bylo inaczej. Fiskus stwierdził, że niezbędne przy wykonywaniu usług montażowych gogle mają związek z działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej

Okulary w kosztach firmy? Jest korzystna interpretacja dla przedsiębiorcy

KSeF z nową strukturą logiczną

Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowaną wersję Krajowego Systemu e-Faktur, który obsługuje strukturę logiczną FA(2). Od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpiła dotychczas obowiązującą strukturę logiczną FA(1) i przedsiębiorcy korzystający z KSeF wystawiają e-faktury wyłącznie w tej strukturze.

- Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) obowiązuje w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. - poinformował resort finansów.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów: Krajowy System e-Faktur przystosowany do struktury FA(2)

Minimalne wynagrodzenie dla etatowców i zleceniobiorców

Minimum 4242 zł brutto zarobi od stycznia 2024 r. pracownik na pełnym etacie. Od lipca 2024 pensja wzrośnie do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dotycząca pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, wyniesie natomiast 27,7 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. oraz 28,1 zł brutto od 1 lipca 2024 r.

Tak stanowi opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 1893) rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Czytaj więcej

Wiadomo już, ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku

Nie będzie zmniejszenia limitu płatności gotówkowych

Przedsiębiorcy muszą pilnować limitu płatności gotówkowych, bo jego przekroczenie powoduje, że wydatku w ramach dokonanej transakcji nie można zaliczyć do firmowych kosztów. W 2023 r. limit to 15 000 zł brutto. Gdy wartość jednorazowej transakcji przekracza tę kwotę, przedsiębiorca musi zapłacić przelewem na konto firmy, od której kupuje towary lub usługi.

W ramach Polskiego Ładu już w 2023 r. limit miał zostać zmniejszony do 8 tys. zł. Wejście w życie tych zmian przesunięto jednak na 1 stycznia 2024. Ale i to już nieaktualne. Po krytyce ze strony przedsiębiorców limit po Nowym Roku pozostanie bez zmian.

Czytaj więcej

Bez zmian w limicie płatności gotówkowych

WAŻNE TERMINY

20 września

ŚRODA

√ składki ZUS za sierpień 2023 r. wpłacają pozostali płatnicy spoza sfery budżetowej
√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za sierpień 2023
√ zapłata zaliczek za sierpień 2023 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2023 r. 
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2023 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową 
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w sierpniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5) 
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w sierpniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za sierpień 2023 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za sierpień 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT 
√ wpłata za sierpień 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w sierpniu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie 
√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w sierpniu 2023 r.
√ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w sierpniu 2023 r.

Pieniędzmi za czas pozostawania bez pracy trzeba podzielić się z ZUS

Przedsiębiorca przegrał proces z pracownikiem o niesłuszne rozwiązanie z nim umowy o pracę. Sąd nakazał przywrócenie pracownika do pracy i wypłatę odszkodowania w kwocie blisko 24 tys. zł za czas pozostawania przez niego bez zatrudnienia. Przedsiębiorca potrącił od tej kwoty składki na ubezpieczenia społeczne. Nie spodobało się to jednak pracownikowi, który zażądał zwrotu tych środków.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Kompensata składki zdrowotnej a ulga w PIT * Zdalny pracownik w innym kraju - co z podatkami * Sponsoring koni i jeźdźców * Skutki afery wizowej na rynku * Ubezpieczenie od cyberataku
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak rozliczyć zaliczkę na auto * opodatkowanie najmu ryczałtem * fiskus woli ekoinwestycje niż pomoc dla Ukrainy * mieszkanie dla cudzoziemców w kosztach * wakacyjny bonus i zwrot za sanatorium a składki ZUS
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Rejestracja auta i smakołyki dla załogi a KUP * Czy można odliczyć zwrot za dojazdy do biura pracownika zdalnego? * Jak zakończyć home office? * Anioły biznesu już nie tak hojne
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Podatki, płace i składki - zmiany od 1 września * Grunt dla firm na własność * Zakaz amortyzacji a biznes w domu jednorodzinnym * Soczewki i jubileuszowa impreza w kosztach firmy * Sztuczna inteligencja wyzwaniem dla kadr
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Pies i konsola do gier w kosztach biznesu? * Można wrócić na Mały ZUS plus * Rozliczenie auta zarejestrowanego na osobę fizyczną * Czy czeka nas fala upadłości? * Takie firmy cierpią najbardziej
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: Szansa na niższy podatek od firmowej nieruchomości * Skutki błędu pełnomocnika * Amortyzacja budowy w ubogiej gminie * Co zrobić ze sporem o wykup firmowego gruntu * Ryczałt za pracę zdalną