Niezbędnik przedsiębiorcy: Deregulacja w składkach i podatkach * Faktura w PDF a rozliczenie kosztów * Dopłata składki zdrowotnej w PIT * Korzystny wyrok ws. IP Box

• Deregulacja w biznesie: Mały ZUS plus bez limitu czasowego, wyższy limit przychodów dla ryczałtowców, pieczątki do lamusa
• Odliczenie VAT: czy na fakturze za paliwo konieczny jest numer rejestracji samochodu i czy wystarczy faktura w PDF?
• Dla kogo ulga na dopłaconą za 2022 r. składkę zdrowotną
• IP Box tylko dla informatycznych odkrywców? Wyrok WSA
• Nowa płaca minimalna będzie najwyższa w Unii Europejskiej
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 17.07.2023 08:00

Niezbędnik przedsiębiorcy: Deregulacja w składkach i podatkach * Faktura w PDF a rozliczenie kosztów * Dopłata składki zdrowotnej w PIT * Korzystny wyrok ws. IP Box

Foto: Adobe Stock

Przedwyborcze plany ograniczenia biurokracji w składkach i podatkach

Rezygnacja z limitu czasowego, w którym można korzystać z tzw. małego ZUS plus, zmiany w uldze na start i działalności nieewidencjonowanej. Takie modyfikacje zakłada komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.Projekt naprawia też różne mankamenty relacji podatnik-skarbówka. Oto najważniejsze propozycje:

- Mały ZUS Plus: całkowite wyeliminowanie limitu czasowego, który ogranicza do trzech lat w cyklu pięcioletnim korzystanie z preferencji w płaceniu składek;

- Ulga na Start: skrócenie do 24 miesięcy okresu karencji dla osób, które podejmują na nowo działalność po jej zawieszeniu lub zakończeniu. Obecnie muszą odczekać co najmniej 60 miesięcy by skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS przez okres sześciu miesięcy;

- działalność nieewidencjonowana, czyli taka, której nie trzeba rejestrować w CEIDG ze względu na niski poziom przychodów (osoba wykonująca taką działalność nie płaci m.in. składek): zamiast obowiązującej aktualnie miesięcznej kwoty wynoszącej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, proponuje się roczną sumę wynoszącą 9-krotność pensji minimalnej;

- nowelizacja podnosi limit przychodów dla ryczałtowców. W tej formie będą mogli się rozliczać przedsiębiorcy, którzy mają do 3 mln euro rocznie (obecnie 2 mln euro). Podatnikiem podatku od nieruchomości przy umowie leasingu zostanie leasingobiorca. Obecnie jest to leasingodawca;

- nie będzie już trzeba dostarczać notariuszowi zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzającego, że np. nabycie nieruchomości w darowiźnie było zwolnione z podatku;

- projekt jednoznacznie wskazuje, że identyfikatorem podatkowym dla osoby prowadzącej tzw. działalność nieewidencjonowaną jest PESEL. Oczywiście może też wystąpić o NIP;

- w ustawie deregulacyjnej znajdziemy też obniżkę stawki VAT z 23 do 5 proc. na odzież i obuwie dziecięce.

Czytaj więcej

Dobre wiadomości dla małych firm. Chodzi m.in. o niższe składki ZUS

Czytaj więcej

Deregulacja: podatek zapłaci leasingobiorca, będą większe szanse na ryczałt

Pieczątki nie będą decydować - kolejny pakiet ułatwień dla firm

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że pakiet składa się z czterech filarów: łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach, przyjazne prawo gospodarcze.

Zmienią się m.in. zasady korzystania z pieczątki, a jej brak już nie przesądzi o niekompletności pisma. Liczba dokumentów papierowych zostanie ograniczona dzięki możliwości doręczania załączników na nośnikach elektronicznych. Sprawniej przebiegać będą też kontrole w firmach, bo wcześniej przedsiębiorca dostanie listę potrzebnych do niej dokumentów i informacji.

O innych ważnych zmianach pakietu piszemy tutaj:

Czytaj więcej

Rząd przyjął pakiet dla przedsiębiorców. Oto, co zawiera

Kto nie odliczy ulgi na dopłaconą składkę zdrowotną

Ponad 600 tysięcy przedsiębiorców musiało dopłacić składkę zdrowotną za zeszły rok. Nie wszyscy skorzystają ze specjalnej podatkowej ulgi.

Przedsiębiorcy, którzy zmienili formę opodatkowania nie odliczą dopłaty do składki zdrowotnej za 2022 rok. Z ulgi skorzystają tylko ci, którzy byli w 2022 r. na liniowym PIT albo ryczałcie i nie zmienili formy opodatkowania.

Czytaj więcej

Składka zdrowotna: Musieli dopłacić ZUS, ale nie skorzystają z ulgi w PIT

IP Box nie tylko dla innowatorów. Ważny wyrok

Dobra wiadomość dla podatników, którzy chcą korzystać z tzw. ulgi IP Box, czyli bardzo korzystnej 5 proc. stawki PIT. Sąd administracyjny uznał, że programista nie musi być naukowym odkrywcą, żeby mieć prawo do preferencji. Wystarczy element nowości zastosowania oprogramowania w rezultacie pracy twórczej, podjętej przy wykorzystaniu zasobów już dostępnej wiedzy.

O to, czy tworzenie programów komputerowych to prace rozwojowe w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy o PIT, zapytał skarbówkę programista, który realizuje projekty począwszy od etapu analizy potrzeb kontrahenta, poprzez implementację, wdrożenie oraz asystę przy uruchomieniach testowych i produkcyjnych. Zaznaczył, że wykonanie czynności oraz użyte rozwiązania są jego wyborem, a w pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu technologii informatycznych oraz doświadczenie.

Fiskus najpierw najpierw zażądał od informatyka, żeby sam rozstrzygnął czy jego aktywność jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe. A gdy nie dostał jasnej odpowiedzi, pozostawił wniosek podatnika bez rozpatrzenia. Potem, gdy sąd nakazał udzielenie merytorycznej odpowiedzi, fiskus uznał, że aktywność programisty wpisuje się w zwykłą praktykę zawodu i nie daje prawa do ulgi IP Box. Programista zaskarżył interpretację i wygrał w WSA.

Czytaj więcej

Sąd: nie trzeba być odkrywcą, żeby korzystać z IP Box

Faktura bez numeru rejestracyjnego też pozwoli odliczyć VAT

Czytelnik "Rzeczpospolitej", który ma w firmie dwa samochody osobowe (oba używane do celów służbowych) zapytał redakcję, czy numer rejestracyjny pojazdu musi widnieć na fakturze? Pracownicy stacji benzynowych zawsze proszą o podanie tego numeru. - Czy bez numeru rejestracyjnego nie odliczę VAT? – pytał czytelnik.

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła: na fakturze nie trzeba podawać numeru rejestracyjnego auta, a jego brak nie wyklucza odliczenia VAT. Faktura musi tylko odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, a zakupy mają być przeznaczone na potrzeby działalności gospodarczej, a konkretnie – wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli te warunki są spełnione, to przedsiębiorca ma prawo do odliczenia. W przypadku, gdy auta są używane także prywatnie, VAT odpisuje się w 50 proc.

Czytaj więcej

Czy na fakturze za paliwo konieczny jest numer samochodu

Nie potrzeba papierowych faktur, może być PDF

Firma z branży medycznej otrzymuje faktury zarówno elektroniczne, jak i papierowe od dostawców różnego rodzaju towarów i usług. Te drugie, zgodnie z obowiązującą w firmie procedurą, są skanowane i archiwizowane w formie elektronicznych plików w formacie pdf. Jednocześnie każdorazowo wersja papierowa jest przesyłana i przechowywana w oryginalnej postaci w archiwum.

Spółka chce zmienić te zasady i po zeskanowaniu papierowych faktur przekazywać je do zniszczenia. Ograniczy to wydatki na archiwizację.Czy spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki potwierdzone fakturami, których pozostały jedynie kopie w formie cyfrowej?

Tak - potwierdziła skarbówka, ale dopiero po wyroku NSA.

Czytaj więcej

Czy faktura w PDF wystarczy do rozliczenia podatkowych kosztów

Płaca minimalna: kto zyska, kto straci na dwukrotnej podwyżce 

W 2024 roku wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć dwukrotnie, podobnie jak w 2023. Od stycznia będzie wynosić 4242 złotych, a od lipca 2024 - 4300 zł. Będzie to najwyższa płaca minimalna w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w Unii Europejskiej w nadchodzącym roku.

Eksperci wskazują zagrożenia tak wysokiego wzrostu płacy minimalnej: kłopoty na rynku pracy, zastopowanie inwestycji, wzrost szarej strefy. Pracownicy zarabiający do tej pory powyżej wynagrodzenia minimalnego również będą dążyli po odpowiedniego wzrostu swoich pensji, co będzie skutkowało kolejnymi kosztami dla pracodawców.

A kto oprócz pracowników zyska na podwójnej podwyżce? Z pewnością rząd i ZUS, bo wzrosną podatki i składki wyliczane na podstawie wynagrodzenia minimalnego. To oznacza kolejne podwyżki dla przedsiębiorców, którzy sami płacą swoje składki.

Czytaj więcej

Nowa płaca minimalna będzie najwyższa w Unii Europejskiej

WAŻNE TERMINY

17 lipca

PONIEDZIAŁEK

 √ składki za czerwiec 2023 r. wpłacają płatnicy składek mający osobowość prawną
√ wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2023 r. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
√ wpłata opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w II kwartale 2023 r.
√ wpłata do PPK

20 lipca

CZWARTEK

√ składki za czerwiec 2023 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej
√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za czerwiec 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec lub za II kwartał 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za czerwiec lub za II kwartał 2023 r.
√ zapłata zaliczek za czerwiec 2023 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec lub za II kwartał 2023 r.
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za czerwiec 2023 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w czerwcu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w czerwcu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za czerwiec 2023 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
√ wpłata za czerwiec 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w czerwcu 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie
√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w czerwcu 2023 r.
√ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w czerwcu 2023 r. 

Przedwyborcze plany ograniczenia biurokracji w składkach i podatkach

Rezygnacja z limitu czasowego, w którym można korzystać z tzw. małego ZUS plus, zmiany w uldze na start i działalności nieewidencjonowanej. Takie modyfikacje zakłada komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.Projekt naprawia też różne mankamenty relacji podatnik-skarbówka. Oto najważniejsze propozycje:

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: córka w kosztach firmy * podatek po sprzedaży wynajmowanego mieszkania * VAT od usług dietetyczki * koszty w biznesie erotycznym * zmiany w BIG
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac