Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja zamiast biurokracji * e-PIT przedsiębiorcy * ulga na ekspansję * co z CV po rekrutacji * odpis na ZFŚS * ulga na ESG * cyfryzacja w małych firmach

• Deregulacyjne projekty dla biznesu
• Twój e-PIT - co i jak przedsiębiorca musi sam uzupełnić
• Ulga na ekspasję nie na wszystkie wydatki
• Czy niedoszły pracodawca może zatrzymać CV - precedensowy wyrok
• Odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.
• Zrównoważony rozwój z ulgą - postulat przedsiębiorców
• MŚP a cyfryzacja - raport z badań
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 25.02.2024 14:08

Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja zamiast biurokracji * e-PIT przedsiębiorcy * ulga na ekspansję * co z CV po rekrutacji * odpis na ZFŚS * ulga na ESG * cyfryzacja w małych firmach

Foto: Adobe Stock

Mniej biurokracji w biznesie

Rząd szykuje deregulacyjny pakiet dla przedsiębiorców. Nowe przepisy obejmą m.in. wyeliminowanie papieru z procesu zawierania umów leasingu poprzez, a także ułatwienia dla firm leasingowych w ocenie ryzyka kredytowego dzięki informacji o klientach w Biurze Informacji Kredytowej.

Mniej dotkliwe mają być kontrole w firmach, bo zanim dojdzie do wizyty kontrolerów, przedsiębiorca ma otrzymać listę dokumentów do przygotowania. Zmiany zakładają też ujednolicenie i uproszczenie e-komunikacji z sądami i urzędami.

Będą też nowe przepisy o działalności gospodarczej bez rejestracji. Ma być rozwiązany problem oskładkowania umów cywilnoprawnych zawieranych w jej ramach.

Propozycje rządu dotyczą też zatorów płatniczych. Jeśli przedsiębiorca był ofiarą takiego zatoru, to będzie mógł liczyć na złagodzenie kary, jeśli sam też opóźniał się z płatnościami.

Czytaj więcej

Ministerstwo Rozwoju szykuje ułatwienia dla biznesu. Co obejmie deregulacja

e-PIT przedsiębiorcy krok po kroku

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy-przedsiębiorcy muszą rozliczać PIT za 2023 rok. Ministerstwo Finansów zachęca ich do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną w sysytemie Twój e-PIT. W zeznaniu przygotowanym przez skarbówkę znajdują się m.in. informacje od płatników dla przedsiębiorców, którzy w 2023 r. zarabiali również na inne sposoby, np. na etacie, zleceniu czy umowie o dzieło. Są również kwoty zaliczek (ryczałtu) zapłacone za poszczególne miesiące (kwartały) od dochodu (przychodu) z działalności.

Resztę danych przedsiębiorca musi uzupełnić sam. Przede wszystkim musi podać przychody z działalności (także te, które są zwolnione z podatku). Rozliczający się na skali i liniówce wykazują też koszty ich uzyskania (ryczałtowcy kosztów nie odliczają). Następnie trzeba wypełnić rubrykę dotyczącą składek na ubezpieczenia społeczne. Potem przedsiębiorca może podać różne informacje, np. o tym, że prowadził księgi rachunkowe, choć nie miał takiego obowiązku. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z jakichś ulg, robi to w kolejnym kroku. W zestawieniu od fiskusa jest tylko ulga na dzieci

Czytaj więcej

W e-PIT dla przedsiębiorców są tylko podstawowe dane. Co trzeba uzupełnić samemu

Ulga na ekspansję bez wynagrodzenia pracowników

Ulga na ekspansję ma zachęcać podatników PIT i CIT do ponoszenia wydatków ukierunkowanych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów. Jej istotą jest możliwość podwójnego uwzględnienia niektórych kosztów w rozliczeniu podatkowym. I choć ulga funkcjonuje już trzeci rok, wciąż pojawiają się wątpliwości ws. warunków jej stosowania. Ostatnio pewna spółka z Podlasia chciała od skarbówki potwierdzenia, że preferencją objęte są koszty wydatki na wynagrodzenia pracownicze za czas przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym firmom

Fiskus, a potem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyjaśnił, że jedynymi rodzajami kosztów pracowniczych, jakie mogą zostać odliczone w ramach ulgi na ekspansję są wydatki na zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie pracowników. Natomiast nie można w ramach ulgi na ekspansję odliczyć pensji pracowników za opracowanie dokumentacji ofertowej czy przetargowej. Sytuacja byłaby inna, gdyby spółki zleciła wykonanie dokumentacji firmie zewnętrznej.

Czytaj więcej

Co można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję? Jest wyrok

Firma nie musi wyrzucać CV odrzuconego kandydata

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych poskarżyła się kobieta, która nie przeszła pomyślnie rekrutacji do pracy. Firma, do której aplikowała, nie usunęła bowiem jej danych zaraz po zakończeniu naboru. Przedsiębiorca twierdził, że zatrzymując CV kandydatów, chciał się chronić przed ich ewentualnymi roszczeniami o dyskryminację przy rekrutacji. Zatrzymane dokumenty miały wykazać, że nie różnicował aplikujących z powodu np. wieku czy płci. UODO upomniał przedsiębiorcę za bezpodstawne przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji.

Firma odwołała się do sądu administracyjnego i wygrała, a orzeczenie WSA podtrzymał prawomocnie NSA. Oba sądy uznały, że przechowywanie danych osobowych kandydatów jest uzasadnione interesem pracodawców i kandydatów do pracy. W razie zarzutów dotyczących dyskryminacji są one bowiem niezbędne do porównania sytuacji aplikujących. Zdaniem kancelarii reprezentującej firmę wyrok ma precedensowy charakter.

Czytaj więcej

Zapadł precedensowy i korzystny dla firm wyrok ws. rekrutacji pracowników

Wyższy odpis na ZFŚS

W 2024 roku pracodawcy przeznaczą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych większe środki, bo odmrożono zasady ustalania odpisów - znów trzeba je ustalić w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia z roku ubiegłego albo za drugie półrocze roku ubiegłego – w zależności, które okaże się wyższe. W 2024 r. podstawą będzie przeciętna płaca w II półroczu 2023 r., czyli kwota 6445,71 zł. Odpisy na ZFŚS w 2024 roku będą więc wynosić za pracownika:

√ zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach – 2417,14 zł (37,5 proc),

√ pracującego w szczególnych warunkach – 3222,86 zł (50 proc.),

√ młodocianego w I, II i III roku nauki – odpowiednio 322,29 zł, 386,74 zł i 451,20 zł.

Czytaj więcej

Wiadomo już, ile wyniesie odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.

Ulga na działania ESG

Ministerstwo Finansów ma rozważyć możliwość wprowadzenia nowej ulgi dla przedsiębiorców - ulgi na zrównoważony rozwój. Zdaniem pomysłodawców ze stowarzyszeń biznesowych takie rozwiązanie promowałoby ekologiczne działania oraz społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe w duchu ESG.

Ulga miałabu objąć wydatki na inwestycji w odnawialne źródła energii, recykling surowców, inicjatywy mające na celu redukcję zanieczyszczeń środowiska, realizację projektów społecznych, prowadzenie działań proekologicznych, a także wsparcia społecznego i promowania odpowiedzialnej gospodarki. Autorzy proponują również rozszerzenie już istniejącej ulgi dotyczącej działalności sportowej, kulturalnej i naukowej.

Czytaj więcej

Ulga na zrównoważony rozwój nowym postulatem przedsiębiorców

MŚP nieśmiało się cyfryzują

Świadomość nieuchronności cyfryzacji jest w sektorze polskich MŚP dość powszechna - wynika z raportu „Cyfryzacja w sektorze MŚP – szanse i ograniczenia” sporządzonego na podstawie badań Banku Gospodarstwa Krajowego. Większość firm spodziewa się pozytywnego wpływu procesu cyfryzacji na swoją działalność.

Aż 57 proc. firm MŚP znajduje się dopiero na początku drogi do transformacji cyfrowej, a więc wdrożone została jedna z dziewięciu technologii. W porównaniu do 16 proc. podmiotów, które określa się mianem liderów cyfryzacji, a więc innowacyjcnyh przedsiębiorstw, które są otwarte na nowości i chętnie z nich korzystają. 27 proc. MŚP to natomiast firmy, które adaptują u siebie nowe rozwiązania. Natomiast co piąta firma jeszcze w ogóle nie rozpoczęła procesu cyfryzacji. Najmniej zainteresowanymi nowymi możliwościami są mikroprzedsiębiorcy, przy czym rodzaj świadczonych usług lub oferowanych produktów nie ma znaczenia.

Czytaj więcej

Małe przedsiębiorstwa zaczynają swoją drogę do transformacji cyfrowej

WAŻNE TERMINY

PONIEDZIAŁEK

26 lutego 2024 r.

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2024 r.
√ zapłata VAT za styczeń 2024 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2024 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2024 r. (część ewidencyjna)
√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-8 za styczeń 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-9M za styczeń 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-12 za styczeń 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-13 za styczeń 2024 r. przez przedstawiciela podatkowego
√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za styczeń 2024 r.
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2024 r.
√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za styczeń 2024 r. (PSD-1)

ŚRODA
28 lutego 2024 r.

 √ pracodawcy przekazują ubezpieczonym informacje za 2023 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na miesiące (tzw. ZUS IMIR)

CZWARTEK

29 lutego 2024 r.

√ niepełnosprawni przedsiębiorcy przekazują wniosek do PFRON o refundację zapłaconych składek za grudzień 2023 r.
√ pracodawcy zatrudniający emerytów i rencistów przekazują do ZUS informację o wysokości ich przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej w 2023 r.
√ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za styczeń 2024 r.
√ przekazanie podatnikowi PIT-11 – informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2023 r.
√ przekazanie podatnikowi PIT-40A/11A – rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2023 r.
√ przekazanie podatnikowi PIT-8C – informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2023 r.
√ przekazanie podatnikowi PIT-R – informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2023 r.
√ złożenie PIT-16A – deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2023 r.
√ przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym IFT-1R – imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2023 r.

Mniej biurokracji w biznesie

Rząd szykuje deregulacyjny pakiet dla przedsiębiorców. Nowe przepisy obejmą m.in. wyeliminowanie papieru z procesu zawierania umów leasingu poprzez, a także ułatwienia dla firm leasingowych w ocenie ryzyka kredytowego dzięki informacji o klientach w Biurze Informacji Kredytowej.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny