Niezbędnik przedsiębiorcy. Składki ZUS w 2023 r. Zakaz amortyzacji a PCC i remont. VAT przy zabiegach paramedycznych. Prąd w firmie - ważny termin

• Rośnie limit 30-krotności, rosną składki na ZUS od przedsiębiorców

• Fiskus o zakazie amortyzacji: PCC od zakupu mieszkania * Remont a ulepszenie

• Czy jest VAT od usług masażu i świecowania uszu?

• Podatek cukrowy nawet od darmowych słodkości - wyrok NSA

• Po 28 listopada podwyżka diet w delegacjach za granicę

• Prąd: 30 listopada upływa ważny termin dla firm

• Prawo podatkowe musi wesprzeć filantropów

• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 27.11.2022 14:16

Niezbędnik przedsiębiorcy. Składki ZUS w 2023 r. Zakaz amortyzacji a PCC i remont. VAT przy zabiegach paramedycznych. Prąd w firmie - ważny termin

Foto: Adobe Stock

Wyższy ZUS, bo wzrósł ważny wskaźnik

Wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. spowodował podniesienie limitu 30-krotności, czyli górnego progu zarobków, po którego przekroczeniu nie płaci się składek na ubezpieczenia społeczne. Minister rodziny określił limit na poziomie 208 tys. 50 zł (obecnie wynosi 177 tys. 660 zł).

To oznacza także wzrost składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców. 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wzrost tego wskaźnika z 3553,20 zł w 2022 r. do 4161 zł w 2023 r.) jest bowiem podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji.

W konsekwencji składki na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. wyniosą 1418,48 zł (bez składki zdrowotnej i z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), w tym:

emerytalna  - 812,23 zł (obecnie 693,58 zł),

rentowa - 332,88 zł (obecnie 284,26 zł),

wypadkowa - 69,49 zł (obecnie 59,34 zł),

Fundusz Pracy/Solidarnościowy - 101,94 zł (obecnie 87,05 zł),

dobrowolna chorobowa - 101,94 zł (obecnie 87,05 zł).

Czytaj więcej

Składki ZUS: wiemy ile w 2023 roku wyniesie limit 30-krotności

Czy zakaz amortyzacji obejmuje PCC?

Polski Ład zabrania amortyzacji mieszkań i domów nabytych od 2022 r. Czyli wydatków na nabycie nieruchomości mieszkalnej nie można rozliczyć w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Czy dotyczy to też zapłaconego przy jej zakupie - czyli w dacie zawarcia aktu notarialnego -  2-procentowego podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zapytał o to skarbówkę przedsiębiorca zajmujący się doradztwem gospodarczym i obsługą księgową. Od dochodów płaci podatek liniowy. Na potrzeby firmy chce kupić mieszkanie na rynku wtórnym i wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Zamierza je wynajmować i rozliczać zyski w biznesie.

Fiskus uważa, że PCC nie można odliczyć  . Jego zdaniem, podatek ten zwiększy wartość początkową mieszkania. Nie można go zaliczyć bezpośrednio do kosztów PIT. I nie będzie można go też rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne. Mieszkania nabytego w 2022 r. nie da się już bowiem zamortyzować.

Czytaj więcej

Zakaz amortyzacji od 2023 roku: co z PCC od zakupu mieszkania

Odróżnić remont od ulepszenia 

Zwykły remont można rozliczyć w kosztach firmy. Jeśli jednak przeprowadzone w mieszkaniu lub domu prace spowodują jego ulepszenie i przekroczą 10 tys. zł, wydatki trzeba doliczyć do wartości nieruchomości i amortyzować. Ale od 2023 r. amortyzacja będzie zakazana. Kluczowe w takiej sytuacji jest pytanie, kiedy mamy do czynienia z remontem, a kiedy z ulepszeniem.

Najprościej: remont to prace polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a ulepszenie to przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja, która prowadzi do wzrostu wartości użytkowej budynku/lokalu w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania.

Oto konkretna sytuacja: w ramach przygotowań do wynajmu, właścicielka odziedziczonych budynków ociepliła je, wymieniła drzwi, piec gazowy, system monitorujący, opierzenie i rynny na dachu, uszczelniła taras, położyła bezpieczne płytki na podestach przy wejściach do klatek schodowych. Czy takie prace można uznać za remont, czy też jest to ulepszenie objęte zakazem amortyzacji?

– Wykonane przez właścicielkę prace są związane z utrzymaniem nieruchomości. Można je uznać za remont. Wydatki nie zwiększają więc wartości początkowej nieruchomości. Bez względu na wysokość nakładów mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów PIT – przyznał fiskus.

Czytaj więcej

Zakaz amortyzacji od 2023 roku: remonty w kosztach, jest jednak jeden problem

Zabiegi  paramedyczne z VAT czy bez?

Pewna firma świadcząca usługi w zakresie profilaktyki i poprawy zdrowia, chciała wiedzieć, czy może skorzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla usług medycznych. Oferuje m.in. masaż medyczny, biorezonans, moksoterapia, świecowanie uszu. Zabiegi wykonują wykwalifikowane osoby, ale sama firma nie jest podmiotem leczniczym.

Fiskus przypomniał, że do skorzystania ze zwolnienia muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, powinny to być usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Chodzi o takie czynności, które mają cel diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy). Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie pewnych porad, to zwolnienia nie będzie. Drugi warunek: usługi musi świadczyć określony podmiot, m.in. osoba wykonująca zawód medyczny.

W ocenie skarbówki, oba warunki są spełnione w przypadku firmy, która wystąpiła o interpretację.

Czytaj więcej

Kiedy fiskus nie chce VAT od masażów i świecowania uszu

Diety za niektóre zagraniczne delegacje idą w górę

Pracownikowi wysłanemu w podróż służbową do innego państwa po 28 listopada 2022 r. firma będzie musiała wypłacić wyższe diety i zwrócić wyższe koszty noclegów. Przewiduje to rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2302.

Podwyżka obejmie wiele państw, m.in.: Włochy, Wielką Brytanię, Austrię, Belgię, Danię, Francję, Grecję czy Słowację. W przypadku niektórych krajów, jak Niemcy, Portugalia, Hiszpania czy Turcja zmieniono tylko limit kosztów za nocleg. Ale są też takie państwa, w których stawki utrzymano na dotychczasowym poziomie, ustalonym jeszcze w 2013 roku.

Czytaj więcej

Firma będzie musiała wypłacić wyższe diety i zwrócić wyższe koszty noclegów

Sąd: słodki gratis z VAT

Spółka sprzedająca napoje toczyła z fiskusem spór o podatek cukrowy. W ramach swojej działalności spółka podejmuje działania promocyjno-reklamowe,polegające m.in. na wydawaniu napojów nieodpłatnie. Niektóre gratisy dostają kontrahenci, którzy spełnili określone warunki np. osiągnęli wymagany poziom obrotów czy sprzedali określoną liczbę napojów w ramach akcji typu: "kup 10 dostaniesz 1 gratis”.

Spółka była przekonana, że nieodpłatne wydanie napojów w takim przypadku nie podlega opłacie cukrowej, ponieważ wydań takich nie sposób zakwalifikować, jako sprzedaży, a tylko ta jest objęta opodatkowaniem.

Czytaj więcej

Napój gratis, ale z podatkiem cukrowym. Jest wyrok NSA

Chcesz zamrozić rachunki za prąd? Masz czas do środy

W środę 30 listopada upływa termin złożenia oświadczenia do dostawcy energii o chęci skorzystania z maksymalnej ceny prądu w ramach Tarczy Solidarnościowej. Data ta jest wiążąca dla małych i średnich przedsiębiorców.

Oświadczenie można składać osobiście, online lub przesłać tradycyjną pocztą.

Zgodnie z ustawą mrożącą ceny prądu w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

Czytaj więcej

Zamrożenie cen prądu - zbliża się koniec terminu na złożenie oświadczenia

Filantropia potrzebuje wsparcia

Zmiany prawne i podatkowe mogłyby skłonić przedsiębiorców do hojniejszych działań dobroczynnych. W biznesie filantropia jest bowiem postrzegana nie tylko jako pomoc w realizacji potrzeb jednostek, a nawet całych społeczności. Często ma charakter "inwestycji", której celem jest zmiana społeczna. Zwrot z takich "inwestycji" następuje w dłuższej perspektywie, bo zmiana społeczna nie zachodzi z dnia na dzień.

Wielu przedsiębiorców realizuje takie "inwestycje" w ramach fundacji, funduszy filantropijnych lub programów społecznych. Jednak zgłaszają oni potrzebę ograniczenia biurokracji w tym zakresie, tak aby zachęcić kolejnych do podobnych działań.

W przypadku funduszu filantropijnego fundator przekazuje kapitał w formie darowizny wybranej organizacji społecznej, realizującej jego cele. Zaletą jest możliwość prowadzenia działalności społecznej bez konieczności tworzenia własnej instytucji. Fundator zaś może skorzystać z odliczeń podatkowych. W Polsce fundusze filantropijne są jednak mało popularne.

Barierą są podatki - wiele wątpliwości budzi VAT od usług pro bono na rzecz organizacji społecznych. Niektórzy filantropi nie wiedzą, jakie zasady wiążą się z opodatkowaniem darowizn. To oznacza, że niezbyt często korzystają z preferencji. Rozwiązaniem problemu mogłaby być większa elastyczność w korzystaniu z obowiązujących ulg oraz zwiększenie limitów odliczeń darowizn.

Czytaj więcej

Filantropi wśród przedsiębiorców. Jak ułatwić im wspieranie innych

WAŻNE TERMINY

30 listopada

PONIEDZIAŁEK

√ złożyć VII-DO – deklarację dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za październik 2022 r.

√ przekazać (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w sierpniu 2022 r.

√ złożyć (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w sierpniu 2022 r.

√ osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, przekazują wniosek do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2022 r.

Wyższy ZUS, bo wzrósł ważny wskaźnik

Wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. spowodował podniesienie limitu 30-krotności, czyli górnego progu zarobków, po którego przekroczeniu nie płaci się składek na ubezpieczenia społeczne. Minister rodziny określił limit na poziomie 208 tys. 50 zł (obecnie wynosi 177 tys. 660 zł).

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności