Niezbędnik przedsiębiorcy. ZUS od nieaktywnej firmy. Koniec użytkowania wieczystego. Wynajem prywatnego mieszkania a VAT. Fundacja rodzinna z korzyściami podatkowymi

• Składki za sam wpis w CEIDG? - sąd utarł nosa fiskusowi

• Firma wykupi grunt na preferencyjnych warunkach

• Co mają rosnące czynsze do limitu zwolnienia z VAT? Lepiej to wiedzieć

• Ulga IP Box: prawidłowość ewidencji kością niezgody

• Fundacje rodzinne: korzystny model opodatkowania w nowej wersji projektu ustawy

• Garść interpretacji podatkowych: Problemy firm pomagających Ukraińcom * Tabletki na ból głowy dla pracowników a przychody firmy * Czy trener odliczy wydatki na odżywki i suplementy?

• Banki będą utrudniać branie kredytów na firmę

• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 20.11.2022 17:54

Niezbędnik przedsiębiorcy. ZUS od nieaktywnej firmy. Koniec użytkowania wieczystego. Wynajem prywatnego mieszkania a VAT. Fundacja rodzinna z korzyściami podatkowymi

Foto: Adobe Stock

Sąd przypomniał ZUS, jak rozumieć „prowadzenie działalności”

Ten ważny wyrok dotyczył mężczyzny, który prowadził działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. Firmę zarejestrował w CEiDG w 2008 r., ale od października 2010 r. nie osiągał żadnych zysków (z wyjątkiem jednego zlecenia w 2012 r.) i nie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne. Działalność wyrejestrował dopiero na początku 2017 r. Za okres 2010-2012 ZUS zażądał od niego zaległych składek w kwocie - bagatela! - 100 tys. zł. W ocenie ZUS, choć w pewnych okresach przedsiębiorca nie wykazywał obrotów, nie ma podstawy do uznania, że firmy nie prowadził.

Dopiero sąd stanął po stronie przedsiębiorcy i uznał, że obowiązek składkowy dotyczy firmy, która faktycznie wykonuje działalność.

- Kwestie związane z formalnym zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem czy zgłaszaniem przerw mają pewne znaczenie w sferze dowodowej, ale nie przesądzają same w sobie o prowadzeniu biznesu, a w konsekwencji o podleganiu ubezpieczeniom - wskazał sąd. Jego zdaniem jedno zlecenie z 2012 r. miało charakter incydentalny i nie przesądza o zarobkowym charakterze działalności. Stwierdzenie „prowadzi działalność” zakłada określony ciąg działań, a nie tylko pojedyncze czynności.

Czytaj więcej

Ważny wyrok ws. składek ZUS i aktywnej działalności gospodarczej

Przekształcenie użytkowania wieczystego wreszcie dla firm

Od początku 2023 r. każda firma z nieruchomością na gruncie Skarbu Państwa lub gminy, będzie mogła złożyć wniosek o przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. To kolejny etap reformy uwłaszczeniowej, która na początku dotyczyła tylko nieruchomości mieszkalniowe. Reforma ma się zamknąć w ciągu roku.

W przypadku gruntów państwowych, będzie obowiązywała formuła wykupu jednorazowego albo ratalnego. 20 dotychczasowych opłat rocznych w przypadku jednorazowego wykupu, oraz 25 opłat przy ratach. Komisja Europejska pozwoliła rządowi na dozwoloną pomoc publiczną.

W przypadku gruntów samorządowych, jednostki samorządu terytorialnego będą miały pewien zakres swobody w kształtowaniu zasad przekształcenia. Ustalane będą tylko warunki brzegowe tj. musi być preferencja, gdy ktoś chce nabyć grunt jednorazowo, a w przypadku przekształcenia na cele mieszkaniowe samorząd miałby oferować zachęty podobne do państwowych.

Czytaj więcej

W przyszłym roku przedsiębiorcy uwolnią się od użytkowania wieczystego

Ostrożnie z prywatnym najmem. Fiskus tylko czeka na nieświadomych

Skarbóka każe przedsiębiorcom sumować obroty z biznesu i prywatnego najmu. Przez to łatwo przekraczają limit (od 2017 r. to 200 tys. zł obrotu rocznie) i tracą zwolnienie z VAT. Wielu przedsiębiorców o tym nie wie i wpada w pułapkę.

Problem nabrzmiał w ostatnich miesiącach, gdy czynsze na rynku mieszkaniowym gwałtownie poszły w górę. Mimo niskich obrotów z działalności, przez wynajem prywatnego mieszkania przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku. A wtedy musi płacić VAT z biznesu, mimo że sam wynajem nadal jest z niego zwolniony.

Konsekwencje mogą być jeszcze bardziej przykre, jeśli okaże się, że przedsiębiorca powinien rozliczać VAT już wcześniej i musi zapłacić zaległy podatek.

Czytaj więcej

Prywatny najem to pułapka dla firm. Mogą stracić zwolnienie z VAT

IP Box: ewidencja bez terminu

Podatnik prowadzący działalność w zakresie prac programistycznych zapytał skarbówkę, czy będzie miał prawo do ulgi IP Box za lata 2019-2021 w sytuacji, gdy w prowadzonej od 2021 r. ewidencji pozaksięgowej dokonuje wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Będą to majątkowe prawa autorskie do oprogramowania.

Fiskus potwierdził, że opisane prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, a dochód osiągany z praw IP Box będzie mógł podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5 proc. Zastrzegł jednak, że dotyczy to tylko okresu, od którego prowadzona jest ewidencja, czyli od 1 stycznia 2021 r. Powodem ograniczenia było nieprowadzenie odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

Podatnik zaskarżył interpretację do sądu administracyjnego i uzyskał korzystny wyrok. Sąd nie zgodził się, że warunkiem koniecznym do skorzystania z preferencyjnej stawki jest obowiązek prowadzenia na bieżąco ewidencji do każdego kwalifikowanego IP, bo przepisy nie określają terminu sporządzenia ewidencji. Istotne jest tylko, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5 proc. oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Czytaj więcej

Ulga IP Box: ważny wyrok w sprawie prowadzenia ewidencji

Trener nie wrzuci w koszty suplementów i odżywek

Mężczyzna, który od kilku miesięcy prowadzi własny biznes jako trener fitness i personalny, chciał wiedzieć, czy może rozliczyć w podatkowych kosztach przeznaczone dla sportowców suplementy diety i odżywki. Twierdzi, że są mu one niezbędne do wykonywania działalności i uzyskiwania z niej przychodów, bo pozwalają zregenerować organizm i dobrze się przygotować do prowadzenia zajęć. Jako utytułowany kulturysta chce prezentować sylwetkę, która niewątpliwie wpływa na ogromne zaufanie jakim darzą go klienci.

Co na to fiskus? - Wydatki na poprawę kondycji fizycznej i poprawa jakości zdrowia są związane z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, ponoszą je wszyscy obywatele, bez względu na wiek, stan zdrowia i miejsce zatrudnienia. Nie można więc uznać, że są ściśle związane z prowadzoną przez kulturystę działalnością gospodarczą - brzmiała odpowiedź.

Czytaj więcej

Skarbówka restrykcyjnie podchodzi do wydatków na utrzymanie kondycji fizycznej

Lekarstwa i artykuły higieniczne dla załogi dadzą korzyść firmie

Pewna spółka kupuje swoim pracownikom środki przeciwbólowe, aspirynę, wodę utlenioną, spirytus salicylowy. Funduje im artykuły spożywcze: wodę, soki, mleko, kawę, herbatę, owoce, warzywa, pieczywo, ser, wędliny i słodycze. Zapewnia też artykuły higieniczne, takie jak mydło, chusteczki, żele do dezynfekcji, szampony, dezodoranty, tampony i podpaski. Spółka uważa, że te wydatki przyczyniają się do poprawy atmosfery, zwiększają motywację załogi, pozytywnie wpływają na samopoczucie oraz kondycję fizyczną pracowników. Czy zatem można je odliczyć?

- Jak najbardziej - uznał fiskus. - Tworzenie przyjaznej atmosfery i dbanie o zatrudnione osoby wiąże je z firmą, co przekłada się na większą efektywność wykonywanych zadań. Skutkiem są wyższe przychody pracodawcy.

Czytaj więcej

Tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy daje podatkowe korzyści

Firmowa pomoc dla Ukrainy: przydałby się głos ministra finansów

Spółka zapewniająca Ukraińcom zakwaterowanie i jedzenie nie rozliczy wydatków w kosztach, firma wspierająca ukraińskich pracowników oraz ich rodziny nie odliczy VAT, przedsiębiorca wpłacający pieniądze fundacji pomagającej ofiarom wojny nie skorzysta z ulgi ze specustawy. To najnowsze przykłady niekorzystnych dla biznesu interpretacji fiskusa.

– Nie rozumiem, dlaczego skarbówka tak restrykcyjnie podchodzi do rozliczeń przedsiębiorców pomagających Ukraińcom. Nawet jeśli ma jakieś wątpliwości, jest to doskonała okazja, aby rozstrzygnąć je na korzyść podatników – mówi doradca podatkowy Wojciech Jasiński.Jego zdaniem Wsparcie dla Ukraińców to teraz najważniejsza potrzeba, a działania pomocowe budują pozytywny obraz firmy w społeczeństwie. - Urzędnicy powinni więc przemyśleć swoje stanowisko w tej sprawie, a najlepsza byłaby interpretacja ogólna ministra finansów, która zakończyłaby serię niekorzystnych dla biznesu interpretacji - dodaje doradca.

Czytaj więcej

Firmy pomagające Ukrainie bez podatkowych korzyści w CIT i VAT

Fundacja rodzinna korzystnie opodatkowana

Dobra wiadomość dla polskiego biznesu: dzięki najnowszej wersji projektu ustawy o fundacji rodzinnej firmy będą mogły kontynuować działalność przez pokolenia, bez obaw o sprawy spadkowe czy rozwodowe. Także same kwestie podatkowe są powinny zainteresować rodzimych przedsiębiorców.

Model opodatkowania uwzględnia trzy grupy podatkowe: fundację, beneficjentów spokrewnionych oraz beneficjentów niespokrewnionych. Fundacja korzystałaby ze zwolnienia podatkowego np. z tytułu otrzymywanych dywidend, sprzedaży akcji lub udziałów czy otrzymywanych odsetek z lokat bankowych. Mogłaby neutralnie podatkowo reinwestować posiadane środki finansowe.

W przypadku beneficjentów blisko spokrewnionych z fundatorem, czyli z tzw. zerowej grupy w podatku od spadków i darowizn, obowiązywałby 15-proc. podatek dochodowy, a podatnikiem byłaby fundacja. Jeśli jednak beneficjent nie będzie spokrewniony z fundatorem, pozostając z nim np. w związku nieformalnym, to dochód byłby podwójnie opodatkowany. Od wypłat na rzecz fundatora i beneficjentów nie będzie pobierana danina solidarnościowa, która wynosi obecnie 4 proc. od dochodu ponad 1 mln zł.

Fundacja rodzinna będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą, ale wyłącznie w ograniczonym zakresie, jak m.in. zbywanie mienia – o ile nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia – najem i dzierżawa nieruchomości, przystępowanie do spółek handlowych i funduszy inwestycyjnych, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych. Tylko ten zakres działalności będzie korzystał ze zwolnień podatkowych, a przekroczenie go przyniesie utratę zwolnienia. Konieczne będzie więc monitorowanie prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy zostaną uchwalone prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2023 r.

Czytaj więcej

Nowa wersja ustawy o fundacji rodzinnej. Ekspert: dobra propozycja dla firm

Jeszcze trudniej o kredyt dla firmy

Banki zapowiadają dalsze zaostrzanie kryteriów na hipoteki, bo oczekują dalszego spadku popytu na kredyty - wynika z badań ankietowych NBP. Bankowcy boją się, że coraz trudniejsza sytuacja przedsiębiorstw, rosnące koszty prowadzenia działalności, wysoka inflacja i podwyżka minimalnego wynagrodzenia, spowodują, że coraz trudniej będzie spłacać raty.

Zdaniem ekspertów, znaczącego poluzowania kryteriów można by oczekiwać wówczas, gdy zostanie zduszona inflacja. Jednak w najbliższym czasie trudno spodziewać się zmiany na lepsze.

Czytaj więcej

Banki chcą zaostrzenia kryteriów dla uzyskania kredytu

WAŻNE TERMINY

21 listopada

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za październik 2022 r. wpłacają płatnicy spoza budżetówki, którzy nie posiadają osobowości prawnej
√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za październik 2022 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za październik 2022 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za październik 2022 r.
√ zapłata zaliczek za październik 2022 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2022 r.
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za październik 2022 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w październiku 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w październiku 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za październik 2022 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za październik 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
√ wpłata za październik 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem

25 listopada

PIĄTEK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2022 r.
√ zapłata VAT za październik 2022 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2022 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2022 r. (część ewidencyjna)
√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik 2022 r.
√ złożenie deklaracji VAT-8 za październik 2022 r.
√ złożenie deklaracji VAT-9M za październik 2022 r.
√ złożenie deklaracji VAT-12 za październik 2022 r.
√ złożenie deklaracji VAT-13 za październik 2022 r. przez przedstawiciela podatkowego
√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za październik 2022 r.
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za październik 2022 r.
√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za październik 2022 r. (PSD-1)

Sąd przypomniał ZUS, jak rozumieć „prowadzenie działalności”

Ten ważny wyrok dotyczył mężczyzny, który prowadził działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. Firmę zarejestrował w CEiDG w 2008 r., ale od października 2010 r. nie osiągał żadnych zysków (z wyjątkiem jednego zlecenia w 2012 r.) i nie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne. Działalność wyrejestrował dopiero na początku 2017 r. Za okres 2010-2012 ZUS zażądał od niego zaległych składek w kwocie - bagatela! - 100 tys. zł. W ocenie ZUS, choć w pewnych okresach przedsiębiorca nie wykazywał obrotów, nie ma podstawy do uznania, że firmy nie prowadził.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności