Co zrobić jeśli na paragonie jest błąd w numerze NIP?

Nie w każdym przypadku można wystawić fakturę uproszczoną. Źródło: Adobe Stock

Są wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kwestii błędów w numerze NIP na paragonach.

To efekt działania rzecznika MŚP. Rzecznik w związku z licznymi zapytaniami, które otrzymywał od przedsiębiorców, wystąpił o udzielenie wyjaśnień do ministra finansów, w sprawie faktur uproszczonych oraz błędów w numerze NIP na paragonach. Poruszono również kwestię obowiązku umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym, w celu umożliwienia wystawienia faktury.

Błąd NIP na paragonie – opinia Ministerstwa Finansów

Wątpliwości podatników budziły przepisy wprowadzone na podstawie ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1520). Szczególnie zapisy dotyczące obowiązku umieszczenia numeru NIP na paragonie  fiskalnym, w celu umożliwienia wystawienia faktury. Podatnicy mieli również wątpliwości  jak postąpić w sytuacji pomyłki w numerze NIP na paragonie fiskalnym.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Ministerstwo Finansów w udzielonej odpowiedzi podkreśla, że od 1 stycznia 2020 r. przy sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej, fakturę do tej sprzedaży wystawia się tylko w sytuacji, gdy na paragonie fiskalnym umieszczony jest NIP nabywcy.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Zgodnie z art. 106 h ust.4 w związku z art. 106 e ust. 5 pkt 3 paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy, wystawiony do kwoty 450 zł brutto  uznawany jest za fakturę uproszczoną i nie ma potrzeby/przesłanek, aby dodatkowo do tego dokumentu wystawiać fakturę. ,,W przypadku paragonów fiskalnych, to numer kolejny paragonu jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.”

Kiedy można wystawić notę korygującą?

W wyjaśnieniach z 22 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Finansów określiło, że możliwość wystawienia noty korygującej (zgodnie z art. 106k ustawy o VAT) do paragonu fiskalnego, będącego fakturą uproszczoną lub wystawionej do takiego paragonu faktury, zależy od rodzaju błędu. Ministerstwo Finansów określiło, że chodzi głównie o tzw. oczywiste pomyłki. Tego rodzaju błędy, podlegają na braku jednej cyfry, przestawieniu cyfr lub błędnej jednej cyfrze w numerze NIP.

CZYTAJ TEŻ: Nota księgowa – kiedy można ją wystawić?

Ponadto, w odpowiedzi Ministerstwa Finansów określono, że ,,Faktura do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP z błędem, powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP”. Notę korygującą musi zaakceptować wystawca faktury/faktury uproszczonej. ,,Oczywistej pomyłki” nie należy utożsamiać z błędami typu: brak numeru NIP na paragonie, numer NIP innego podatnika, lub numer typu 9999999999. W takich sytuacjach nie można wystawić noty do takiego paragonu.

Jakie są obowiązkowe elementy faktury uproszczonej?

W niektórych sytuacjach paragon może zastąpić fakturę i stać się podstawą ujęcia wydatków w kosztach podatkowych. Fakturę uproszczoną można wystawić, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwotę określono w euro.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Do obowiązkowych elementów faktury uproszczonej należą:

 •  data wystawienia,
 • dane sprzedawcy,
 • unikalny numer, który pozwoli na identyfikację faktury,
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data sprzedaży,
 • nazwa ( rodzaj) towaru lub usługi,
 • kwota wszystkich opustów lub obniżek cen,
 • kwota należności ogółem,

Zgodnie z art. 106 e ust. 5 pkt 3 faktura uproszczona może nie zawierać:

 • danych nabywcy,
 • ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonywanych usług,
 • ceny jednostkowej netto towaru lub usługi,
 • wartości sprzedaży netto dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Czy zawsze można wystawić fakturę uproszczoną?

Nie w każdym przypadku można wystawić fakturę uproszczoną. W ustawie o podatku od towarów i usług ustalono, że taka możliwość nie występuje w przypadku sprzedaży wysyłkowej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży dla której nie jest na fakturze podany numer oraz przy dostawie towarów i świadczeniu usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca towaru lub usługobiorca.

CZYTAJ TEŻ: Stawki VAT bez zmian, ale SLIM VAT nadal w grze

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Wraca temat zmian stawek VAT

Branża sadownicza i producenci soków mogą raczej odetchnąć. Choć prace nad nową matrycą VAT ...

Australia liczy na szersze otwarcie rynku europejskiego dla jej mięsa.

Umowa o wolnym handlu UE-Australia na horyzoncie

W ostatnich latach weszły w życie umowy o wolnym handlu UE z Japonią, Wietnamem ...

Praca o szczególnych warunkach są to m.in. ta na morskich platformach wiertniczych.

Zgłoszenie o pracy w szczególnych warunkach tylko do końca marca

Pracodawca ma obowiązek przekazać dane do ZUS o pracownikach, za których był zobowiązany opłacać ...

Polski pracownik nie boi się automatyzacji. Jest naiwny?

Pandemia koronawirusa i masowe przejście na pracę zdalną mogą stać się motorem napędowym automatyzacji ...

Produkty rolne - rząd chce unormować handel nimi.

Produkty rolne – koniec z przewagą kontraktową w handlu

Rząd przygotował nową wizję handlu produktami rolnymi. Proponuje nowe narzędzia, które skutecznie mają zablokować ...

Tarcza branżowa to m.in. postojowe wynoszące 2080 zł..

Tarcza branżowa – dla kogo dodatkowe postojowe?

Jednym z rozwiązań z tarczy branżowej jest dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe. Tarcza branżowa to ...