Niezbędnik przedsiębiorcy: PITy, które trzeba wysłać już * Fotel dla zdalnego pracownika * Składka zdrowotna na ryczałcie * Blokada STIR budzi sprzeciw * Wakacje od ZUS a PIT * Spóźnialski traci pracę

• Płatniku, zrób to do końca stycznia
• Praca zdalna: ta interpretacja fiskusa ucieszy pracodawców i pracowników
• Tyle wyniesie składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku
• Doradcy podatkowi: fiskus nadużywa blokady kont
• Wakacje od ZUS, a co z podatkiem?
• Czy spóźnianie się do pracy o kilka minut uzasadnia zwolnienie pracownika?
• Czy Polacy nadal marzą o własnym biznesie?
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 28.01.2024 19:44

Niezbędnik przedsiębiorcy: PITy, które trzeba wysłać już * Fotel dla zdalnego pracownika * Składka zdrowotna na ryczałcie * Blokada STIR budzi sprzeciw * Wakacje od ZUS a PIT * Spóźnialski traci pracę

Foto: Adobe Stock

Ostatnie dni na PIT-4R i PIT-11. Kto musi je złożyć

Pracodawcy oraz firmy zatrudniające na zleceniach bądź umowach o dzieło do końca stycznia muszą złożyć PIT-4R. Płatnicy (przede wszystkim pracodawcy oraz zleceniodawcy) muszą też złożyć PIT-11 - przypomina Krajowa Administracja Skarbowa. Równie ważny jak termin, jest obowiązek wpisania poprawnych danych osób, dla których są wysyłane informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A. Dlaczego?

W przypadku przekazania błędnych danych, system Twój e-PIT nie będzie mógł wygenerować i udostępnić osobie, dla której jest wysyłana informacja, zeznania podatkowego. Tym samym, osoba ta nie będzie mogła skorzystać z ulg i rozliczeń, które mogą wpłynąć na wysokość zwrotu nadpłaty podatku.

Czytaj więcej

Skarbówka przypomina płatnikom o ważnym obowiązku w PIT-4R i PIT-11

Meble dla zdalnego pracownika bez PIT

Firma, która sfinansuje zakup mebli do domowej pracy swoim pracownikom, nie musi im potrącać podatku z tego tytułu. I to nawet wtedy, gdy pracodawca nie żąda od pracowników dowodów poniesienia kosztów.

Skarbówka potwierdziła wcześniejsze swoje stanowisko, że niezależnie od tego, czy pracodawca sam kupuje pracownikom narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej, czy też zwraca im pieniądze za zakupione przez pracownika np. biurko i ergonomiczne krzesło - świadczenia takie nie są przychodem pracownika w rozumieniu ustawy o PIT.

Nowością jednak jest to, że pracodawca we wniosku o interpretację przyznał, iż nie wymaga od pracowników dowodów zakupu. Fiskusowi to jednak nie przeszkadzało.

Czytaj więcej

Praca zdalna: ta interpretacja fiskusa ucieszy pracodawców i pracowników

Ryczałtowcy dadzą więcej na zdrowie

Przedsiębiorca rozliczający się w formie ryczałtu zapłaci wyższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. GUS podał średnie wynagrodzenie, od którego zależy jej wysokość.

Ryczałtowiec, który ma przychody do 60 tys. zł zapłaci 419,46 zł miesięcznie (składka wzrosła o ponad 43 zł). W drugim progu, przy przychodach od 60 tys. do 300 tys. zł, wyniesie 699,11 zł (w 2023 r. było to 626,93 zł). Najlepiej zarabiający, powyżej 300 tys. zł, zapłacą co miesiąc 1258,39 zł (wzrost o prawie 130 zł).

Ryczałtowcy mogą skorzystać z odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych od swojego przychodu. Przekroczenie limitu oznacza konieczność dopłaty ZUS.

Czytaj więcej

Wiadomo już ile wyniesie składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku

Blokada STIR w ogniu krytyki

Blokada konta przedsiębiorcy w ramach STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) pozwala skarbówce zabezpieczyć się na majątku podatnika na czas postępowania podatkowego lub kontroli – na poczet ewentualnego przyszłego zobowiązania. Blokada działa wprawdzie 72 godziny, lecz może być przedłużona, maksymalnie do 3 miesięcy. A to już okres, w którym przedsiębiorca pozbawiony dostępu do swoich środków, może być skutecznie wyeliminowany z rynku. Doradcy podatkowi mówią nawet o eksterminacji biznesów, bo ich zdaniem blokada rachunków jest nadużywana. Apelują o pilną zmianę w podejściu do stosowania blokad STIR i przywrócenie im pierwotnej funkcji, tj. precyzyjnego stosowania wyłącznie do organizatorów karuzel VAT.

- Przepis dotyczący zabezpieczenia odwołuje się do zobowiązania podatkowego i powinien być stosowany tylko w sytuacji, gdy fiskus ma niemalże pewność, że ono powstało. Pierwszym krokiem do uzdrowienia sytuacji powinna być uchwała NSA, która to uwzględnia – uważa doradca podatkowy Jerzy Martini.

Czytaj więcej

Skarbówka nadużywa swojej atomowej broni. Ekspert: to eksterminacja biznesu

Wakacje od ZUS nie będą opodatkowane

Miesięczna przerwa w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne (oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) jeszcze nie została uchwalona przez Sejm. Trwają konsultacje projektu. Wiadomo już jednak, że wakacje od ZUS mają trwać miesiąc i obejmować tylko najmniejszych przedsiębiorców, a żeby z nich skorzystać, niezbędny będzie wniosek do ZUS. Projektowana nowelizacja określa też zasady ustalania wysokości ulgi, wyłączenia oraz procedurę składania wniosku do ZUS. Wprowadza też nowe zwolnienie do ustawy o PIT.

Zgodnie z projektem, kwota składek nieopłaconych przez korzystającego z wakacji przedsiębiorcę jest zwolniona z podatku. Dotyczy to zarówno tych, którzy są na skali, jak i rozliczających się stawką liniową. Ze zwolnienia skorzystają też przedsiębiorcy na ryczałcie. 

Czytaj więcej

Dla korzystających z wakacji od ZUS będzie też zwolnienie z PIT

Można zwolnić za notoryczne spóźnianie się do pracy

Pewien zwolniony przez szefa pracownik zażądał od byłego pracodawcy odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Sam wskazał, że przyczyną były notoryczne spóźnienia, ale podkreślił, że najwyżej kilkuminutowe. Dodał również, iż przez pół roku przed zwolnieniem pracował ponad miarę, a jego spóźnienia nie spowodowały przestojów. Mimo to spółka karała go upomnieniami za spóźnianie.

Sąd Rejonowy w Rybniku przychylił się jednak do stanowiska pracodawcy, że "nawet nieznaczne, ale częste spóźnienia, zwłaszcza w zakładzie pracy zatrudniającym kilkuset pracowników, mogą być przyczyną dezorganizacji pracy i wpływać demotywująco na innych pracowników".

Czytaj więcej

Pracownik często się spóźnia po kilka minut? Sąd: można go zwolnić

Coraz mniej osób chce pracować na swoim

Własna firma nie jest już atrakcyjnym pomysłem na rozwój i zarobki. Z badania SW Research wynika, że jedynie 15 proc. Polaków w wieku 25-55 lat chce otworzyć własną działalność w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Z tego tylko 2,7 proc. badanych jest do tego w pełni przygotowanych.

Jako bariery do realizacji marzeń o niezależności i wyższych zarobkach badani wskazali biurokrację na etapie zakładania działalności, jak i już podczas jej prowadzenia oraz ryzyko związane z zarządzaniem firmą. Wielu stwierdziło, że ma niewystarczające środki finansowe na start. Bardzo ważnym czynnikiem był poziom skomplikowania prawa i jego częste zmiany, które bezpośrednio wpływają na przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Własna firma nie jest atrakcyjnym pomysłem na przyszłość i zarobek dla Polaków

WAŻNE TERMINY

31 stycznia

ŚRODA

√ ostatni dzień na odstąpienie od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego oraz poinformowanie o tym pracowników przez pracodawcę spoza sfery budżetowej zatrudniającego na dzień 1 stycznia 2024 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania,
√ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za grudzień 2023 r.
√ złożenie VIU-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury unijnej za IV kwartał 2023 r.
√ złożenie VIN-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury nieunijnej za IV kwartał 2023 r.
√ złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
√ wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2024 r. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
√ przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) PIT-11 – informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2023 r.
√ przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) PIT-8c – informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2023 r.
√ przekazanie urzędowi skarbowemu PIT-40A/11-A – rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2023 r.
√ złożenie (drogą elektroniczną) PIT-4R – rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2023 r.
√ złożenie (drogą elektroniczną) PIT-8AR – rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2023 r.
√ złożenie do urzędu skarbowego ZAW-RD – zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
√ złożenie do urzędu skarbowego PIT-R – informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2023 r.
√ złożenie podatnikowi opodatkowanemu ryczałtem od dochodów spółek OSW-RD – oświadczenia o podmiotach, w których udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio prawa, o których mowa w art. 28s ustawy o CIT (co najmniej 5 proc. udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym)
√ złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, CIT-10Z – deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) wypłaconych podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Polski za 2023 r.
√ złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, CIT-6R – deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski za 2023 r.
√ złożenie do urzędu skarbowego przez spółkę przejmującą przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, CIT-6AR – deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powstałego w 2023 r.
√ złożenie do urzędu skarbowego przez spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-6AR, jeżeli w 2023 r. spółka ta utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 22 ust. 4 ustawy o CIT)
√ złożenie do urzędu skarbowego przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, CIT-11R za 2023 r. –deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
√ złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego TPR – informacji o cenach transferowych, której termin złożenia upłynął w okresie od 30 listopada do 31 grudnia 2023 r. 

Ostatnie dni na PIT-4R i PIT-11. Kto musi je złożyć

Pracodawcy oraz firmy zatrudniające na zleceniach bądź umowach o dzieło do końca stycznia muszą złożyć PIT-4R. Płatnicy (przede wszystkim pracodawcy oraz zleceniodawcy) muszą też złożyć PIT-11 - przypomina Krajowa Administracja Skarbowa. Równie ważny jak termin, jest obowiązek wpisania poprawnych danych osób, dla których są wysyłane informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A. Dlaczego?

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE