Co zrobić jeśli na paragonie jest błąd w numerze NIP?

Nie w każdym przypadku można wystawić fakturę uproszczoną. Źródło: Adobe Stock

Są wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kwestii błędów w numerze NIP na paragonach.

To efekt działania rzecznika MŚP. Rzecznik w związku z licznymi zapytaniami, które otrzymywał od przedsiębiorców, wystąpił o udzielenie wyjaśnień do ministra finansów, w sprawie faktur uproszczonych oraz błędów w numerze NIP na paragonach. Poruszono również kwestię obowiązku umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym, w celu umożliwienia wystawienia faktury.

Błąd NIP na paragonie – opinia Ministerstwa Finansów

Wątpliwości podatników budziły przepisy wprowadzone na podstawie ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1520). Szczególnie zapisy dotyczące obowiązku umieszczenia numeru NIP na paragonie  fiskalnym, w celu umożliwienia wystawienia faktury. Podatnicy mieli również wątpliwości  jak postąpić w sytuacji pomyłki w numerze NIP na paragonie fiskalnym.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Ministerstwo Finansów w udzielonej odpowiedzi podkreśla, że od 1 stycznia 2020 r. przy sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej, fakturę do tej sprzedaży wystawia się tylko w sytuacji, gdy na paragonie fiskalnym umieszczony jest NIP nabywcy.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Zgodnie z art. 106 h ust.4 w związku z art. 106 e ust. 5 pkt 3 paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy, wystawiony do kwoty 450 zł brutto  uznawany jest za fakturę uproszczoną i nie ma potrzeby/przesłanek, aby dodatkowo do tego dokumentu wystawiać fakturę. ,,W przypadku paragonów fiskalnych, to numer kolejny paragonu jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.”

Kiedy można wystawić notę korygującą?

W wyjaśnieniach z 22 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Finansów określiło, że możliwość wystawienia noty korygującej (zgodnie z art. 106k ustawy o VAT) do paragonu fiskalnego, będącego fakturą uproszczoną lub wystawionej do takiego paragonu faktury, zależy od rodzaju błędu. Ministerstwo Finansów określiło, że chodzi głównie o tzw. oczywiste pomyłki. Tego rodzaju błędy, podlegają na braku jednej cyfry, przestawieniu cyfr lub błędnej jednej cyfrze w numerze NIP.

CZYTAJ TEŻ: Nota księgowa – kiedy można ją wystawić?

Ponadto, w odpowiedzi Ministerstwa Finansów określono, że ,,Faktura do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP z błędem, powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP”. Notę korygującą musi zaakceptować wystawca faktury/faktury uproszczonej. ,,Oczywistej pomyłki” nie należy utożsamiać z błędami typu: brak numeru NIP na paragonie, numer NIP innego podatnika, lub numer typu 9999999999. W takich sytuacjach nie można wystawić noty do takiego paragonu.

Jakie są obowiązkowe elementy faktury uproszczonej?

W niektórych sytuacjach paragon może zastąpić fakturę i stać się podstawą ujęcia wydatków w kosztach podatkowych. Fakturę uproszczoną można wystawić, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwotę określono w euro.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Do obowiązkowych elementów faktury uproszczonej należą:

 •  data wystawienia,
 • dane sprzedawcy,
 • unikalny numer, który pozwoli na identyfikację faktury,
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data sprzedaży,
 • nazwa ( rodzaj) towaru lub usługi,
 • kwota wszystkich opustów lub obniżek cen,
 • kwota należności ogółem,

Zgodnie z art. 106 e ust. 5 pkt 3 faktura uproszczona może nie zawierać:

 • danych nabywcy,
 • ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonywanych usług,
 • ceny jednostkowej netto towaru lub usługi,
 • wartości sprzedaży netto dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Czy zawsze można wystawić fakturę uproszczoną?

Nie w każdym przypadku można wystawić fakturę uproszczoną. W ustawie o podatku od towarów i usług ustalono, że taka możliwość nie występuje w przypadku sprzedaży wysyłkowej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży dla której nie jest na fakturze podany numer oraz przy dostawie towarów i świadczeniu usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca towaru lub usługobiorca.

CZYTAJ TEŻ: Stawki VAT bez zmian, ale SLIM VAT nadal w grze

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Haker atak w sieci cyberbezpieczeństwo

Co trzecia mała firma boi się cyberprzestępców

Ponad połowa przedsiębiorstw doświadczyła w ostatnim roku naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego. Często skutkowało to utratą ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: urlop bezpłatny

Jak w czasie pandemii wygląda kwestia urlopu bezpłatnego – wyjaśniają eksperci. CZYTAJ TAKŻE: Innowacyjna ...

Koronawirus. EBI chce pomóc małym i średnim firmom

EBI wzywa państwa członkowskie Unii do ustanowienia kolejnej gwarancji dla MŚP i spółek o ...

Jak zyskać reputację w Państwie Środka?

Kapitał i pomysł na biznes w Chinach wcale nie są warunkami sine qua non ...

Adam Zych, współwłaściciel RAVEN.

Po otwarciu gospodarki mieliśmy boom sprzedażowy

Pomimo pandemii widzimy pozytywnie przyszłość naszej branży, nawet jeśli pojawi się tzw. druga fala ...